Chèn trang trống

Để thêm trang trống vào tài liệu của bạn, hãy bấm vào vị trí bạn muốn bắt đầu trang mới, rồi trên tab Chèn, hãy bấm Trang Trống.

Biểu tượng Trang Trống được tô sáng trên tab Chèn

Mẹo: Một tùy chọn khác khi bạn cần một khoảng trống nhỏ là thêm dấu ngắt trang. Ngắt trang sẽ không chèn trang trống mà sẽ chuyển mọi nội dung sau phần ngắt sang đầu trang tiếp theo.

Tìm trang trống

Nếu bạn đang định dạng tài liệu phức tạp, bạn có thể dùng Ngăn Dẫn hướng để cuộn nhanh qua tài liệu để tìm các trang trống.

  • Bấm Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng > Trang.

    Trang được tô sáng trên Ngăn Dẫn hướng

Ghi chú: Để loại bỏ trang trống khỏi tài liệu của bạn, hãy xem Xóa trang trống.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×