Chèn dấu ngắt cột

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu bạn định dạng tài liệu với cột (như trong một số bố trí bản tin), văn bản sẽ tự động dòng từ một cột khác. Bạn có thể chèn dấu ngắt cột của riêng bạn để biết thêm điều khiển đối với định dạng tài liệu.

  1. Đặt con trỏ ở nơi bạn muốn ngắt cột.

  2. Bấm Bố trí> Ngắt. Menu có các tùy chọn sẽ xuất hiện; hãy bấm vào Cột.

    Tùy chọn Cột được tô sáng trên menu Ngắt.

  3. Một dấu ngắt cột được chèn. Bấm vào Nhà > Hiện/Ẩn Dấu phân đoạn để nhìn thấy nó.

    Biểu tượng Hiện/Ẩn được tô sáng trên tab Nhà.

    chọn ngắt cột với "Hiện Định dạng" đã bật

Mẹo: Lối tắt bàn phím Ctrl+Shift+Enter cũng sẽ chèn ngắt cột ở nơi bạn đã đặt con trỏ.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×