Chặn Tệp là gì?

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn cố mở các kiểu tệp được tạo trong phiên bản Office trước đó (giống như tài liệu Word 95), tệp sẽ mở ra trong Dạng xem được Bảo vệ theo mặc định và chức năng chỉnh sửa sẽ bị tắt.

Chặn Tệp ngăn chặn việc mở các kiểu tệp lỗi thời và làm cho tệp của bạn mở trong Dạng xem được Bảo vệ và tắt chức năng Lưu và Mở. Mã được dùng để mở và lưu các định dạng cũ có lỗ hổng làm tin tặc có thể lợi dụng. Do đó cần phải tránh các lỗ hổng tiềm ẩn nguy cơ bảo mật nếu có thể.

Nếu thiết đặt Chặn Tệp mà bạn hay người quản trị đã cấu hình lại được đặt thành Không mở các kiểu tệp đã chọn, tệp sẽ không mở trong Dạng xem được Bảo vệ và xuất hiện thông báo lỗi. Tìm hiểu phần Giải thích thiết đặt Chặn Tệp để biết thêm chi tiết.

Sau đây là những ví dụ của Thanh Thông báo cho Chặn Tệp. Biểu tượng cái khiên màu vàng cho biết tệp có thể được chỉnh sửa và cái khiên màu đỏ cho biết tệp không thể được chỉnh sửa.

Dạng xem được bảo vệ từ tệp khối, người dùng có thể sửa tệp

Dạng xem được bảo vệ từ tệp khối, người dùng không thể sửa tệp

Đầu Trang

Sửa tệp bị chặn

Bạn có thể thực hiện thay đổi trong vùng Chặn Tệp của Trung tâm Tin cậy sẽ cho phép bạn mở, chỉnh sửa và lưu tệp bị chặn.

  1. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  2. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Chặn Tệp.

  3. Chọn hộp Mở kiểu tệp được chọn trong Dạng xem được Bảo vệ và cho phép chỉnh sửa.

Vùng Chặn Tệp của Trung tâm Tin cậy

Đầu Trang

Xem hoặc sửa đổi các thiết đặt Chặn Tệp trong Trung tâm Tin cậy.

  1. Hãy mở một chương trình Office.

  2. Bấm Tệp > Tùy chọn.

  3. Bấm Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Trung tâm Tin cậy > Thiết đặt Chặn Tệp.

  4. Trong danh sách Kiểu Tệp, chọn hoặc bỏ chọn Mở hoặc Lưu cho kiểu tệp bạn muốn chặn hoặc bật.

Lưu ý: Bạn không thể chọn Mở mà không chọn Lưu.

Đầu Trang

Giải thích các thiết đặt Chặn Tệp

  • Không được mở kiểu tệp được chọn     Kiểu tệp được chọn với dấu kiểm bị chặn không cho mở, hoặc không cho mở và lưu. Bạn sẽ thấy thông báo lỗi khi thiết đặt điều này.

  • Mở kiểu tệp được chọn trong Dạng xem được Bảo vệ     Kiểu tệp được chọn mở trong Dạng xem được Bảo vệ. Nút Cho phép Chỉnh sửa sẽ được tắt trên Thanh Thông báo và trong dạng xem Backstage.

  • Mở kiểu tệp được chọn trong Dạng xem được Bảo vệ và cho phép chỉnh sửa Kiểu tệp được chọn mở trong Dạng xem được Bảo vệ. Nút Cho phép Chỉnh sửa sẽ được bật trên Thanh Thông báo và trong dạng xem Backstage.

Lưu ý: Nếu bạn làm việc trong một tổ chức, người quản trị của bạn có thể thiết đặt chính sách không cho phép bạn sửa tệp bị chặn.

Đầu Trang

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×