Chèn mã vạch hoặc nhãn vào tài liệu

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Nếu bạn đang làm việc với Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007hoặc Microsoft Office PowerPoint 2007 tài liệu đã lưu vào thư viện trên một trang Microsoft Office SharePoint Server 2007 nơi chính sách mã vạch hoặc nhãn có hiệu lực như là một phần của chính sách quản lý thông tin, bạn có thể được yêu cầu để chèn mã vạch hoặc nhãn vào tài liệu Microsoft Office của bạn khi bạn sửa nó.

Bạn muốn làm gì?

Chèn mã vạch vào tài liệu

Chèn một nhãn vào tài liệu

Chèn mã vạch vào tài liệu

Khi một người quản trị site hoặc chủ sở hữu danh sách cấu hình một chính sách mã vạch cho một danh sách hoặc thư viện, mã vạch được tự động tạo trên máy chủ cho các mục hoặc tài liệu trong danh sách hoặc thư viện khi thư được tải lên hoặc chỉnh sửa. Tùy thuộc vào cách cấu hình một chính sách mã vạch, người dùng cũng có thể yêu cầu chèn mã vạch ảnh vào tài liệu trong thư viện.

 1. Mở thư viện chứa tài liệu mà bạn muốn chèn mã vạch.

 2. Trỏ tới tài liệu bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office, mà chương trình Name là tên của chương trình mà tài liệu có thể chỉnh sửa, ví dụ, chỉnh sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Đặt con trỏ vào vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn chèn mã vạch.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm mã vạch , hãy bấm mã vạch.

  Lưu ý: Lệnh mã vạch sẽ xuất hiện trên tab chèn chỉ khi chính sách mã vạch hiệu lực cho tài liệu máy chủ.

 5. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu để lưu thay đổi của bạn.

Đầu trang

Chèn một nhãn vào tài liệu

Người quản trị site hoặc chủ sở hữu danh sách xác định nhãn nội dung và định dạng khi mà người đó cấu hình một chính sách nhãn cho một danh sách hoặc thư viện. Tùy thuộc vào cách cấu hình một chính sách nhãn, người dùng có thể được yêu cầu để chèn nhãn vào tài liệu.

 1. Mở thư viện chứa tài liệu mà bạn muốn chèn nhãn.

 2. Trỏ tới tài liệu bạn muốn, hãy bấm vào mũi tên xuất hiện, sau đó bấm sửa trong tên chương trình Microsoft Office, mà chương trình Name là tên của chương trình mà tài liệu có thể chỉnh sửa, ví dụ, chỉnh sửa trong Microsoft Office Word.

 3. Đặt con trỏ vào vị trí trong tài liệu nơi bạn muốn chèn vào nhãn.

 4. Trên các tab chèn , trong nhóm mã vạch , hãy bấm nhãn.

  Lưu ý: Lệnh nhãn sẽ xuất hiện trên tab chèn chỉ khi chính sách nhãn có hiệu lực cho tài liệu máy chủ.

 5. Bấm Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó bấm lưu để lưu thay đổi của bạn.

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×