Chèn hoặc thay đổi số trang trên trang chiếu của bạn

Bạn sẽ tìm thấy các tùy chọn để làm việc với số của trang chiếu trên các tab ChènXem > Trang chiếu Cái trong PowerPoint 2013 và PowerPoint 2016. Tại đó, bạn có thể thực hiện những thao tác sau:

Thêm số của trang chiếu vào bản trình bày của bạn

Ẩn số của trang chiếu trên trang chiếu tiêu đề

Thay đổi vị trí số trang xuất hiện trên trang chiếu của bạn

Bắt đầu đánh số trang chiếu của bạn bằng một con số cụ thể

Thêm số của trang chiếu vào bản trình bày của bạn

 1. Trên tab Chèn, chọn Số Trang chiếu.

  hiển thị nút số trang chiếu trên ribbon trong powerpoint

 2. Trên tab Trang chiếu, hãy đánh dấu hộp Số trang chiếu.

  Hiển thị hộp thoại đầu trang và chân trang trong powerpoint

  Nếu bạn không muốn một số xuất hiện trên trang chiếu tiêu đề, hãy đánh dấu luôn vào hộp Không hiện trên trang chiếu tiêu đề.

 3. Chọn Áp dụng cho Tất cả.

Chủ đề được áp dụng cho bản trình bày có vị trí tiêu chuẩn để số xuất hiện trên trang chiếu, như được minh họa bởi ảnh hai chủ đề bên dưới. Để thay đổi vị trí này, hãy xem mục Thay đổi vị trí số trang xuất hiện trên trang chiếu của bạn bên dưới.

Chủ đề Wisp với số trang chiếu

Chủ đề Idon với số trang chiếu

Ẩn số của trang chiếu trên trang chiếu tiêu đề

 1. Trên tab Chèn, chọn Số Trang chiếu.

 2. Bấm tab Trang chiếu, rồi đánh dấu vào hộp Không hiện trên trang chiếu tiêu đề.

 3. Bấm Áp dụng cho Tất cả.

Thay đổi vị trí số trang xuất hiện trên trang chiếu của bạn

 1. Trên tab Dạng xem, hãy chọn Trang chiếu Cái.

  hiển thị nút trang chiếu cái trên ribbon trong PowerPoint

 2. Ở phía trên ngăn hình thu nhỏ, chọn hình thu nhỏ Trang chiếu Cái.

  Hình thu nhỏ Trang chiếu Cái trong Dạng xem Trang chiếu Cái

 3. Trong ngăn Trang chiếu, chọn và giữ chỗ dành sẵn cho số trang cho đến khi bạn thấy mũi tên bốn đầu, rồi kéo nó đến vị trí mới.

  Chọn và giữ chỗ dành sẵn cho số trang chiếu

  Khi bạn đã làm xong, hãy chọn Đóng Dạng xem Bản cái.

Bắt đầu đánh số trang chiếu của bạn bằng một con số cụ thể

 1. Trên tab Thiết kế, chọn Kích cỡ Trang chiếu, sau đó chọn Kích cỡ Trang chiếu Tùy chỉnh.

  hiển thị hộp thoại trong powerpoint, nơi bạn chọn kích cỡ trang chiếu tùy chỉnh

 2. Dưới Đánh số trang chiếu từ, hãy chọn một trong những thao tác này

  • Để bắt đầu đánh số trang chiếu từ 0, hãy bấm mũi tên xuống cho đến khi bạn có được số ‘0’.

  • Để bắt đầu đánh số trang chiếu từ bất kỳ số nào khác, hãy bấm vào mũi tên lên.

   hiển thị hộp thoại kích cỡ trang chiếu trong PowerPoint

Bài viết khác liên quan đến chân trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×