Chèn ghi chú từ web vào OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn lưu thông tin bạn đi qua trong tìm kiếm web, OneNote là nơi hoàn hảo cho nó. Bằng cách dùng Internet Explorer và OneNote kết hợp, bạn có thể ghi lại trang web và thêm chúng vào ghi chú của bạn.

Dùng Internet Explorer để gửi một trang web vào OneNote

  1. Trong Internet Explorer, hãy mở trang mà bạn muốn thu lấy.

  2. Hãy bấm chuột phải vào một chỗ trống trên trang rồi bấm Gửi đến OneNote.

  3. Trong hộp thoại mở ra, chọn vị trí cho trang rồi bấm OK.

    Nếu bạn không thích hình thức của một trang web sau khi bạn đã thêm nó vào sổ ghi chép của bạn, bạn có thể hoàn tác hành động này bằng cách nhấn Ctrl + Z.

Ghi chú: Một cách khác để gửi nội dung web vào OneNote là thêm OneNote Web Clipper vào trình duyệt của bạn. Nó hoạt động với Internet Explorer, cạnh, Chrome, Firefox, và Safari. Mở trình duyệt của bạn và đi đến www.onenote.com/clipper.

Ghi lại chỉ một phần của một trang web và gửi đến OneNote

Bạn có thể ghi lại một phần của một trang web dưới dạng hình cắt từ màn hình thay vì gửi một trang web vào OneNote. Hình cắt từ màn hình là ảnh tức thời của màn hình máy tính của bạn có thể tệp của bạn đi vắng bất kỳ chỗ nào trong sổ ghi chép của bạn.

Sử dụng lối tắt bàn phím để chụp chỉ là một phần của màn hình, hãy nhấn Windows + Shift + S và khi màn hình mờ đi, chọn vùng bạn muốn chụp. (Nếu bạn là Windows 8.0 hoặc cũ hơn, hãy nhấn Windows + S.) Khi bạn tạo hình cắt từ màn hình bằng cách dùng lối tắt bàn phím, OneNote sẽ hiển thị chọn vị trí trong hộp thoại OneNote để bạn có thể chọn vị trí để gửi hình cắt từ.

Gửi một trang Web toàn bộ ghi chú của bạn

Nếu bạn dùng Internet Explorer và Microsoft Office OneNote 2007 trên cùng một máy tính, bạn có thể sử dụng nút gửi đến OneNote để nhanh chóng sao chép một vài hoặc tất cả thông tin trên trang Web để ghi chú của bạn.

Ghi chú: Nhiều trang Web chứa phức tạp định dạng và kiểu thông tin. Nếu nội dung Web mà bạn muốn sẽ làm mất các định dạng khi bạn sao chép nó vào OneNote, hãy thử tổng hợp nội dung như hình cắt từ màn hình. Để biết thêm thông tin, hãy xem sử dụng hình cắt từ màn hình để ghi thu thông tin nhanh chóng.

  1. Trong Internet Explorer, hãy mở trang mà bạn muốn sao chép ghi chú của bạn.

  2. Trên thanh lệnh của Internet Explorer, hãy bấm gửi đến OneNote Ảnh nút .

    Mẹo: Nếu nút gửi đến OneNote không hiển thị, bấm công cụ trên thanh lệnh của Internet Explorer, sau đó bấm gửi đến OneNote.

    Trong OneNote, trang được sao chép sẽ được đặt trong phần ghi chú chưa xếp. Bạn có thể di chuyển trang này vào bất kỳ phần mới hoặc hiện có trong bất kỳ mở sổ ghi chép của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm và sắp xếp các ghi chú chưa xếp.

Ghi chú: Một cách khác để gửi nội dung web vào OneNote là thêm OneNote Web Clipper vào trình duyệt của bạn. Nó hoạt động với Internet Explorer, cạnh, Chrome, Firefox, và Safari. Mở trình duyệt của bạn và đi đến www.onenote.com/clipper.

Đầu trang

Sao chép nội dung đã chọn từ một trang Web để ghi chú của bạn

  1. Trong Internet Explorer, hãy mở trang có chứa thông tin mà bạn muốn sao chép ghi chú của bạn.

  2. Kéo con trỏ qua bất kỳ văn bản hoặc hình ảnh mà bạn muốn sao chép.

  3. Trên thanh lệnh của Internet Explorer, hãy bấm gửi đến OneNote Ảnh nút .

    Mẹo: Nếu nút gửi đến OneNote không hiển thị, bấm công cụ trên thanh lệnh của Internet Explorer, sau đó bấm gửi đến OneNote.

    Trong OneNote, lựa chọn được dán vào một trang mới trong phần ghi chú chưa xếp. Bạn có thể di chuyển trang này vào bất kỳ phần mới hoặc hiện có trong bất kỳ mở sổ ghi chép của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tìm và sắp xếp các ghi chú chưa xếp.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×