Chèn video trực tuyến trong OneNote cho Windows 10

Chèn video trực tuyến trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Thêm video vào ghi chú của bạn là một cách tuyệt vời để tạo tương tác sổ ghi chép mà bạn có thể chia sẻ với hoặc phân phối tới những người khác. Bạn có thể nhúng video từ nhiều nguồn, có nhiều tùy chọn trên đường.

Thực hiện các thao tác sau:

  1. Sao chép bất kỳ nối kết video từ nguồn video ưu tiên của bạn (ví dụ, mở video trên YouTube và sau đó sao chép URL của từ thanh địa chỉ của trình duyệt của bạn bằng cách nhấn Ctrl + C).

  2. Trong OneNote, đi tới trang nơi bạn muốn chèn video.

  3. Bấm bất kỳ chỗ nào trên trang, sau đó nhấn Ctrl + V để dán nối kết. Bây giờ bạn có thể bấm vào nối kết để phát video lại ở nguồn của nó, hoặc bấm vào video nhúng để xem nó ngay tại đó trên trang.


Các trang web video được hỗ trợ

Trong khi bạn có thể chèn nối kết đến bất kỳ nguồn video trong OneNote, nhúng video có thể phát trên một trang hiện đang làm việc với các site và dịch vụ sau đây:

  • Dailymotion

  • Office hỗn hợp

  • Sway

  • Vimeo

  • Vine

  • YouTube


Mẹo: Vui lòng kiểm tra lại định kỳ để xem khi trang bổ sung hoặc dịch vụ có thể đã được thêm.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×