Chèn hình ảnh đã quét trong các chương trình Office 2007

Sử dụng một trong các phương pháp dưới đây để chèn hình ảnh đã quét vào một tệp.

Mẹo: Sử dụng phương pháp quét tài liệu khi bạn muốn quét một tài liệu có nhiều trang.

Bạn muốn sử dụng phương pháp nào?

Phương pháp chèn tùy chỉnh

Phương pháp quét tài liệu

Phương pháp chèn tùy chỉnh

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Word

Excel

PowerPoint

Publisher

Access

Đầu Trang

Word

 1. Tải hình ảnh xuống máy tính của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất.

 2. Mở tài liệu.

 3. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Ảnh.

 4. Định vị hình ảnh bạn muốn thêm vào tài liệu, rồi bấm vào Chèn.

Đầu Trang

Excel

 1. Tải hình ảnh xuống máy tính của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất.

 2. Trong Excel, bấm vào vị trí trong trang tính hoặc trang tính biểu đồ nơi bạn muốn chèn hình ảnh.

 3. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Ảnh.

 4. Định vị hình ảnh bạn muốn thêm vào sổ làm việc, rồi bấm vào Chèn.

 5. Video: Các đối tượng vẽ trong Excel 2007 (Brainstorm, Inc.)

 6. Video: Tạo biểu đồ hình tròn trong Excel 2007 (Woopid)

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Tải hình ảnh xuống máy tính của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất.

 2. Mở bản trình bày.

 3. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Ảnh.

 4. Định vị hình ảnh bạn muốn thêm vào bản trình bày, rồi bấm vào Chèn.

Đầu Trang

Publisher

 1. Tải hình ảnh xuống máy tính của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất.

 2. Mở một ấn phẩm.

 3. Trên menu Chèn, trỏ vào Ảnh, rồi bấm vào Từ Máy quét hoặc Camera.

 4. Định vị hình ảnh bạn muốn thêm vào ấn phẩm, rồi bấm vào Chèn.

 5. Video: Chọn bảng phối màu trong Publisher 2007 (Brainstorm, Inc.)

 6. Video: Xem một ấn phẩm Publisher 2007 (Brainstorm, Inc.)

Đầu Trang

Access

 1. Tải hình ảnh xuống máy tính của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất.

 2. Mở một biểu mẫu hoặc báo cáo trong Dạng xem Thiết kế.

 3. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Điều khiển, bấm vào Hình ảnh.

 4. Bấm vào biểu mẫu hoặc báo cáo mà bạn muốn hình ảnh xuất hiện.

 5. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, định vị hình ảnh mà bạn muốn thêm vào biểu mẫu hoặc báo cáo, rồi bấm vào OK.

  Ghi chú: Để hình ảnh xuất hiện dưới dạng hình nền, sau các điều khiển khác trên biểu mẫu hoặc báo cáo, hãy bấm chuột phải vào hình ảnh, trỏ vào Vị trí, rồi bấm vào Xuống Dưới cùng.

 6. Thay đổi thiết kế cho các mẫu trong Access 2007

Đầu Trang

Phương pháp quét tài liệu

Bạn đang sử dụng chương trình Hệ thống Microsoft Office 2007 nào?

Word

Word

 1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ tới Chương trình, trỏ tới Microsoft Office, trỏ tới Các công cụ của Microsoft Office, rồi bấm vào Microsoft Clip Organizer.

 2. Đặt (các) đối tượng bạn muốn quét vào máy quét của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng cho người dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất máy quét.

 3. Trên menu Tệp, trỏ tới Thêm Clip vào Bộ tổ chức, rồi bấm vào Từ Máy quét hoặc Camera.

 4. Khi quét xong, hãy đảm bảo tất cả các trang mà bạn muốn chèn vào tài liệu đều được chọn.

 5. Trên menu Tệp, bấm vào Lưu.

 6. Trong hộp Lưu dưới dạng, bấm vào TIFF.

 7. Trong hộp thoại Lưu Như, đặt tên cho tệp, rồi bấm vào Lưu.

 8. Trở về Word.

 9. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Ảnh.

 10. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, chọn hình ảnh đã quét của bạn, rồi bấm vào Chèn.

