Chèn một điều khiển cái/chi tiết

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Trong Microsoft Office InfoPath, bạn có thể dùng điều khiển cái/chi tiết để nối kết một điều khiển khác, sao cho vùng chọn trong điều khiển đầu tiên sẽ quyết định nội dung Hiển thị trong khác.

Trong bài viết này

Khi nào nên dùng một điều khiển cái/chi tiết

Cân nhắc tính tương thích

Chèn một điều khiển cái/chi tiết

Thay đổi quan hệ cái/chi tiết mặc định

Khi nào nên dùng một điều khiển cái/chi tiết

Một điều khiển cái/chi tiết thực sự là một tập hợp các hai điều khiển có liên quan. Một điều khiển là điều khiển cái chỉ định, và khác là điều khiển chi tiết. Điều khiển cái luôn là một bảng lặp. Điều khiển chi tiết có thể là một bảng lặp hoặc một phần lặp.

Sử dụng điều khiển cái/chi tiết khi bạn muốn:

 • Cho phép người dùng điền vào biểu mẫu dựa trên mẫu biểu mẫu của bạn để làm việc hiệu quả hơn với số lượng lớn dữ liệu.

 • Hiển thị tương đương với một đối một mối quan hệ. Ví dụ, bạn có thể dùng điều khiển cái/chi tiết khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu nhân sự kết nối với cơ sở dữ liệu bản ghi nhân viên. Điều khiển chính có thể hiển thị tên của một nhân viên và chức danh, và điều khiển chi tiết có thể hiển thị vị trí của một nhân viên, thuê ngày tháng và ngày sinh.

 • Hiển thị tương đương với mối quan hệ một-nhiều. Ví dụ, bạn có thể dùng điều khiển chính để hiển thị một tập hợp các bản ghi (ví dụ, tên khách hàng) và điều khiển chi tiết để hiển thị bản ghi liên quan (ví dụ, khách hàng đơn hàng).

Trong phần minh họa sau đây, nhân viên trong một bộ phận nhân sự bấm một hàng trong một bảng lặp để truy nhập các thông tin chi tiết về một nhân viên.

thông tin nhân viên bên trong điều khiển chính và chi tiết trên biểu mẫu

Khi người dùng bấm vào một hàng cụ thể trong một bảng lặp (điều khiển chính), một hoặc nhiều bản ghi chi tiết được hiển thị trong phần lặp hoặc bảng lặp (điều khiển chi tiết) bất kỳ nơi nào trên biểu mẫu.

InfoPath cung cấp một điều khiển cái/chi tiết được xác định trước mà bạn có thể chèn bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển . Bạn cũng có thể tạo một điều khiển cái/chi tiết bằng cách chèn một bảng lặp và lặp phần (hoặc hai bảng lặp) và sau đó thay đổi các thuộc tính cho từng điều khiển.

Nếu mẫu biểu mẫu của bạn nhằm chủ yếu để xem trên màn hình, hãy cân nhắc cách đặt điều khiển chi tiết bên trong một vùng cuộn trên mẫu biểu mẫu của bạn. Như vậy, nếu không có số lượng lớn dữ liệu được hiển thị trong điều khiển, người dùng của bạn có thể cuộn qua dữ liệu. Lưu ý rằng đây không phải là tùy chọn tốt nhất nếu bạn nghĩ người dùng sẽ cần in biểu mẫu của họ, vì bất kỳ dữ liệu ẩn trong vùng cuộn trên màn hình cũng sẽ được ẩn trên biểu mẫu được in.

Đầu trang

Cân nhắc tính tương thích

Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu trong InfoPath, bạn có thể chọn để thiết kế một mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt. Khi bạn thiết kế mẫu biểu mẫu tương thích với trình duyệt, điều khiển cái/chi tiết sẵn có trong ngăn tác vụ điều khiển vì chúng không thể hiển thị trong trình duyệt Web.

Ngoài ra, mặc dù bạn có thể truy nhập vào tab Bản cái/chi tiết trong hộp thoại Thuộc tính phần lặp lạiLặp lại các thuộc tính bảng , tất cả thiết đặt trên tab đó sẽ không khả dụng (xuất hiện bị mờ đi).

Để xử lý giới hạn này, bạn có thể thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn để người dùng có thể hiển thị hai dạng xem, dạng xem "chính" liệt kê các mục và một dạng xem "chi tiết" với được bung rộng thông tin cụ thể cho mỗi mục trong dạng xem bản cái.

