Chèn ký hiệu, phân số hoặc ký tự đặc biệt

Đôi khi bạn cần chèn một ký tự không có trong bàn phím, chẳng hạn như ký hiệu ngoại tệ, thương hiệu (™) hoặc phân số như 1/3. Đối với một vài ký hiệu, bạn có thể sử dụng tính năng Tự Sửa để nhập ký hiệu đó. Đối với tất cả các ký hiệu khác, hãy đi đến Chèn > Ký hiệu.

Sử dụng thư viện Ký hiệu

 1. Để chèn các ký hiệu khác, hãy bấm Chèn > Ký hiệu.

  Lệnh ký hiệu trên tab Chèn

  Thư viện Ký hiệu mở ra, trong đó có thêm nhiều ký hiệu ngoại tệ ngoài các ký hiệu khác.

 2. Hãy chọn ký hiệu để chèn.

 3. Để xem thêm ký hiệu, bấm Xem thêm Ký hiệu ở phần dưới cùng của thư viện. Hộp thoại Ký hiệu mở.

  Hộp Ký hiệu trong Word

 4. Cuộn từ đầu đến cuối danh sách ký tự để xem tất cả các ký hiệu sẵn có ở phông hiện tại của bạn (văn bản thường) trong hộp Phông. Hãy lưu ý rằng khi bạn cuộn, nhãn trong danh sách thả xuống Tập hợp con thay đổi. Ví dụ, nếu bạn muốn chuyển thẳng tới ký hiệu "khác", chọn Toán Tử trong hộp Tập hợp con.

  Hộp Tập con trong hộp Ký hiệu

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy danh sách thả xuống Tập hợp con, hãy nhìn ở góc phải bên dưới hộp thoại và trong danh sách từ, chọn Unicode (hệ 16).

  • Unicode (hệ 16) đã chọn trong hộp Ký hiệu

 5. Nếu bạn không thấy ký hiệu mình muốn, hãy chọn phông khác trong hộp Phông.

 6. Khi bạn thấy ký hiệu mình muốn, hãy bấm Chèn > Đóng. Nếu bạn không muốn chèn ký hiệu, hãy bấm Hủy bỏ.

  Mẹo: Đối với văn bản trông giống như hình ảnh, chuyển tới một trong các phông Wingding trong hộp Phông.

Tính năng Tự Sửa chuyển đổi chuỗi nhấn phím thành ký hiệu. Sau đây là một vài trong số các ký hiệu thường dùng nhất.

Kiểu

Để chèn

(c)

©

(r)

®

(tm)

(e)

Để xem các nhấn phím khác chuyển thành ký hiệu, bấm Tệp > Tùy chọn > Soát lỗi > Tùy chọn Tự Sửa và cuộn xuống dưới danh sách trên tab Tự Sửa. Bạn cũng có thể tạo ký tự Tự Sửa riêng của mình trên tab Tự Sửa bằng cách nhập nhấn phím trong hộp Thay thế và nhập nhấn phím bạn muốn thay thế trong hộp Bằng.

Một số phân số (1/4, 1/2 và 3/4) tự động chuyển thành ký tự phân số khi bạn gõ (¼, ½, ¾). Tuy nhiên các phân số khác không như vậy (1/3, 2/3, 1/5, v.v...).

 1. Để chuyển thành ký tự phân số, hãy bấm Chèn > Ký hiệu > Xem thêm Ký hiệu.

 2. Trong danh sách thả xuống Tập hợp con, bấm Dạng Số và chọn phân số.

  Ghi chú: 

  • Nếu bạn không nhìn thấy danh sách thả xuống Tập hợp con, hãy nhìn ở góc phải bên dưới hộp thoại và trong danh sách từ, chọn Unicode (hệ 16).

  • Unicode (hệ 16) đã chọn trong hộp Ký hiệu

 3. Hãy bấm Chèn > Đóng.

  Mẹo: 

  • Trong Word, Outlook, PowerPoint, Excel và OneNote, bạn có thể sử dụng tính năng Tự Sửa Toán học để tự động chèn các ký hiệu toán học bổ sung. Bấm vào Tệp > Tùy chọn > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa. Bấm vào tab Tự Sửa Toán học để xem danh sách phím tắt mà bạn có thể nhập vào tài liệu của mình để chèn ký hiệu toán học. Đừng quên chọn hộp kiểm Thay thế văn bản khi bạn nhập. Tùy theo vị trí của bạn trong tài liệu, bạn có thể cần chọn tùy chọn Sử dụng các quy tắc Tự Sửa Toán học bên ngoài phạm vi toán học.

