Chèn chú thích cuối và cước chú trên thiết bị di động của bạn

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chú thích cuối cung cấp cho bạn một cách để tham khảo tài liệu trong tài liệu của bạn mà không ảnh hưởng đến bố trí của mỗi trang, bởi vì tất cả các ghi chú được đặt ở cuối tài liệu. Word số chú thích cuối trong số La Mã chữ thường và cước chú đánh số với số ả Rập.

  1. Hãy đến nơi bạn muốn chèn cước chú hoặc chú thích cuối.

  2. Trên tab chèn , hãy cước chúhoặc chú thích cuối .

    Word sẽ chèn một số tham chiếu trong tài liệu và thêm chú thích cuối hoặc cước chú vào tài liệu của bạn.

  3. Nhập văn bản cước chú hoặc chú thích cuối.

  4. Gõ đúp số tham chiếu để chuyển giữa các ghi chú và nơi ghi chú được tham chiếu trong tài liệu của bạn.

Mẹo: Để thay đổi định dạng số hoặc thực hiện tùy chỉnh khác chú thích cuối và cước chú, hãy mở tài liệu của bạn trong Word trên máy tính Windows hoặc Mac của bạn. Thay đổi của bạn sẽ có, tiếp theo khi bạn mở tài liệu trên thiết bị di động của bạn.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×