Chèn video trực tuyến vào OneNote 2016 cho Windows

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote 2016 có thể nhúng video phải vào một trang. Thêm video làm cho tổ chức sổ ghi chép của bạn hơn, và rất tuyệt vời nếu bạn đang tạo sổ ghi chép tương tác để chia sẻ với người khác. Bạn có thể nhúng video từ nhiều nguồn, có nhiều tùy chọn trên đường.

Để thêm video trong OneNote, hãy làm như sau:

  1. Sao chép nối kết video từ nguồn video của bạn.

  2. Trên trang nơi bạn muốn thêm video, hãy bấm chèn > Video trực tuyến.

    Ảnh chụp màn hình về cách chèn video nhúng vào OneNote 2016.

  3. Dán nối kết vào trường địa chỉ Video, và bấm OK.


Ghi chú: Nếu tính năng này không xuất hiện sẵn dùng, vui lòng đảm bảo cài đặt các bản Cập Nhật Office mới nhất trên máy tính của bạn và sau đó khởi động lại OneNote 2016 cho Windows.

Site video được hỗ trợ

OneNote 2016 hỗ trợ việc nhúng video nội dung từ trang web như Dailymotion, Vimeo, YouTube, và những người khác. Đối với danh sách mới nhất của trang được hỗ trợ và dịch vụ, hãy xem nhúng nội dung trong OneNote.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×