Chèn một nhãn vào tài liệu Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang làm việc với một tài liệu Microsoft Office Word 2007 , Microsoft Office Excel 2007 sổ làm việc hoặc bản trình bày Microsoft Office PowerPoint 2007 đã lưu vào thư viện trên một trang Microsoft Office SharePoint Server 2007 nơi chính sách yêu cầu chèn nhãn có hiệu lực như là một phần của chính sách quản lý thông tin, bạn có thể cần chèn nhãn vào Hệ thống Microsoft Office 2007 tệp của bạn khi bạn lưu hoặc in.

Quan trọng: Khả năng chèn nhãn sẵn dùng chỉ trong Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Ultimate 2007, và trong các phiên bản độc lập của Office Word 2007, Office Excel 2007và Office PowerPoint 2007.

Trong bài viết này

Tổng quan

Chèn một nhãn theo cách thủ công

Chèn một nhãn khi bạn lưu hoặc in

Tổng quan

Một nhãn cung cấp cách thức cho tổ chức của bạn để bao gồm các thuộc tính tài liệu (hoặc siêu dữ liệu về tài liệu) trong tài liệu đó. Ví dụ, một công ty luật có thể yêu cầu các ghi chú từ cuộc họp với khách hàng được dán nhãn như che phủ bởi đặc quyền luật sư khách hàng.

Bạn không thể thêm nhãn vào tài liệu cho đến khi người quản trị trang hoặc danh sách quản lý cấu hình chính sách thích hợp cho thư viện hoặc danh sách. Để tìm hiểu thêm về cách xác định chính sách quản lý thông tin, hãy xem bài viết tạo chính sách quản lý thông tin cho một tuyển tập trang. Nếu một chính sách tồn tại, lệnh nhãn sẽ xuất hiện trên tab chèn để bạn có thể chèn nhãn.

Bất kỳ tài liệu nào đã tồn tại trong danh sách hoặc thư viện khi chính sách được thiết lập không gán nhãn (mà do đó không thể được chèn vào) cho đến khi tài liệu là đã kiểm xuất và kiểm tra trở lại. Tài liệu được tải lên một danh sách hoặc thư viện với một chính sách nhãn đã có trong hiệu ứng được tự động gán nhãn có thể chèn ngay lập tức.

Đầu Trang

Chèn một nhãn theo cách thủ công

Tùy thuộc vào cách cấu hình một chính sách nhãn, bạn có thể được yêu cầu để chèn nhãn vào tài liệu nằm trong thư viện trên một site Office SharePoint Server 2007 .

Ghi chú: Bạn không thể thay đổi định dạng của nhãn, chẳng hạn như kích cỡ phông hoặc văn bản. Định dạng được xác định bởi người quản trị trang hoặc quản lý danh sách khi họ tạo chính sách nhãn.

 1. Nếu thư viện không mở sẵn, bấm tên của nó trên khởi động nhanh.

  Nếu tên của thư viện của bạn không xuất hiện trên thanh khởi động nhanh, hãy bấm Xem tất cả nội dung trang, sau đó bấm vào tên của thư viện của bạn.

 2. Trỏ vào tài liệu mà bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office — ví dụ, chỉnh sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Đặt con trỏ vào vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn chèn vào nhãn.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm mã vạch , hãy bấm nhãn.

  Lệnh Mã vạch và Nhãn trên Ribbon

  Ghi chú: Lệnh nhãn sẽ xuất hiện trên tab chèn chỉ khi chính sách nhãn có hiệu lực cho tài liệu máy chủ.

 5. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu để lưu thay đổi của bạn.

Đầu Trang

Chèn một nhãn khi bạn lưu hoặc in

Thư viện trên một trang web Office SharePoint Server 2007 có thể có một chính sách nhãn yêu cầu bạn phải chèn nhãn khi bạn lưu hoặc in tài liệu.

Nếu tài liệu không đã chứa nhãn khi bạn lưu hoặc in, bạn sẽ được nhắc để chèn một. Nếu bạn bấm khi được nhắc, nhãn được chèn vào một vị trí mặc định.

 • Nếu tệp chỉ đọc, nhãn được chèn ở vị trí hiện tại của con trỏ.

 • Nếu tệp nằm trong chế độ chỉnh sửa, nhãn được chèn vào một vị trí mặc định.

  • In Office Word 2007    Nhãn được chèn vào đầu trang của trang đầu tiên của tài liệu.

  • In Office Excel 2007    Nhãn được chèn vào trong ô đầu tiên trên trang tính đầu tiên trong sổ làm việc.

  • In Office PowerPoint 2007    Nhãn được chèn vào trong Trung tâm bản chiếu đầu tiên trong bản trình bày.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×