  • Trong Word, Outlook và PowerPoint, bạn có thể sử dụng tính năng Tự Định dạng để chuyển đổi các phân số đã nhập thành ký hiệu phân số. Bấm vào Tệp > Tùy chọn > Kiểm lỗi > Tùy chọn Tự Sửa. Trên tab Tự Định dạng Khi Bạn Nhập, bên dưới Thay thế khi bạn chọn, hãy chọn Phân số (1/2) với ký tự phân số (½). Tìm hiểu thêm về tính năng Tự Định dạng.

 1. Bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn ký tự đặc biệt.

 2. Bấm vào Chèn > Ký hiệu > Xem thêm Ký hiệu.

 3. Trong hộp thoại Ký hiệu, bấm vào tab Ký tự Đặc biệt.

 4. Bấm đúp vào ký tự bạn muốn chèn.

 5. Bấm Đóng.

Khi bạn chọn một ký tự ASCII (thập phân) hoặc Unicode trong hộp thoại Ký hiệu, mã ký tự của ký tự đó sẽ xuất hiện trong hộp Mã ký tự Nếu bạn đã biết mã ký tự, bạn có thể nhập trực tiếp mã đó vào hộp Mã ký tự để tìm ký tự ASCII hoặc Unicode.

Ghi chú: Hãy đảm bảo rằng bộ ký tự —ví dụ: ASCII (hex) — được chọn trong từ hộp . Nếu không, khi bạn nhập mã ký tự, ký tự hiển thị có thể không phải là ký tự mà bạn muốn.

Tên được hiển thị trước hộp Mã ký tự là tên ký tự chính thức trong chuẩn ASCII hoặc Unicode.

 1. Bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn ký tự ASCII hoặc Unicode.

 2. Bấm vào Chèn > Ký hiệu >Xem thêm Ký hiệu.

 3. Trong hộp thoại Ký hiệu, trong hộp Phông chữ, bấm vào phông chữ bạn muốn.

 4. Trong từ hộp , bấm vào ASCII (thập phân), ASCII (hex) hoặc Unicode.

 5. Nếu hộp Tập hợp con sẵn dùng, hãy chọn một tập hợp con ký tự.

 6. Bấm đúp vào ký hiệu bạn muốn chèn.

 7. Bấm Đóng.

Ghi chú: Để chèn một ký tự ASCII (thập phân) mà không cần mở hộp thoại Ký hiệu, hãy đảm bảo rằng NUM LOCK đã được bật. Sau đó, hãy nhấn giữ phím ALT trong khi bạn nhập 0 và mã ký tự trên bàn phím số (không có trên các phím số ở hàng trên cùng của bàn phím). Tiếp đó, hãy nhả phím ALT. Bạn chỉ có thể nhập các mã ký tự ASCII (thập phân) vào một ấn phẩm.

Bóng Harvey là ký hiệu hình tròn mà bạn có thể sử dụng để so sánh thông tin định lượng.

Bóng Harvey là ký hiệu hình tròn dùng để truyền đạt thông tin định lượng mang tính so sánh,
 1. Bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn ký hiệu.

 2. Bấm vào Chèn > Ký hiệu. (Hoặc bấm vào Chèn > Ký hiệu > Xem thêm Ký hiệu.)

  Hộp thoại Ký hiệu sẽ mở.

 3. Mở danh sách thả xuống Phông chữ xếp theo bảng chữ cái, rồi chọn phông chữ Unicode được cài đặt kèm theo phiên bản Office của bạn:

  • Arial Unicode MS (Office 2007, Office 2010, Office 2013)

  • Lucida Sans Unicode (Office 2016)

 4. Trong hộp Tập hợp con, hãy chọn Hình dạng Hình học.

  Phông chữ Unicode trong hộp thoại Chèn Ký hiệu có ký hiệu bóng Harvey
 5. Chọn ký hiệu bạn muốn chèn rồi bấm vào Chèn.

 6. Bấm vào Đóng nếu bạn đã chèn xong ký hiệu.

Điều chỉnh kích cỡ

Sau khi chèn ký hiệu, bạn có thể thay đổi kích cỡ hoặc màu của ký hiệu đó bằng cách sử dụng tab Trang đầu hoặc Tệp của dải băng. Hãy xem mục Thay đổi cỡ phông để biết hướng dẫn cụ thể.

