Chính sách hết hạn nhóm Office 365

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Với tăng trong sử dụng nhóm Office 365, người quản trị và người dùng cần một cách để dọn dẹp chưa sử dụng nhóm. Chính sách hết hạn có thể giúp họ loại bỏ nhóm không hoạt động từ hệ thống và tạo những sạch hơn cho người dùng cuối của họ. Khi một nhóm hết hạn là "mềm đã xóa" nghĩa là nó vẫn có thể phục hồi 30 ngày.

Người quản trị có thể chỉ định một thời gian hết hạn và bất kỳ nhóm nào đến vào cuối giai đoạn đó, và sẽ không được gia hạn, sẽ bị xóa. Người sở hữu nhóm tự động sẽ được gửi email trước khi hết hạn cho phép họ gia hạn nhóm khác khoảng hết hạn.

Điều quan trọng cần biết rằng hết hạn bị tắt theo mặc định là. Người quản trị phải kích hoạt nó cho đối tượng thuê của họ nếu họ muốn dùng nó.

Ghi chú: Nhóm hết hạn là một tính năng Azure Active Directory (Azure AD) Premium. Đối tượng thuê của bạn sẽ phải có gói đăng ký Azure AD Premium để có tính năng này sẵn dùng. Người quản trị cấu hình các thiết đặt, và các thành viên của nhóm bị ảnh hưởng, sẽ phải có Azure AD Premium giấy phép được gán cho chúng. Để biết thêm thông tin hãy xem bắt đầu với Azure Active Directory Premium.

Chính sách hết hạn đặt

Khi ghi chú ở trên, hết hạn sẽ bị tắt theo mặc định. Người quản trị sẽ có bật chính sách hết hạn và đặt các thuộc tính cho nó có hiệu lực. Để cho phép nó đi đến Azure Active Directory (AAD) > người dùng và nhóm> nhóm thiết đặt > hết hạn. Tại đây bạn có thể thiết lập mặc định nhóm thời gian sống và xác định khoảng cách trong chuyển bạn muốn thông báo hết hạn đầu tiên và thứ hai để đến chủ sở hữu nhóm.

Tuổi thọ nhóm được xác định trong ngày và có thể được đặt là 180, 365 hoặc một giá trị tùy chỉnh mà bạn xác định. Giá trị tùy chỉnh phải là tối thiểu là 30 ngày.

Nếu nhóm không có một chủ sở hữu hết hạn email sẽ đi tới người quản trị đã xác định.

Bạn có thể thiết lập chính sách cho tất cả các nhóm của bạn, chỉ đã chọn Nhóm hoặc tắt hoàn toàn bằng cách chọn không có. Lưu ý rằng hiện bạn không thể có các chính sách khác nhau cho các nhóm khác.

Đặt tùy chọn của bạn hết hạn nhóm

Cách hết hạn hoạt động với chính sách duy trì

Nếu bạn đã thiết lập chính sách duy trì trong Trung tâm bảo mật và tuân thủ cho nhóm, chính sách hết hạn hoạt động liền mạch với chính sách duy trì. Khi một nhóm hết hạn, hội thoại của nhóm trong hộp thư và tệp trong site nhóm được giữ lại trong bộ chứa duy trì cho số ngày được xác định trong chính sách duy trì, cụ thể. Người dùng sẽ không nhìn thấy nhóm, hoặc nội dung của nó, sau khi hết hạn Tuy nhiên.

Nếu nhóm hết hạn vô tình?

30 ngày trước khi nhóm hết hạn, chủ sở hữu nhóm (hoặc người quản trị đối tượng thuê cho các nhóm mà không có một chủ sở hữu) sẽ nhận được một email cho phép chúng để dễ dàng gia hạn vào nhóm. Nếu họ không gia hạn nó, họ sẽ nhận được một email gia hạn khác 15 ngày trước lúc hết hạn. Nếu chúng vẫn chưa gia hạn nó, họ sẽ nhận được một thông báo email thêm ngày trước khi hết hạn. Nếu vì lý do không có người sở hữu hoặc người quản trị gia hạn nhóm trước khi hết hạn, người quản trị Office 365 có thể vẫn khôi phục nhóm 30 ngày sau khi hết hạn. Để biết chi tiết, hãy xem: khôi phục một nhóm Office 365 đã xóa.

Quan trọng: Người sở hữu nhóm chỉ sẽ được thông báo qua email, bất kể cách tạo nhóm. Đó có nghĩa là rằng ngay cả khi nhóm đã được tạo thông qua trình lập kế hoạch, SharePoint, nhóm hoặc bất kỳ ứng dụng khác, thông báo hết hạn sẽ luôn đi qua email. Bạn không có nên bật hết hạn trên một nhóm nếu chủ sở hữu nhóm của bạn không có địa chỉ email hợp lệ.

Thông tin khác

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này đã được cập nhật bằng Ben trên tháng 5, 2017 do gợi ý của bạn. Nếu bạn thấy hữu ích và đặc biệt là nếu bạn không, hãy dùng các điều khiển phản hồi dưới đây để cho chúng tôi biết làm thế nào chúng tôi có thể tiếp tục cải thiện.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×