Chẩn đoán các vấn đề cấu hình trong một dòng công việc SAP

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Là người quản trị, bạn có thể kiểm tra vấn đề về cấu hình trong một dòng công việc SAP trên trang dòng công việc gốc của bạn. Quy trình này có thể giúp bạn xác định xem dòng công việc được thiết lập đúng cách trên site của bạn trước khi bạn bắt đầu chúng.

Trang dòng công việc gốc là một trang web mà Duet Enterprise-dòng công việc SAP tính năng được kích hoạt.

  1. Duyệt đến trang gốc dòng công việc, bấm vào biểu tượng thiết đặt , sau đó bấm thiết đặt trang.

  2. Trên Trang thiết đặt trang, dưới cấu hình dòng công việc SAP, bấm Diagnose cấu hình các vấn đề.
    Trang Cấu hình dòng công việc chẩn đoán liệt kê tất cả dòng công việc được cấu hình trên trang dòng công việc.

  3. Trên trang Cấu hình dòng công việc chẩn đoán , trong cột Tên dòng công việc SAP , bấm vào một tên dòng công việc mà bạn muốn chạy chẩn đoán để xác nhận vấn đề cấu hình.
    Trang dòng công việc hiển thị trạng thái của các thành phần khác nhau của dòng công việc. Bạn có thể dùng các chỉ báo khác nhau để nhanh chóng xác định trạng thái.

Chỉ báo

Ý nghĩa

Chỉ báo cho cấu hình đúng

Tính năng này được cấu hình đúng cho dòng công việc.

Chỉ báo cấu hình không chính xác mà khiến dòng công việc bị lỗi

Tính năng không được cấu hình đúng cho dòng công việc và có thể gây ra dòng công việc bị lỗi.

Chỉ báo cấu hình không chính xác mà sẽ không khiến dòng công việc bị lỗi

Tính năng không được cấu hình đúng cho dòng công việc, nhưng vấn đề này sẽ không khiến dòng công việc bị lỗi.

Để biết thêm thông tin về các thành phần khác nhau, tham khảo bảng sau đây.

Tên trường

Mô tả

Độ phân giải, nếu tính năng này không được cấu hình đúng cách

Tên nhiệm vụ

Cho biết tên nhiệm vụ như nó xuất hiện trong hệ thống SAP.

Không áp dụng

Tên hiển thị nhiệm vụ

Cho biết tên nhiệm vụ như nó xuất hiện trong SharePoint Server.

Không áp dụng

Ngôn ngữ

Chỉ báo ngôn ngữ mà nhiệm vụ được xác định.

Không áp dụng

Tác vụ Trang

Hiển thị nối kết tới trang lưu giữ nhiệm vụ dòng công việc.

Không áp dụng

Tác vụ trang đang hoạt động

Cho biết nếu site đang chạy nhiệm vụ mới tạo

Không áp dụng

Kích hoạt ngày

Cho biết ngày kích hoạt của trang nhiệm vụ. Kích hoạt ngày là ngày mà các nhiệm vụ sẽ được định tuyến đến site hiện tại.

Không áp dụng

Nhiệm vụ ra kết quả

Danh sách kết quả hợp lệ được trình bày cho người dùng khi nhiệm vụ là hoàn thành.

Ghi chú: Tên nút cho kết quả nhiệm vụ có thể khác nhau, và có thể thay đổi trong Microsoft SharePoint Designer 2013.

Không áp dụng

Sơ đồ dữ liệu công việc được nhúng

Hiển thị lược đồ dữ liệu công việc được nhúng vào nhiệm vụ

Không áp dụng

Thuộc tính mở rộng công việc

Hiển thị bất kỳ thuộc tính mở rộng sẽ sẵn có cho người dùng khi cấu hình một nhiệm vụ dòng công việc trong SharePoint Designer.

Không áp dụng

Phát hành dòng công việc SharePoint

Cho biết nếu dòng công việc được phát hành hay không.

Phát hành dòng công việc trong SharePoint Designer. Để thực hiện điều này:

  1. Trong SharePoint Designer, mở dòng công việc.

  2. Tùy chọn: Thay đổi nếu cần thiết.

  3. Trên tab dòng công việc trên ruy-băng, trong nhóm lưu , bấm phát hành.

Điểm cuối dịch vụ kết nối nghiệp vụ đã xác định

Hiển thị các thuộc tính định danh của điểm cuối dịch vụ kết nối dữ liệu nghiệp vụ.

Không áp dụng

Xác nhận điểm cuối dịch vụ kết nối nghiệp vụ

Cho biết nếu mô hình kinh doanh kết nối dịch vụ được cấu hình đúng hay không.

Liên hệ với người quản trị máy chủ để cấu hình mô hình kinh doanh kết nối dịch vụ trên trang web Duet Enterprise.

Quyền đối với trang dòng công việc

Cho biết nếu quyền trang dòng công việc được cấu hình đúng cách hay chưa.

Xóa trang web Duet Enterprise

—HOẶC—

Sửa đổi truy nhập vào dữ liệu dòng công việc sẽ tạo ra sao cho chỉ được ủy quyền người dùng có thể xem và sử dụng dữ liệu.

Tạo nhóm SharePoint

Cho biết nếu các nhóm SharePoint yêu cầu đã được tạo thành công hay không.

Bạn phải hủy kích hoạt tính năng Duet Enterprise - dòng công việc SAP và sau đó kích hoạt tính năng này một lần nữa trên trang thiết đặt trang.

Quyền nhóm SharePoint

Cho biết nếu các nhóm SharePoint yêu cầu có quyền thích hợp hay không.

Vui lòng cấu hình site khác cho kiểu dòng công việc này.

Quyền trong danh sách nhiệm vụ

Cho biết nếu các quyền trong danh sách nhiệm vụ được cấu hình đúng cách hay chưa.

Đảm bảo rằng các quyền được thừa kế không cho danh sách nhiệm vụ dòng công việc

Kích hoạt tính năng Duet Enterprise cộng tác

Cho biết nếu tính năng Duet Enterprise cộng tác đang hoạt động hay không.

Không áp dụng

Duet Enterprise tính năng báo cáo kích hoạt

Cho biết nếu tính năng báo cáo Duet Enterprise đang hoạt động hay không.

Để kích hoạt tính năng báo cáo, hãy xem chủ đề Thêm tính năng báo cáo vào một trang Duet Enterprise.

Người dùng truy nhập danh sách được thiết lập

Cho biết nếu danh sách được dùng để quản lý người dùng quyền truy nhập vào dòng công việc sẵn dùng hay không.

Bạn phải hủy kích hoạt các Duet Enterprise-dòng công việc SAP bật tính năng và sau đó kích hoạt tính năng này một lần nữa trên trang thiết đặt trang.

Dọn sạch thiết đặt

Cho biết số ngày mà đã hoàn thành nhiệm vụ được lưu giữ trên trang web này trước khi bị xóa bỏ.

Không áp dụng

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×