Chèn ảnh vào email hoặc sự kiện lịch trong Outlook.com

Bạn có thể chèn ảnh từ máy tính của mình hoặc từ OneDrive vào thư email và sự kiện lịch trong Outlook.com.

Chèn ảnh trong email hoặc sự kiện lịch

Bạn có thể chèn ảnh—ảnh và đồ họa—vào thư email để chia sẻ với những người khác hoặc bạn có thể thêm ảnh vào yêu cầu cuộc họp (sự kiện lịch). Có hai cách bạn có thể chèn một ảnh: nội tuyến hoặc dưới dạng tệp đính kèm. Các ảnh nội tuyến được hiển thị trực tiếp trong phần nội dung của email hoặc thông báo cuộc họp. Người nhận sẽ được cảnh báo rằng thư có tệp đính kèm bằng hiển thị biểu tượng Đính kèm chèn ở bên trên thư.

Để chèn ảnh nội tuyến trong email
 1. Mở một thư email mới hoặc trả lời thư hiện có.

 2. Trên thanh công cụ mini thuộc một phần của biểu mẫu thư, chọn Chèn ảnh nội tuyến Chèn ảnh trong dòng .

 3. Chọn một trong các mục sau:

  • Máy tính

   Tìm ảnh bạn muốn chèn trong thư email của mình, rồi chọn Mở.

  • OneDrive

   Chọn ảnh bạn muốn hiển thị trong nội dung thư email của mình, rồi chọn Chèn.

  Mẹo: Bạn có thể đổi kích cỡ ảnh khi ảnh xuất hiện trong phần nội dung thư bất kể nguồn ảnh. Di chuột lên ảnh, bấm chuột phải, chọn Kích cỡ, rồi chọn một trong các mục sau:

  • Nhỏ

  • Phù hợp Nhất

  • Gốc

 4. Chọn Gửi gửi khi bạn hoàn tất.

Để đính kèm một ảnh vào email
 1. Mở một thư email mới hoặc trả lời thư hiện có.

 2. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, chọn Đính kèm chèn , rồi chọn một trong các mục sau:

  • OneDrive

   Chọn ảnh bạn muốn đính kèm, chọn Tiếp theo, rồi chọn một trong các mục sau:

   • Đính kèm dưới dạng tệp OneDrive

   • Đính kèm dưới dạng bản sao

  • Máy tính

   Tìm ảnh bạn muốn đính kèm, chọn ảnh, chọn Mở, rồi chọn một trong các mục sau:

   • Tải lên và đính kèm dưới dạng tệp OneDrive.

   • Đính kèm dưới dạng bản sao

  Ghi chú: Biểu tượng và tên của ảnh đính kèm được hiển thị bên dưới chủ đề thư email.

 3. Chọn Gửi gửi khi bạn hoàn tất.

Để thêm ảnh nội tuyến vào sự kiện lịch
 1. Mở lịch của bạn.

 2. Chọn Mới.

 3. Điền vào biểu mẫu Chi tiết lịch và trong cửa sổ thư, nhập thông điệp của bạn.

 4. Trên thanh công cụ định dạng trong cửa sổ thư, chọn Chèn ảnh nội tuyến Chèn ảnh trong dòng .

 5. Đi đến thư mục chứa ảnh mà bạn muốn thêm nội tuyến, chọn ảnh, rồi chọn Mở.

  Mẹo: Bạn có thể đổi kích cỡ ảnh đã chèn. Di chuột lên ảnh, bấm chuột phải, chọn Kích cỡ, rồi chọn một trong các mục sau:

  • Nhỏ

  • Phù hợp Nhất

  • Gốc

 6. Trong hộp Mọi người, thêm người để xây dựng danh sách người dự của bạn.

 7. Chọn Gửi gửi khi bạn hoàn tất.

  .

Để thêm tệp đính kèm vào sự kiện lịch
 1. Mở lịch của bạn.

 2. Trên thanh dẫn hướng, chọn mũi tên xuống Nút Mới và mũi tên xuống > Sự kiện lịch.

 3. Điền vào biểu mẫu Chi tiết lịch và trong cửa sổ thư, nhập thông điệp của bạn.

 4. Trên thanh dẫn hướng trên cùng, chọn Đính kèm chèn .

 5. Chọn một trong các mục sau:

  • OneDrive

   Đi đến thư mục chứa ảnh mà bạn muốn đính kèm vào sự kiện lịch của mình. Chọn ảnh, chọn Tiếp theo, rồi chọn một trong các mục sau:

   • Đính kèm dưới dạng tệp OneDrive

   • Đính kèm dưới dạng bản sao

  • Máy tính

   Tìm ảnh bạn muốn đính kèm vào sự kiện lịch của mình, chọn ảnh, chọn Mở, rồi chọn Đính kèm dưới dạng bản sao.

  Ghi chú: 

  Tệp đính kèm được hiển thị ngay lập tức ở phía trên cửa sổ thư.

 6. Trong hộp Mọi người, thêm người để xây dựng danh sách người dự của bạn.

 7. Chọn Gửi gửi khi bạn hoàn tất.

Mẹo xử lý tệp đính kèm

 • Không mở hoặc tự động chuyển tiếp tệp đính kèm được gửi trong thư email trừ khi bạn tin tưởng người gửi và nội dung. Tệp đính kèm là một phương pháp phổ biến để phát tán virus máy tính. Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tùy chọn Xem trước, nếu có, để xem các tệp đính kèm của bạn.

 • Nếu bạn trả lời thư có tệp đính kèm, tệp đính kèm sẽ không được bao gồm trong thư trả lời. Tuy nhiên, bạn có thể chuyển tiếp thư để bao gồm tệp đính kèm.

 • Tên tệp đính kèm dài có thể xuất hiện dưới dạng rút ngắn trong Outlook.com. Việc rút ngắn tên không ảnh hưởng đến nội dung của tệp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×