Chèn mã vạch hoặc nhãn vào tài liệu

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn đang làm việc với Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007hoặc Microsoft Office PowerPoint 2007 tài liệu đã lưu vào thư viện trên một trang Microsoft Office SharePoint Server 2007 nơi chính sách mã vạch hoặc nhãn có hiệu lực như là một phần của chính sách quản lý thông tin, bạn có thể được yêu cầu chèn mã vạch hoặc nhãn vào tài liệu Microsoft Office của bạn khi bạn sửa nó.

Bạn muốn làm gì?

Chèn mã vạch vào tài liệu

Chèn một nhãn vào tài liệu

Chèn mã vạch vào tài liệu

Khi một người quản trị site hoặc chủ sở hữu danh sách cấu hình một chính sách mã vạch cho một danh sách hoặc thư viện, mã vạch được tự động tạo trên máy chủ cho các mục hoặc tài liệu trong danh sách hoặc thư viện khi thư được tải lên hoặc chỉnh sửa. Tùy thuộc vào cách cấu hình một chính sách mã vạch, người dùng cũng có thể yêu cầu chèn mã vạch ảnh vào tài liệu trong thư viện.

 1. Mở thư viện chứa tài liệu mà bạn muốn chèn mã vạch.

 2. Trỏ tới tài liệu bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office, mà chương trình Name là tên của chương trình mà tài liệu có thể chỉnh sửa, ví dụ, chỉnh sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Đặt con trỏ vào vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn chèn mã vạch.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm mã vạch , hãy bấm mã vạch.

  Ghi chú: Lệnh mã vạch sẽ xuất hiện trên tab chèn chỉ khi chính sách mã vạch hiệu lực cho tài liệu máy chủ.

 5. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu để lưu thay đổi của bạn.

Đầu trang

Chèn một nhãn vào tài liệu

Người quản trị site hoặc chủ sở hữu danh sách xác định nhãn nội dung và định dạng khi mà người đó cấu hình một chính sách nhãn cho một danh sách hoặc thư viện. Tùy thuộc vào cách cấu hình một chính sách nhãn, người dùng có thể được yêu cầu để chèn nhãn vào tài liệu.

 1. Mở thư viện chứa tài liệu mà bạn muốn chèn nhãn.

 2. Trỏ tới tài liệu bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office, mà chương trình Name là tên của chương trình mà tài liệu có thể chỉnh sửa, ví dụ, chỉnh sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Đặt con trỏ vào vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn chèn vào nhãn.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm mã vạch , hãy bấm nhãn.

  Ghi chú: Lệnh nhãn sẽ xuất hiện trên tab chèn chỉ khi chính sách nhãn có hiệu lực cho tài liệu máy chủ.

 5. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu để lưu thay đổi của bạn.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×