Chèn trang trống

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để đưa trang trống vào tài liệu Word của bạn, hãy đặt con trỏ nơi bạn muốn bắt đầu trang mới rồi bấm Chèn > Trang Trống. Trang trống sẽ mở ra và sẵn sàng cho bạn thêm dữ liệu.

Trong Word cho AndroidWord cho iOS, để thêm một trang trống, hãy gõ nhẹ chèn > trang. Một trang trống mở ra để bạn thêm nội dung.

Hình ảnh của nút Trang Trống dưới Chèn

Tùy chọn khác khi bạn cần một chút không gian là chèn một ngắt trang. Sự khác biệt là đó chèn > Trang trống đặt một trang trống toàn bộ thành của bạn tài liệu và chèn > Ngắt trang không. Thay vào đó, nó đẩy bất cứ điều gì kèm sau dấu ngắt phía trên cùng của trang tiếp theo. Hãy xem Thêm ngắt để biết thêm về các ngắt trang.

Mẹo: Nếu bạn đang định dạng một tài liệu phức tạp và bạn muốn nhanh chóng thêm hoặc tìm các trang trống, dấu ngắt trang hoặc các thành phần khác, hãy bấm Dạng xem > Ngăn Dẫn hướng > Trang để xem chúng nằm ở đâu.

Hình ảnh hiển thị hộp kiểm Ngăn Dẫn hướng dưới Dạng xem

Để loại bỏ trang trống khỏi tài liệu của bạn, hãy xem xóa trang trống.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×