Đầu trang

Chèn một điều khiển cái/chi tiết

Thủ tục chèn một điều khiển cái/chi tiết khác nhau đôi chút tùy thuộc vào việc bạn đang thiết kế mẫu biểu mẫu trống, mới hay dựa trên thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên cơ sở dữ liệu hoặc nguồn dữ liệu ngoài.

Khi bạn chèn một điều khiển cái/chi tiết từ ngăn tác vụ điều khiển , InfoPath sẽ chèn một bảng lặp và một phần lặp được gắn kết nhóm lặp cùng trong nguồn dữ liệu. Theo mặc định, cả hai điều khiển chứa điều khiển khác, được gắn kết các trường trong đó nhóm lặp nhất định.

Hình minh họa sau đây Hiển thị một điều khiển cái/chi tiết trong phương thức thiết kế.

Điều khiển cái/chi tiết, với điều khiển chi tiết được chọn trong chế độ thiết kế

Điều khiển có thể được gắn kết hoặc không gắn kết. Khi điều khiển được gắn kết, nó được kết nối với một trường hoặc nhóm trong nguồn dữ liệu để dữ liệu đã nhập vào điều khiển được lưu trong tệp biểu mẫu cơ sở (.xml). Khi điều khiển không được gắn kết, nó không được kết nối với trường hoặc nhóm và dữ liệu đã nhập vào điều khiển không được lưu. Khi bạn chọn hoặc di chuyển con trỏ qua điều khiển, văn bản và biểu tượng gắn kết xuất hiện ở góc trên bên phải của điều khiển. Văn bản cho biết trường hoặc nhóm mà điều khiển được gắn kết trong nguồn dữ liệu. Biểu tượng này cho biết điều khiển có được gắn kết với trường hoặc nhóm đó đúng hay không. Khi gắn kết đúng, biểu tượng màu xanh lá cây sẽ xuất hiện. Nếu có vấn đề với gắn kết, thay vào đó bạn sẽ thấy biểu tượng màu xanh lam hoặc màu đỏ.

Nguồn dữ liệu cho biểu mẫu mẫu bao gồm các trường và nhóm xuất hiện trong dạng xem phân cấp trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu . Điều khiển cái/chi tiết luôn gắn kết lặp lại các nhóm. Trong ví dụ sau đây, điều khiển chính và điều khiển chi tiết được gắn kết d:Employees nhóm lặp trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu .

quan hệ giữa điều khiển chính/chi tiết trên mẫu biểu mẫu và nhóm lặp trong nguồn dữ liệu

Lưu ý: Trong mối quan hệ một-nhiều, điều khiển chính và chi tiết thường được gắn kết để phân nhóm lặp. Để tìm hiểu cách thiết lập một mối quan hệ một-nhiều thay vì một mối quan hệ một-một, hãy xem thay đổi mối quan hệ chính/chi tiết mặc định ở phần sau của bài viết này.

Chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu trống, mới

InfoPath cung cấp một điều khiển cái/chi tiết được xác định trước mà bạn có thể chèn bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển . Bạn cũng có thể tạo một điều khiển cái/chi tiết bằng cách chèn một bảng lặp và một phần lặp (hoặc hai bảng lặp) và sau đó thay đổi các thuộc tính cho từng điều khiển.

Khi bạn thiết kế mẫu một biểu mẫu mới, trống, hộp kiểm Tự động tạo nguồn dữ liệu trong ngăn tác vụ Điều khiển được chọn theo mặc định. Điều này cho phép InfoPath để tự động tạo ra các trường và nhóm trong nguồn dữ liệu khi bạn thêm các điều khiển vào mẫu biểu mẫu. Các trường và các nhóm được thể hiện bằng biểu tượng thư mục và tệp trong các ngăn tác vụ Nguồn Dữ liệu.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm Chính/chi tiết.

 4. Trong hộp số cột trong cái trong hộp thoại Chèn cái/chi tiết , hãy nhập số cột cho điều khiển cái.

 5. Trong hộp số của các trường chi tiết , hãy nhập số trường cho điều khiển chi tiết.

  InfoPath chèn hai điều khiển trên mẫu biểu mẫu của bạn. Đầu tiên có nhãn Lặp lại các bảng (chính), và thứ hai có nhãn Phần lặp lại (chi tiết).

 6. Để kiểm tra mối quan hệ chính/chi tiết, hãy bấm xem trước trên thanh công cụ chuẩn , sau đó nhập dữ liệu trong điều khiển cái. Dữ liệu liên quan sẽ xuất hiện trong điều khiển chi tiết.

Chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu dựa trên một nguồn dữ liệu hiện có

Nếu bạn xây dựng thiết kế mẫu biểu mẫu của bạn trên tệp ngôn ngữ đánh dấu mở rộng (XML) hiện có, cơ sở dữ liệu hoặc dịch vụ Web, InfoPath sẽ phát sinh các trường và nhóm trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu từ nguồn dữ liệu hiện có. Trong trường hợp này, bạn có thể chèn một điều khiển cái/chi tiết từ ngăn tác vụ điều khiển , như được mô tả trong thủ tục sau đây.

Điều khiển chính và chi tiết có thể được gắn kết vào cùng một nhóm lặp hoặc nhóm lặp khác nhau, tùy theo nhu cầu của bạn. Các điều khiển xuất hiện bên trong điều khiển cái/chi tiết được gắn kết trường là một phần của một nhóm lặp nhất định.

 1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

 2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

 3. Bên dưới chèn điều khiển, bấm Lặp lại các bảng.

 4. Trên trang đầu tiên của trình lặp lại các bảng gắn kết hướng dẫn, bấm nhóm lặp nhất định mà bạn muốn gắn kết các hàng bảng, sau đó bấm tiếp theo. Nếu bảng của bạn có chỉ có một cột, bạn có thể chọn một trường lặp thay vì một nhóm lặp nhất định.

  Mẹo: Để tạo một nhóm lặp mới để gắn kết bảng, bấm chuột phải vào nhóm mà bạn muốn thêm nhóm lặp nhất định, bấm Thêm trên menu lối tắt và sau đó trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , nhập thuộc tính nhóm lặp.

 5. Để thêm các cột mà bạn muốn bao gồm trong bảng, bấm đúp vào các trường trong danh sách gắn kết dữ liệu .

  Mẹo: Để tạo trường mới để thêm dưới dạng một cột, bấm chuột phải vào nhóm mà bảng là gắn kết, bấm Thêm trên menu lối tắt, sau đó trong hộp thoại Thêm trường hoặc nhóm , nhập thuộc tính của trường.

 6. Để sắp xếp lại các cột, bấm vào một cột trong danh sách cột trong bảng , bấm Di chuyển lên hoặc Di chuyển xuống, sau đó bấm kết thúc.

 7. Bấm đúp vào nhãn Lặp lại các bảng bên dưới bảng trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 8. Bấm vào tab Bản cái/chi tiết .

 9. Bấm đặt làm cái, hãy nhập tên trong hộp Cái ID và sau đó bấm OK.

 10. Đặt con trỏ trên của mẫu biểu mẫu nơi bạn muốn chèn phần lặp (điều khiển chi tiết).

 11. Bên dưới chèn điều khiển trong ngăn tác vụ điều khiển , bấm Lặp lại các phần.

  Lưu ý: Ngoài ra, bạn có thể dùng một bảng lặp khác làm điều khiển chi tiết.

 12. Trên trang đầu tiên của trình lặp lại phần gắn kết hướng dẫn, bấm nhóm lặp nhất định mà bạn muốn gắn kết phần để, sau đó bấm OK.

 13. Bấm đúp vào Phần lặp lại nhãn xuất hiện bên dưới phần trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 14. Bấm vào tab Bản cái/chi tiết .

 15. Bấm đặt làm chi tiết, và sau đó bấm vào tên của điều khiển chính trong danh sách nối kết đến ID cái .

 16. Để thay đổi mặc định, mối quan hệ một-một điều khiển cái/chi tiết một mối quan hệ một-nhiều, bấm theo trường khóa dưới cái/chi tiết quan hệ, sau đó bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh khóa trường) cái)khóa trường (chi tiết) hộp để chọn các trường khóa mà bạn muốn.

 17. Để kiểm tra mối quan hệ chính/chi tiết, hãy bấm xem trước trên thanh công cụ chuẩn , sau đó nhập dữ liệu trong điều khiển cái. Dữ liệu liên quan sẽ xuất hiện trong điều khiển chi tiết.

Mẹo: Bạn cũng có thể sử dụng ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu để chèn điều khiển cái/chi tiết. Để tạo điều khiển cái, trong ngăn tác vụ Nguồn dữ liệu , bấm chuột phải vào nhóm lặp nhất định mà bạn muốn gắn kết điều khiển cái vào, sau đó bấm Lặp lại các bảng trên menu lối tắt. Hãy làm theo các bước tương tự chung để tạo điều khiển chi tiết.

