Chèn ký hiệu hoặc ký tự đặc biệt

Chèn ký hiệu hoặc ký tự đặc biệt

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Bạn có thể dùng hộp thoại biểu tượng để chèn ký hiệu, chẳng hạn như ¼ và ©, hoặc ký tự đặc biệt, chẳng hạn như một gạch nối dài (—) hoặc dấu chấm lửng (…) mà không phải trên bàn phím của bạn, cũng như Unicode ký tự.

Những kiểu ký hiệu và ký tự mà bạn có thể chèn vào tùy thuộc vào phông mà bạn chọn. Ví dụ, một số phông có thể có phân số (¼), ký tự quốc tế (Ç, ë) và ký hiệu tiền tệ quốc tế (£, ¥). Phông Symbol dựng sẵn bao gồm mũi tên, dấu gạch đầu dòng và các ký hiệu khoa học. Bạn cũng có thể có thêm các phông ký hiệu, như Wingdings, trong đó có các ký hiệu trang trí.

Ghi chú: Bạn có thể tăng hoặc giảm kích cỡ của hộp thoại biểu tượng . Di chuyển con trỏ tới góc dưới bên phải của hộp thoại cho đến khi nó thay đổi thành một mũi tên hai đầu, sau đó kéo đến kích cỡ bạn muốn.

Bạn muốn làm gì?

Chèn ký hiệu

Chèn ký tự đặc biệt

Chèn ký tự Unicode

Chèn ký hiệu

 1. Bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn ký hiệu.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm biểu tượng , hãy bấm biểu tượng.

 3. Thực hiện một trong những thao tác sau đây:

  • Bấm vào ký hiệu mà bạn muốn trong danh sách thả xuống.

  • Nếu biểu tượng mà bạn muốn chèn không nằm trong danh sách, hãy bấm Xem thêm ký hiệu. Trong hộp phông , bấm vào phông mà bạn muốn, hãy bấm vào ký hiệu mà bạn muốn chèn, sau đó bấm chèn.

   Ghi chú: Nếu bạn đang sử dụng một phông chữ được bung rộng, chẳng hạn như Arial hoặc Times New Roman, danh sách tập con xuất hiện. Sử dụng danh sách này để chọn từ danh sách mở rộng ngôn ngữ ký tự, bao gồm tiếng Hy Lạp và tiếng Nga (hệ ki-Rin), nếu sẵn dùng.

 4. Bấm Đóng.

Đầu trang

Chèn ký tự đặc biệt

 1. Bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn ký tự đặc biệt.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Ký hiệu, bấm Ký hiệu, rồi bấm Xem thêm Ký hiệu.

 3. Bấm tab Ký tự Đặc biệt.

 4. Bấm vào ký tự mà bạn muốn chèn, rồi bấm Chèn.

 5. Bấm Đóng.

Đầu trang

Chèn ký tự Unicode

Bạn có thể chèn ký tự Unicode vào tài liệu bằng cách chọn một ký tự trong hộp thoại biểu tượng hoặc nhập mã ký tự trực tiếp trong tài liệu.

Chọn ký tự Unicode trong hộp thoại Biểu tượng

Khi bạn chọn một ký tự Unicode trong hộp thoại Biểu tượng, mã ký tự của nó xuất hiện trong hộp Mã Ký tự.

 1. Bấm vào vị trí mà bạn muốn chèn ký tự Unicode.

 2. Trên tab Chèn, trong nhóm Ký hiệu, bấm Ký hiệu, rồi bấm Xem thêm Ký hiệu.

 3. Trên tab Biểu tượng, trong hộp Phông, bấm vào phông mà bạn muốn.

 4. Trong hộp từ, bấm Unicode (hex).

 5. Nếu hộp Tập con sẵn dùng, hãy bấm vào một tập con ký tự.

 6. Bấm vào ký hiệu mà bạn muốn chèn, rồi bấm Chèn.

 7. Bấm Đóng.

Sử dụng bàn phím để chèn mã ký tự Unicode trong tài liệu

Nếu bạn biết mã ký tự, bạn có thể nhập mã trong tài liệu của bạn và sau đó nhấn ALT + X để chuyển nó thành một ký tự. Ví dụ, nhấn 002A và sau đó nhấn ALT + X để tạo ra *. Đảo ngược vẫn hoạt động. Để hiển thị mã ký tự Unicode của ký tự đã có trong tài liệu của bạn, đặt điểm chèn ngay sau ký tự và nhấn ALT + X.

Nếu ALT + X chuyển đổi mã ký tự sai, bạn có thể chọn mã ký tự chính xác trước khi nhấn ALT + X, hoặc bạn có thể đặt trước mã bằng chữ "U +".  Giả sử bạn muốn văn bản "1µ". "B5" là Unicode cho "µ" nhưng nhập "1B5" và nhấn ALT + X sẽ dẫn đến một "Ƶ".  Thay vào đó, bạn có thể nhập "1U + B5" rồi nhấn ALT + X, hoặc bạn có thể nhập "1B5", chọn "B5", rồi nhấn ALT + X.  Một trong hai phương pháp này sẽ dẫn đến nội dung mong muốn.

Tìm mã ký tự Unicode

Khi bạn chọn một ký tự Unicode trong hộp thoại Biểu tượng, mã ký tự của nó xuất hiện trong hộp Mã Ký tự.

 1. Trên tab Chèn, trong nhóm Ký hiệu, bấm Ký hiệu, rồi bấm Xem thêm Ký hiệu.

 2. Trên tab Biểu tượng, trong hộp Phông, bấm vào phông mà bạn muốn.

 3. Trong hộp từ, bấm Unicode (hex).

 4. Mã ký tự Unicode được hiển thị trong hộp mã ký tự .

Đầu trang

Xem thêm

Chèn ký hiệu toán học

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×