Chèn Julian ngày

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ngày Julian đôi khi được dùng để tham chiếu đến một định dạng ngày là kết hợp của năm hiện tại và số ngày kể từ đầu năm. Ví dụ, 1 tháng 1 năm 2007 được thể hiện là 2007001 và 31 tháng 12 năm 2007 được thể hiện là 2007365. Lưu ý rằng định dạng này không dựa trên Julius.

Có được cũng Julian ngày thường được dùng trong thiên văn, vốn một hệ thống ngày sê-ri bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, 4713 B.C.E.

Không có một vài cách để chèn Julian ngày.

Bạn muốn làm gì?

Nhập ngay hôm nay là một ngày Julian

Hàm chi tiết

Chuyển đổi ngày thành một ngày Julian

Hàm chi tiết

Chuyển đổi ngày thành một ngày Julian được dùng trong thiên văn

Nhập ngay hôm nay là một ngày Julian

Để thực hiện tác vụ này, sử dụng văn BẢN, hôm NAY, và DATEVALUE hoạt động.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Ghi chú: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

3

A

B

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=Text(Today(), "yy") & TEXT((TODAY() - DATEVALUE ("1/1 /" & TEXT(TODAY(),"yy"))+1),"000")

Ngày hiện tại trong định dạng Julian, một chữ số hai năm (Varies)

=Text(Today(), "yyyy") & TEXT((TODAY() - DATEVALUE ("1/1 /" & TEXT(TODAY(),"yy"))+1),"000")

Ngày hiện tại trong định dạng Julian, với bốn chữ số một năm (Varies)

Ghi chú: 

 • Ngày hiện tại được sử dụng được lấy từ đồng hồ hệ thống của máy tính.

 • Trong công thức ở trên, năm bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 (1/1). Để chuyển đổi các công thức sử dụng một ngày bắt đầu khác nhau, chỉnh sửa phần "1/1 /" để ngày tháng mà bạn muốn.

Chi tiết hàm

DATEVALUE

VĂN BẢN

HÔM NAY

Đầu trang

Chuyển đổi ngày thành một ngày Julian

Để thực hiện tác vụ này, hãy dùng các hàm văn BẢN và DATEVALUE.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Ghi chú: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

A

Ngày

6/23/2007

Công thức

Mô tả (Kết quả)

=Text(A2,"YY") & TEXT ((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2,"yy"))+1),"000")

Ngày ở phía trên trong định dạng Julian, với một năm hai chữ số (07174)

=Text(A2,"yyyy") & TEXT ((A2-DATEVALUE("1/1/"&TEXT(A2,"yy"))+1),"000")

Ngày ở phía trên trong định dạng Julian, với bốn chữ số một năm (2007174)

Ghi chú: Trong công thức ở trên, năm bắt đầu vào ngày 1 tháng 1 (1/1). Để chuyển đổi các công thức sử dụng một ngày bắt đầu khác nhau, chỉnh sửa phần "1/1 /" để ngày tháng mà bạn muốn.

Chi tiết hàm

DATEVALUE

VĂN BẢN

Đầu trang

Chuyển đổi ngày thành một ngày Julian được dùng trong thiên văn

Công thức này chỉ phù hợp cho các ngày sau 3/1/1901 và trong sổ làm việc dùng hệ thống ngày 1900.

Ví dụ

Ví dụ có thể dễ hiểu hơn nếu bạn sao chép nó vào một trang tính trống.

Làm thế nào để sao chép ví dụ

 1. Tạo một sổ làm việc hoặc trang tính trống.

 2. Chọn ví dụ trong chủ đề Trợ giúp.

  Ghi chú: Không chọn đầu đề cột hay hàng.

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

  Chọn một ví dụ từ phần Trợ giúp

 3. Nhấn CTRL+C.

 4. Trong trang tính, hãy chọn ô A1 rồi nhấn CTRL+V.

 5. Để chuyển giữa xem kết quả và xem công thức trả về kết quả, nhấn CTRL+` (dấu huyền) hoặc trên tab Công thức, trong nhóm Kiểm nghiệm Công thức, bấm nút Hiện Công thức.

1

2

A

Ngày

6/23/2007

Công thức

Mô tả (Kết quả)

= A2 + 2415018.50

Ngày đầu tiên ở phía trên trong định dạng ngày Julian được dùng trong thiên văn (7/28/8619)

Ghi chú: Bạn có thể định dạng ngày tháng dưới dạng số. Chọn ô, và trên tab nhà , trong nhóm số , hãy bấm vào mũi tên, sau đó bấm số.

Đầu trang

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×