Chèn ngày hoặc thời gian

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chèn ngày hoặc thời gian sẽ được tự động Cập Nhật

 1. Bấm vào văn bản hộp hoặc bảng ô nơi bạn muốn chèn ngày hoặc thời gian.

 2. Trên menu chèn , bấm ngày và thời gian.

 3. Trong danh sách ngôn ngữ , hãy chọn một ngôn ngữ.

  Ghi chú: Publisher Hiển thị chỉ các ngôn ngữ mà bạn đã bật hỗ trợ thông qua thiết đặt ngôn ngữ Microsoft Office.

 4. Trong danh sách định dạng sẵn có , hãy chọn một định dạng ngày hoặc thời gian.

 5. Chọn hộp kiểm tự động Cập Nhật để cập nhật ngày và thời gian bất cứ khi nào bạn mở hoặc in ấn phẩm.

Chèn ngày hoặc thời gian sẽ không thay đổi

 1. Bấm vào văn bản hộp hoặc bảng ô nơi bạn muốn chèn ngày hoặc thời gian.

 2. Trên menu chèn , bấm ngày và thời gian.

 3. Trong danh sách ngôn ngữ , hãy chọn một ngôn ngữ.

  Ghi chú: Publisher Hiển thị chỉ các ngôn ngữ mà bạn đã bật hỗ trợ thông qua thiết đặt ngôn ngữ Microsoft Office.

 4. Trong danh sách định dạng sẵn có , hãy chọn một định dạng ngày hoặc thời gian.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×