Hãy đảm bảo rằng các biểu tượng sẽ được bao gồm nếu bạn chia sẻ bản trình bày

Khi bạn chèn ký hiệu như những ký hiệu này, chúng tôi khuyên bạn cũng nên nhúng phông chữ vào tài liệu của mình. Nếu không, khi bạn chia sẻ tài liệu với người khác và mở tài liệu đó trên một máy tính khác không được cài đặt cùng phông chữ đó, các ký tự ký hiệu đó có thể sẽ không hiển thị như mong muốn. Để nhúng phông chữ, hãy chọn Tệp > Tùy chọn > Lưu > Giữ nguyên độ trung thực khi chia sẻ > Nhúng phông chữ vào tệp này. Hãy xem bài viết Nhúng phông chữ vào Word, PowerPoint và Excel để biết thêm thông tin.

Xem thêm

Chèn ký hiệu toán học

Chọn tùy chọn Tự Sửa cho viết hoa, chính tả và ký hiệu

Đặt cấu hình hoặc tắt tính năng định dạng văn bản tự động (Tự Định dạng)

Tab Biểu tượng   

Phông      Xác định phông văn bản có bộ ký tự sẽ được sử dụng để chèn các biểu tượng và ký tự đặc biệt. Trong hộp, hãy chọn một tên phông.

Tập hợp con      Xác định một tập hợp con các ký tự đặc biệt cho phông được chọn, nếu có. Một tập hợp con phông có thể bao gồm một danh sách mở rộng các ký tự ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Nga (Cyrillic) hoặc một thể loại ký tự, chẳng hạn như Ký hiệu Tiền tệ. Trong hộp, hãy chọn một tên tập hợp con.

Danh sách biểu tượng     Đại diện cho danh sách đầy đủ các biểu tượng có thể được chèn vào từ Phông và Tập hợp con đã chọn.

Các biểu tượng đã sử dụng gần đây      Liệt kê các biểu tượng được sử dụng thường xuyên nhất đã được chèn vào.

Mô tả      Cung cấp mô tả có nghĩa của biểu tượng được chọn. Ví dụ: nếu chọn biểu tượng £, mô tả sẽ xuất hiện dưới dạng KÝ HIỆU POUND.

Mã Ký tự      Hiển thị hoặc chấp nhận đầu vào một mã duy nhất đại diện cho một biểu tượng.

từ      Xác định bộ ký tự mà mã ký tự được dựa trên đó. ASCII là tiêu chuẩn mã hóa ký tự dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh. Unicode là tiêu chuẩn mã hóa ký tự cho phép thể hiện hầu hết tất cả các ngôn ngữ viết trên thế giới bằng cách sử dụng một bộ ký tự đơn.

Tab Ký tự Đặc biệt   

Ký tự      Liệt kê bộ ký tự đặc biệt thường được sử dụng và mô tả của các ký tự đó.

Phím tắt      Liệt kê phím tắt được gán cho mỗi ký tự đặc biệt trong danh sách.

Phông     Xác định phông văn bản có bộ ký tự sẽ được sử dụng để chèn các biểu tượng và ký tự đặc biệt. Trong hộp, hãy chọn một tên phông.

Tập hợp con     Xác định một tập hợp con các ký tự đặc biệt cho phông được chọn, nếu có. Một tập hợp con phông có thể bao gồm một danh sách mở rộng các ký tự ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Nga (Cyrillic) hoặc một thể loại ký tự, chẳng hạn như Ký hiệu Tiền tệ. Trong hộp, hãy chọn một tên tập hợp con.

Danh sách biểu tượng     Đại diện cho danh sách đầy đủ các biểu tượng có thể được chèn vào từ Phông và Tập hợp con đã chọn.

Các biểu tượng đã sử dụng gần đây     Liệt kê các biểu tượng được sử dụng thường xuyên nhất đã được chèn vào.

Mô tả    Cung cấp mô tả có nghĩa của biểu tượng được chọn. Ví dụ: nếu chọn biểu tượng £, mô tả sẽ xuất hiện dưới dạng KÝ HIỆU POUND.

Mã Ký tự     Hiển thị hoặc chấp nhận đầu vào một mã duy nhất đại diện cho một biểu tượng.

từ     Xác định bộ ký tự mà mã ký tự được dựa trên đó. ASCII là tiêu chuẩn mã hóa ký tự dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh. Unicode là tiêu chuẩn mã hóa ký tự cho phép thể hiện hầu hết tất cả các ngôn ngữ viết trên thế giới bằng cách sử dụng một bộ ký tự đơn.

Phông     Xác định phông văn bản có bộ ký tự sẽ được sử dụng để chèn các biểu tượng và ký tự đặc biệt. Trong hộp, hãy chọn một tên phông.

