Chèn dữ liệu từ biểu mẫu trong đầu trang hoặc chân trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn muốn biểu mẫu dữ liệu để in ở đầu trang hoặc chân trang trên một biểu mẫu khi người dùng in biểu mẫu, bạn có thể chèn một trường vào đầu trang hoặc chân trang. Ví dụ, nếu bạn muốn tên của một nhân viên và chi phí tâm để tự động in ở phía dưới cùng của biểu mẫu báo cáo chi phí, bạn có thể chèn một tham chiếu trong hộp in biểu mẫu với chân trang này , mà điểm đến các trường tương ứng trong nguồn dữ liệu. Khi người dùng điền vào tên của họ và chọn một trung tâm chi phí, thông tin này sẽ tự động xuất hiện ở dưới cùng của biểu mẫu được in.

 1. Trên menu dạng xem , bấm đầu trang và chân trang.

 2. Bấm vào tab Thiết đặt in .

 3. Bên dưới đầu trang và chân trang, bấm đầu trang hoặc chân trang.

 4. Trong Định dạng đầu trang hoặc hộp thoại Định dạng chân trang , hãy nhập bất kỳ văn bản nào bạn muốn trong hộp in biểu mẫu với chân trang này hoặc in biểu mẫu với đầu trang này . Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn dữ liệu từ biểu mẫu xuất hiện.

 5. Trong hộp Văn bản tự động chèn , bấm trường.

 6. Trong hộp thoại chọn một trường hoặc nhóm , chọn trường có chứa dữ liệu bạn muốn xuất hiện trong đầu trang hoặc chân trang.

 7. Để kiểm tra các thay đổi của bạn, hãy bấm Xem trước trên thanh công cụ Chuẩn hoặc nhấn CTRL+SHIFT+B.

 8. Nhập dữ liệu trong điều khiển được gắn kết trường mà bạn đã chọn ở bước 5.

 9. Để kiểm tra cách thay đổi của bạn sẽ trông trên biểu mẫu được in, hãy bấm Xem trước khi in Ảnh nút trên thanh công cụ chuẩn . Dữ liệu bạn đã nhập vào điều khiển ở bước 8 sẽ xuất hiện trong đầu trang hoặc chân trang.

  Ghi chú: Đầu trang và chân trang xuất hiện trong cửa sổ xem trước khi in và trong biểu mẫu được in, và sẽ không xuất hiện trong cửa sổ xem trước thông thường.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×