Chèn ngày hiện tại và thời gian trên một trang trong OneNote Online

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bất cứ khi nào bạn tạo một trang mới trong bất kỳ sổ ghi chép OneNote của bạn, ngày và thời gian tự động được thêm vào trang. Tuy nhiên, có thể đôi lúc bạn cũng muốn để chèn ngày hiện tại và thời gian trong ghi chú của bạn, ví dụ, đánh dấu văn bản hoặc theo dõi thời gian sự kiện, chẳng hạn như Nhật ký cuộc gọi điện thoại hoặc các mục nhập trong một blog hoặc Nhật ký.

Bạn có thể theo cách thủ công nhập ngày hiện tại và thời gian trong OneNote Web App, nhưng nếu bạn muốn thêm tem ngày và thời gian với các lối tắt bàn phím nhanh, bạn có thể sử dụng ứng dụng OneNote trên máy tính trên PC chạy Windows của bạn hoặc trên máy tính Mac. Để biết thêm thông tin, hãy xem một trong các thao tác sau:

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×