Chèn chi tiết cuộc họp từ Outlook vào trong OneNote

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nếu muốn ghi chú của bạn có một diện mạo nhất quán hơn và cung cấp bản ghi đầy đủ hơn cho các cuộc họp của bạn, bạn có thể thêm chi tiết cuộc họp từ Outlook vào các ghi chú của bạn. Chi tiết cuộc họp có thể gồm ngày tháng, địa điểm, lịch công tác, chủ đề và người dự.

Ghi chú: Bạn cần phải có Outlook 2016 và OneNote 2016 được cài đặt trên cùng một máy tính để thêm chi tiết cuộc họp vào ghi chú của bạn.

  1. Trong OneNote, hãy bấm Chèn > Chi tiết Cuộc họp.

    Thêm các chi tiết cuộc họp vào một trang trong OneNote.

  2. Trên menu hiện ra, hãy thực hiện một trong các thao tác sau:

    • Để chọn cuộc họp diễn ra hôm nay, hãy bấm thời gian và chủ đề của nó trong danh sách.

    • Để chọn cuộc họp diễn ra vào ngày khác, hãy bấm Chọn Cuộc họp từ Một Ngày Khác rồi bấm biểu tượng lịch để chọn ngày tháng cụ thể hoặc bấm nút Ngày Trước hoặc Ngày Kế để hiển thị cuộc họp trong quá khứ hoặc tương lai. Bấm thời gian và chủ đề của cuộc họp bạn muốn, rồi bấm Chèn Chi tiết.

Chi tiết cuộc họp sẽ được thêm vào trong OneNote ở dạng văn bản. Bạn có thể tự do thêm, thay đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ phần nào của chi tiết cuộc họp trong OneNote mà không ảnh hưởng đến thông báo cuộc họp gốc trong lịch Outlook của bạn. Ví dụ, bạn có thể xóa bỏ tên của bất kỳ người dự nào thực tế không có mặt tại cuộc họp để có bản ghi của người thực sự đã tham dự.

Đầu Trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×