Chèn chữ to đầu đoạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chữ to đầu đoạn (bỏ Hoa) là một chữ hoa đầu đoạn lớn được dùng như một thành phần trang trí đầu của đoạn văn hoặc phần. Kích cỡ của chữ to đầu đoạn thường là hai hoặc nhiều đường. Sử dụng chữ to đầu đoạn để cung cấp cho tài liệu Word xem nổi bật và lịch.

Chữ to đầu đoạn thêm nét tinh tế cho văn bản của bạn.
 1. Chọn ký tự đầu tiên của đoạn văn.

  Chọn chữ cái đầu tiên trong đoạn văn của bạn.
 2. Trên tab chèn , trong nhóm văn bản, hãy chọn chữ to đầu đoạn.

  Tùy chọn Chữ to Đầu đoạn trên tab Chèn.
 3. Chọn tùy chọn chữ to đầu đoạn bạn muốn.

  • Để tạo chữ to đầu đoạn phù hợp trong đoạn văn của bạn, hãy chọn Dropped.

   Trên menu Chữ to Đầu đoạn, chọn Thả. Ví dụ về chữ to đầu đoạn trong đoạn văn.
  • Để tạo chữ to đầu đoạn là ở lề bên ngoài đoạn văn bản của bạn, hãy chọn ở lề.

   Trong menu Chữ to Đầu đoạn, chọn Trong lề để thả chữ to đầu đoạn trong lề chứ không phải trong đoạn văn. Ví dụ về chữ to đầu đoạn trong lề.

Mẹo: Bạn có thể thay đổi kích cỡ và phông chữ to đầu đoạn, cũng như khoảng cách từ văn bản. Làm như vậy, hãy bấm chữ to đầu đoạn > Tùy chọn chữ to đầu đoạn, bên dưới tùy chọn, thực hiện lựa chọn của bạn.

Loại bỏ chữ to đầu đoạn

 1. Tô sáng chữ cái lớn chữ to đầu đoạn.

 2. Trên các tab chèn , trong nhóm văn bản, bấm chữ to đầu đoạn > không có.

  Chọn Không để loại bỏ chữ to đầu đoạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Tạo thụt lề dòng đầu tiên

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×