Chèn số đếm từ trong tài liệu của bạn

Chèn số đếm từ trong tài liệu của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để xem số đếm chữ trong tài liệu của bạn, hãy nhìn vào thanh trạng thái ở dưới cùng cửa sổ Word. Word có thể chèn số đếm chữ vào tài liệu và cập nhật thông tin đó thường xuyên như ý bạn.

 1. Bấm vào tài liệu nơi bạn muốn xuất hiện số đếm chữ.

 2. Bấm Chèn > Phần Nhanh > Trường.

  Chèn tùy chọn Trường trên menu Phần Nhanh.

 3. Trong danh sách Tên Trường, hãy bấm NumWords, rồi bấm OK.

  Hộp thoại trường

  Ghi chú: Bạn cũng có thể thêm số trang hay ký tự bằng cách bấm NumPages hoặc NumChars trong danh sách Tên trường.

Để cập nhật thông tin, hãy bấm phải chuột vào nơi bạn đã thêm số trang rồi chọn Cập nhật Trường.

Lệnh Cập nhật Trường

Nếu bạn muốn tự động cập nhật thông tin khi bạn in, hãy bấm Trường > Tùy chọn > Hiển thị rồi sau đó dưới Tùy chọn in chọn Cập nhật trường trước khi in.

 1. Bấm vào tài liệu nơi bạn muốn xuất hiện số đếm chữ.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Văn bản, bấm Phần Nhanh.

  nhóm văn bản

 3. Bấm trường.

 4. Trong danh sách Tên Trường, hãy bấm NumWords, rồi bấm OK.

  Ghi chú: Bạn cũng có thể thêm số trang hay ký tự bằng cách bấm NumPages hoặc NumChars trong danh sách Tên trường.

Xem thêm

Hiển thị số đếm từ (và nhiều hơn nữa)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×