Chèn ngày vào chân trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Để thêm ngày ở cuối mỗi trang in ra, chèn ngày vào chân trang của trang tính của bạn. Bạn cũng có thể Thêm ngày vào đầu mỗi trang in ra.

  1. Bấm Chèn > Đầu trang & Chân trang.

  2. Bấm vào hộp chân trang bên trái, giữa hoặc bên phải ở cuối trang tính.

Hộp chân trang trái, phải và giữa

  1. Bấm Thiết kế > Ngày Hiện thời.

Chèn Ngày Hiện tại

  1. Bấm vào bất kỳ chỗ nào trong trang tính, rồi bấm Dạng xem > Thông thường.

Tại sao tôi không nhìn thấy đầu trang trong sổ làm việc?

Bấm xem > Bố trí trang. Chân trang hiển thị trong dạng xem bố trí Page, Xem trước khi in, và trên trang in ra.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×