Tập hợp con     Xác định một tập hợp con các ký tự đặc biệt cho phông được chọn, nếu có. Một tập hợp con phông có thể bao gồm một danh sách mở rộng các ký tự ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Nga (Cyrillic) hoặc một thể loại ký tự, chẳng hạn như Ký hiệu Tiền tệ. Trong hộp, hãy chọn một tên tập hợp con.

Danh sách biểu tượng     Đại diện cho danh sách đầy đủ các biểu tượng có thể được chèn vào từ Phông và Tập hợp con đã chọn.

Các biểu tượng đã sử dụng gần đây     Liệt kê các biểu tượng được sử dụng thường xuyên nhất đã được chèn vào.

Mô tả     Cung cấp mô tả có nghĩa của biểu tượng được chọn. Ví dụ: nếu chọn biểu tượng £, mô tả sẽ xuất hiện dưới dạng KÝ HIỆU POUND.

Mã Ký tự   Hiển thị hoặc chấp nhận đầu vào một mã duy nhất đại diện cho một biểu tượng.

từ     Xác định bộ ký tự mà mã ký tự được dựa trên đó. ASCII là tiêu chuẩn mã hóa ký tự dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh. Unicode là tiêu chuẩn mã hóa ký tự cho phép thể hiện hầu hết tất cả các ngôn ngữ viết trên thế giới bằng cách sử dụng một bộ ký tự đơn.

Phông     Xác định phông văn bản có bộ ký tự sẽ được sử dụng để chèn các biểu tượng và ký tự đặc biệt. Trong hộp, hãy chọn một tên phông.

Tập hợp con     Xác định một tập hợp con các ký tự đặc biệt cho phông được chọn, nếu có. Một tập hợp con phông có thể bao gồm một danh sách mở rộng các ký tự ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Nga (Cyrillic) hoặc một thể loại ký tự, chẳng hạn như Ký hiệu Tiền tệ. Trong hộp, hãy chọn một tên tập hợp con.

Danh sách biểu tượng     Đại diện cho danh sách đầy đủ các biểu tượng có thể được chèn vào từ Phông và Tập hợp con đã chọn.

Các biểu tượng đã sử dụng gần đây     Liệt kê các biểu tượng được sử dụng thường xuyên nhất đã được chèn vào.

Mô tả     Cung cấp mô tả có nghĩa của biểu tượng được chọn. Ví dụ: nếu chọn biểu tượng £, mô tả sẽ xuất hiện dưới dạng KÝ HIỆU POUND.

Mã Ký tự     Hiển thị hoặc chấp nhận đầu vào một mã duy nhất đại diện cho một biểu tượng.

từ     Xác định bộ ký tự mà mã ký tự được dựa trên đó. ASCII là tiêu chuẩn mã hóa ký tự dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh. Unicode là tiêu chuẩn mã hóa ký tự cho phép thể hiện hầu hết tất cả các ngôn ngữ viết trên thế giới bằng cách sử dụng một bộ ký tự đơn.

Tab Biểu tượng   

Phông     Xác định phông văn bản có bộ ký tự sẽ được sử dụng để chèn các biểu tượng và ký tự đặc biệt. Trong hộp, hãy chọn một tên phông.

Tập hợp con     Xác định một tập hợp con các ký tự đặc biệt cho phông được chọn, nếu có. Một tập hợp con phông có thể bao gồm một danh sách mở rộng các ký tự ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Nga (Cyrillic) hoặc một thể loại ký tự, chẳng hạn như Ký hiệu Tiền tệ. Trong hộp, hãy chọn một tên tập hợp con.

Danh sách biểu tượng     Đại diện cho danh sách đầy đủ các biểu tượng có thể được chèn vào từ Phông và Tập hợp con đã chọn.

Các biểu tượng đã sử dụng gần đây     Liệt kê các biểu tượng được sử dụng thường xuyên nhất đã được chèn vào.

Mô tả     Cung cấp mô tả có nghĩa của biểu tượng được chọn. Ví dụ: nếu chọn biểu tượng £, mô tả sẽ xuất hiện dưới dạng KÝ HIỆU POUND.

Mã Ký tự     Hiển thị hoặc chấp nhận đầu vào một mã duy nhất đại diện cho một biểu tượng.

từ     Xác định bộ ký tự mà mã ký tự được dựa trên đó. ASCII là tiêu chuẩn mã hóa ký tự dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh. Unicode là tiêu chuẩn mã hóa ký tự cho phép thể hiện hầu hết tất cả các ngôn ngữ viết trên thế giới bằng cách sử dụng một bộ ký tự đơn.

Tab Ký tự Đặc biệt   

Ký tự     Liệt kê bộ ký tự đặc biệt thường được sử dụng và mô tả của các ký tự đó.

