Chèn siêu liên kết vào Facebook và Twitter trong chữ ký thư điện tử của bạn

Chèn siêu liên kết vào Facebook và Twitter trong chữ ký thư điện tử của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể thay đổi chữ ký email của bạn hoặc tạo mới để bao gồm nối kết đến hồ sơ Facebook hoặc Twitter của bạn. Để bắt đầu, hãy đảm bảo bạn lưu bản sao các biểu tượng Facebook và Twitter vào máy tính của bạn. Bạn cũng sẽ cần địa chỉ web đối với mỗi trang hồ sơ mạng xã hội của bạn.

Lưu biểu tượng Facebook và Twitter

 1. Trong trình duyệt của bạn, bấm chuột phải vào mỗi biểu tượng bên dưới mà bạn muốn dùng.

  Biểu tượng Facebook Biểu tượng Twitter

 2. Chọn Lưu ảnh dưới dạng rồi thực hiện một trong các bước sau:

  • Chấp nhận tên tệp như đã được cung cấp.

   hoặc

  • Thay đổi tên tệp cho tên (Ví dụ: Facebook) dịch vụ mạng xã hội mà tên đó đại diện.

 3. Chọn nơi bạn muốn lưu vào biểu tượng, sau đó chọn lưu.

Thêm nối kết vào chữ ký email hiện tại của bạn

 1. Trong Outlook, trên tab Phần đầu, chọn E-mail Mới.

 2. Trên tab Thư, trong nhóm Bao gồm, chọn Chữ ký > Chữ ký.

 3. Trên tab Chữ ký email , trong hộp sửa chữ ký , chọn tên bạn muốn sửa đổi.

 4. Trong hộp văn bản sửa chữ ký , hãy thêm một dòng mới bên dưới chữ ký hiện tại.

  Mẹo: Đặt con trỏ ở đầu dòng với chữ ký, sau đó nhấn Enter.

 5. Chọn ảnh Nút Ảnh , đi đến thư mục mà bạn đã lưu biểu tượng của bạn, sau đó chọn biểu tượng dịch vụ nối mạng xã hội bạn đã lưu.

 6. Chọn Chèn > Siêu kết nối Nút Siêu kết nối .

 7. Trong hộp địa chỉ , nhập địa chỉ web — ví dụ, http://www.facebook.com/tên người dùng— cho tài khoản mạng xã hội tương ứng với biểu tượng, sau đó chọn OK.

  Mẹo: Lặp lại bước 5 đến 7 để thêm vào biểu tượng thứ hai.

 8. Chọn OK để hoàn tất thay đổi chữ ký mới.

 9. Bên trong nội dung thư, trên tab thư , trong nhóm bao gồm , chọn chữ ký, sau đó chọn chữ ký mới sửa đổi của bạn.

Lưu ý: Hãy đến Thêm chữ ký vào thư nếu bạn muốn biết thêm thông tin về cách tạo một chữ ký đặc biệt.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×