Đầu trang

Thay đổi quan hệ cái/chi tiết mặc định

Khi bạn chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu của bạn bằng cách sử dụng ngăn tác vụ điều khiển , InfoPath thiết lập một mối quan hệ một-một giữa điều khiển chính và điều khiển chi tiết. Mối quan hệ một-một có nghĩa là rằng cho mỗi vùng chọn trong điều khiển chính, một kết quả khớp đơn xuất hiện trong điều khiển chi tiết.

Bạn có thể thay đổi quan hệ cái/chi tiết từ mặc định mối quan hệ một-một một mối quan hệ một-nhiều. Mối quan hệ một-nhiều có nghĩa là rằng cho mỗi vùng chọn trong điều khiển chính, nhiều kết quả có thể xuất hiện trong điều khiển chi tiết.

Khi bạn chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu của bạn, InfoPath sẽ chèn một bảng lặp và một phần lặp theo mặc định. Cả hai điều khiển các được gắn kết với cùng một nhóm lặp trong nguồn dữ liệu. Theo mặc định, cả hai điều khiển chứa điều khiển khác được gắn kết các trường trong đó nhóm lặp nhất định. Trong mối quan hệ một-nhiều, Tuy nhiên, điều khiển chính và chi tiết được thường ràng buộc để phân nhóm lặp.

Nếu bạn đã chèn một điều khiển cái/chi tiết trên mẫu biểu mẫu của bạn từ ngăn tác vụ điều khiển , và bạn muốn thiết lập một mối quan hệ một-nhiều thay vì một mối quan hệ một-một, bạn có thể xóa điều khiển chi tiết InfoPath sẽ tạo ra. Sau đó bạn có thể tạo một điều khiển chi tiết mới hơn phù hợp với nhu cầu của bạn, như được nêu trong thủ tục sau đây:

 1. Chọn phần lặp được chỉ định làm điều khiển chi tiết, và sau đó nhấn phím DELETE.

 2. Chèn một phần mới lặp trên mẫu biểu mẫu.

  Cách thực hiện?

  1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

  2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

  3. Trong ngăn tác vụ điều khiển , hãy chọn hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu .

  4. Bên dưới chèn điều khiển, bấm Lặp lại các phần.

 3. Chèn các điều khiển mà bạn muốn trong phần lặp.

  Cách thực hiện?

  1. Trên mẫu biểu mẫu, đặt con trỏ vào chỗ mà bạn muốn chèn điều khiển.

  2. Nếu ngăn tác vụ Điều khiển không hiển thị, bấm Thêm Điều khiển trên menu Chèn hoặc nhấn ALT+I, C.

  3. Trong ngăn tác vụ điều khiển , hãy chọn hộp kiểm tự động tạo nguồn dữ liệu .

  4. Bên dưới chèn điều khiển, hãy bấm điều khiển mà bạn muốn chèn.

  5. Lặp lại bước 1 đến 4 cho mỗi điều khiển mà bạn muốn chèn.

 4. Bấm đúp vào phần lặp trên mẫu biểu mẫu của bạn.

 5. Bấm vào tab Bản cái/chi tiết .

 6. Dưới thiết đặt chính/chi tiết, hãy bấm đặt làm chi tiết.

 7. Trong danh sách nối kết đến cái ID , hãy bấm vào tên của điều khiển chính.

 8. Bên dưới chính/chi tiết quan hệ, bấm theo trường khóa.

 9. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp khóa trường (chính) , rồi trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường chính cho điều khiển chính, và sau đó bấm OK.

 10. Bấm Chọn XPath Nút Nguồn Dữ liệu bên cạnh hộp khóa trường (chi tiết) , rồi trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , bấm vào trường chính cho điều khiển chi tiết, và sau đó bấm OK.

Mẹo: Nếu bạn muốn tạo một mối quan hệ một-nhiều khi bạn lần đầu tạo một điều khiển cái/chi tiết, hãy cân nhắc tạo theo cách thủ công các điều khiển cái/chi tiết của riêng bạn thay vì dùng điều khiển được xác định trước cái/chi tiết sẵn dùng trong tác vụ điều khiển ngăn. Bạn có thể tạo điều khiển của riêng bạn bằng cách thiết lập cái/chi tiết mối quan hệ giữa bảng lặp và một phần lặp hoặc giữa hai bảng lặp trên mẫu biểu mẫu. Để thực hiện điều này, mở hộp thoại thuộc tính cho từng điều khiển, và sau đó chỉ định một điều khiển là điều khiển chính và điều khiển là điều khiển chi tiết. Bằng cách sửa đổi các thuộc tính cho điều khiển chi tiết, bạn có thể thiết lập một mối quan hệ một-nhiều thông qua việc dùng trường khóa.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×