Phím tắt     Liệt kê phím tắt được gán cho mỗi ký tự đặc biệt trong danh sách.

Phông     Xác định phông văn bản có bộ ký tự sẽ được sử dụng để chèn các biểu tượng và ký tự đặc biệt. Trong hộp, hãy chọn một tên phông.

Tập hợp con     Xác định một tập hợp con các ký tự đặc biệt cho phông được chọn, nếu có. Một tập hợp con phông có thể bao gồm một danh sách mở rộng các ký tự ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Nga (Cyrillic) hoặc một thể loại ký tự, chẳng hạn như Ký hiệu Tiền tệ. Trong hộp, hãy chọn một tên tập hợp con.

Danh sách biểu tượng     Đại diện cho danh sách đầy đủ các biểu tượng có thể được chèn vào từ Phông và Tập hợp con đã chọn.

Các biểu tượng đã sử dụng gần đây     Liệt kê các biểu tượng được sử dụng thường xuyên nhất đã được chèn vào.

Mô tả     Cung cấp mô tả có nghĩa của biểu tượng được chọn. Ví dụ: nếu chọn biểu tượng £, mô tả sẽ xuất hiện dưới dạng KÝ HIỆU POUND.

Mã Ký tự     Hiển thị hoặc chấp nhận đầu vào một mã duy nhất đại diện cho một biểu tượng.

từ     Xác định bộ ký tự mà mã ký tự được dựa trên đó. ASCII là tiêu chuẩn mã hóa ký tự dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh. Unicode là tiêu chuẩn mã hóa ký tự cho phép thể hiện hầu hết tất cả các ngôn ngữ viết trên thế giới bằng cách sử dụng một bộ ký tự đơn.

Tab Biểu tượng   

Phông      Xác định phông văn bản có bộ ký tự sẽ được sử dụng để chèn các biểu tượng và ký tự đặc biệt. Trong hộp, hãy chọn một tên phông.

Tập hợp con      Xác định một tập hợp con các ký tự đặc biệt cho phông được chọn, nếu có. Một tập hợp con phông có thể bao gồm một danh sách mở rộng các ký tự ngôn ngữ, chẳng hạn như tiếng Hy Lạp hoặc tiếng Nga (Cyrillic) hoặc một thể loại ký tự, chẳng hạn như Ký hiệu Tiền tệ. Trong hộp, hãy chọn một tên tập hợp con.

Danh sách biểu tượng     Đại diện cho danh sách đầy đủ các biểu tượng có thể được chèn vào từ Phông và Tập hợp con đã chọn.

Các biểu tượng đã sử dụng gần đây      Liệt kê các biểu tượng được sử dụng thường xuyên nhất đã được chèn vào.

Mô tả      Cung cấp mô tả có nghĩa của biểu tượng được chọn. Ví dụ: nếu chọn biểu tượng £, mô tả sẽ xuất hiện dưới dạng KÝ HIỆU POUND.

Mã Ký tự      Hiển thị hoặc chấp nhận đầu vào một mã duy nhất đại diện cho một biểu tượng.

từ      Xác định bộ ký tự mà mã ký tự được dựa trên đó. ASCII là tiêu chuẩn mã hóa ký tự dựa trên bảng chữ cái tiếng Anh. Unicode là tiêu chuẩn mã hóa ký tự cho phép thể hiện hầu hết tất cả các ngôn ngữ viết trên thế giới bằng cách sử dụng một bộ ký tự đơn.

Tự Sửa      Hiển thị hộp thoại Tự Sửa, nơi bạn có thể xác định một cụm văn bản có thể được thay thế bằng biểu tượng đã chọn bất cứ khi nào văn bản được nhập vào.

Phím Tắt      Hiển thị hộp thoại Tùy chỉnh Bàn phím, nơi bạn có thể gán phím tắt để được liên kết với biểu tượng đã chọn.

Tab Ký tự Đặc biệt   

Ký tự      Liệt kê bộ ký tự đặc biệt thường được sử dụng và mô tả của các ký tự đó.

Phím tắt      Liệt kê phím tắt được gán cho mỗi ký tự đặc biệt trong danh sách.

Tự Sửa     Hiển thị hộp thoại Tự Sửa, nơi bạn có thể xác định một cụm văn bản sẽ được thay thế bằng biểu tượng đã chọn bất cứ khi nào văn bản được nhập vào.

Phím Tắt    Hiển thị hộp thoại Tùy chỉnh Bàn phím, nơi bạn có thể gán phím tắt để được liên kết với ký tự đặc biệt đã chọn.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×