Chèn ngày và thời gian tài liệu được tạo, cuối in hoặc lưu lần cuối

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

  1. Bấm vào nơi bạn muốn chèn ngày hoặc thời gian.

  2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm Phần nhanh, sau đó bấm trường

    Chèn một trường bằng cách sử dụng phần nhanh

  3. Trong hộp thể loại , chọn ngày và thời gian.

  4. Trong hộp tên trường , chọn CreateDate, PrintDatehoặc SaveDate.

  5. Trong hộp định dạng ngày , hãy chọn định dạng ngày và thời gian mà bạn muốn — ví dụ như 2/12/2017 9:45 ch. hoặc 12 tháng 2 2017.

Xem thêm

Chèn ngày hôm nay trong tài liệu Word

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×