 11. Sử dụng hình ảnh với các mẫu. Tôi có thể tìm mẫu ở đâu?

 12. Xem video về cách chèn clip art: Video: Chèn ClipArt (Brainstorm, Inc.).

Đầu Trang

Excel

 1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ tới Chương trình, trỏ tới Microsoft Office, trỏ tới Các công cụ của Microsoft Office, rồi bấm vào Microsoft Clip Organizer.

 2. Đặt (các) đối tượng bạn muốn quét vào máy quét của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng cho người dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất máy quét.

 3. Trên menu Tệp, trỏ tới Thêm Clip vào Bộ tổ chức, rồi bấm vào Từ Máy quét hoặc Camera.

 4. Khi quét xong, hãy đảm bảo tất cả các trang mà bạn muốn chèn vào trang tính đều được chọn.

 5. Trên menu Tệp, bấm vào Lưu.

 6. Trong hộp Lưu dưới dạng, bấm vào TIFF.

 7. Trong hộp thoại Lưu Như, đặt tên cho tệp, rồi bấm vào Lưu.

 8. Trở về Excel.

 9. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Ảnh.

 10. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, chọn hình ảnh đã quét của bạn, rồi bấm vào Chèn.

 11. Tìm hiểu thêm về clip art trong: Sửa đổi clip art.

Đầu Trang

PowerPoint

 1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ tới Chương trình, trỏ tới Microsoft Office, trỏ tới Các công cụ của Microsoft Office, rồi bấm vào Microsoft Clip Organizer.

 2. Đặt (các) đối tượng bạn muốn quét vào máy quét của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng cho người dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất máy quét.

 3. Trên menu Tệp, trỏ tới Thêm Clip vào Bộ tổ chức, rồi bấm vào Từ Máy quét hoặc Camera.

 4. Khi quét xong, hãy đảm bảo tất cả các trang mà bạn muốn chèn vào bản trình bày đều được chọn.

 5. Trên menu Tệp, bấm vào Lưu.

 6. Trong hộp Lưu dưới dạng, bấm vào TIFF.

 7. Trong hộp thoại Lưu Như, đặt tên cho tệp, rồi bấm vào Lưu.

 8. Trở về PowerPoint.

 9. Trên tab Chèn, trong nhóm Hình minh họa, bấm vào Ảnh.

 10. Trong hộp thoại Chèn Ảnh, chọn hình ảnh đã quét của bạn, rồi bấm vào Chèn.

Đầu Trang

Publisher

 1. Bấm vào Bắt đầu, trỏ tới Chương trình, trỏ tới Microsoft Office, trỏ tới Các công cụ của Microsoft Office, rồi bấm vào Microsoft Clip Organizer.

 2. Đặt (các) đối tượng bạn muốn quét vào máy quét của bạn.

  Quan trọng: Vì rất nhiều máy quét sẵn dùng cho người dùng nên chúng tôi không thể giúp bạn khắc phục bất kỳ sự cố nào với máy quét của bạn. Để biết thông tin về cách khắc phục sự cố, hãy xem tài liệu hướng dẫn sử dụng máy quét hoặc Website của nhà sản xuất máy quét.

 3. Trên menu Tệp, trỏ tới Thêm Clip vào Bộ tổ chức, rồi bấm vào Từ Máy quét hoặc Camera.

 4. Khi quét xong, hãy đảm bảo tất cả các trang mà bạn muốn chèn vào ấn phẩm đều được chọn.

 5. Trên menu Tệp, bấm vào Lưu.

 6. Trong hộp Lưu dưới dạng, bấm vào TIFF.

 7. Trong hộp thoại Lưu Như, đặt tên cho tệp, rồi bấm vào Lưu.

 8. Trở về Publisher.

 9. Trên menu Chèn, trỏ vào Ảnh, rồi bấm vào Từ Máy quét hoặc Camera.

 10. Trong hộp thoại Chèn Ảnh từ Máy quét hoặc Camera, chọn hình ảnh đã quét của bạn, rồi bấm vào Chèn.

 11. Hãy xem: Video: Định dạng clip art trong Publisher 2007 (Brainstorm, Inc.)

 12. Video: Áp dụng các mẫu trong Publisher 2007 (Brainstorm, Inc.)

Đầu Trang

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×