Chèn tên tệp vào chân trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể đặt thông tin tài liệu chẳng hạn như tên tệp, tác giả, đường dẫn máy tính hoặc chủ đề vào chân trang. Ngoài ra, bạn có thể tạo thông tin này chỉ trên trang tiêu đề.

 1. Bấm đúp vào khu vực chân trang (gần dưới cùng của trang) để mở Công cụ Đầu trang & Chân trang.

 2. Bấm vào Thông tin Tài liệu và chọn thông tin bạn muốn.

  Tùy chọn Thông tin Tài liệu hiển thị trên tab Công cụ Đầu trang và Chân trang.

  Ghi chú:  Bấm Thuộc tính Tài liệu để chọn thông tin bổ sung, chẳng hạn như Tác giả, Công ty hoặc Chủ đề. Bấm vào Trường để chọn từ hàng tá các thuộc tính khác, chẳng hạn như Ngày và Giờ hoặc Nối kết và Tham chiếu.

 3. Để trở lại phần nội dung tài liệu của bạn, hãy bấm vào Đóng Đầu trang và Chân trang.

  Tùy chọn Đóng Đầu trang và Chân trang được tô sáng trên tab Công cụ Đầu trang và Chân trang.

  Mẹo:  Để căn giữa tên tệp, hãy bấm Nhà rồi sau đó bấm vào biểu tượng Căn giữa trên ribbon.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×