Chào mừng bạn đến Outlook với Business Contact Manager

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Business Contact Manager cho Outlook là một khách hàng mạnh mẽ và các tính năng quản lý liên hệ có thể cải thiện hiệu quả của doanh số, tiếp thị và khách hàng dịch vụ nỗ lực của bạn.

Với một hoàn toàn mới giao diện, dự án tiếp thị và quản lý công cụ mới và tùy chọn mạnh mẽ tùy chỉnh , Business Contact Manager cho Outlook nhằm giúp bạn quản lý thông tin khách hàng tất cả tổ chức của bạn trong Outlook, chương trình mà bạn đã dùng cho email và lên lịch.

Trình hướng dẫn khởi động sẽ hướng dẫn bạn thông qua quy trình thiết lập của bạn Cơ sở dữ liệu Trình quản lý Liên hệ Công việc, cho dù bạn là người dùng mới hoặc nâng cấp từ phiên bản trước đây.

Nếu bạn không dự định dùng Business Contact Manager cho Outlook, hãy xem bật tắt Business Contact Manager cho Outlook ở phần sau của chủ đề này.

Bạn nên chọn tùy chọn nào?

Trên trang chào mừng , bấm vào một trong các tùy chọn sau đây.

Bấm nhận để tạo cơ sở dữ liệu mới hoặc dùng cơ sở dữ liệu hiện có nằm trên máy tính của bạn.

Chọn tùy chọn này nếu bạn là người dùng mới và muốn tạo cơ sở dữ liệu mới, trống, hoặc nếu bạn nâng cấp từ phiên bản trước của Business Contact Manager cho Outlook .

Trình hướng dẫn sẽ tìm kiếm cơ sở dữ liệu hiện có trên máy tính của bạn và xử lý chúng như sau:

  • Nếu có không có cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn, Business Contact Manager cho Outlook tạo cơ sở dữ liệu trống và tên cho nó MSSmallBusiness.

  • Nếu có một cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn, Business Contact Manager cho Outlook kết nối với nó.

  • Nếu có nhiều cơ sở dữ liệu trên máy tính của bạn, Business Contact Manager cho Outlook sẽ nhắc bạn chọn cơ sở dữ liệu mà bạn muốn dùng. Chắc chắn rằng bạn chọn phiên bản cơ sở dữ liệu trong Business Contact Manager phù hợp với phiên bản Microsoft Office mà bạn đang dùng.

  • Nếu có một cơ sở dữ liệu hiện có từ phiên bản trước của Business Contact Manager cho Outlook, cơ sở dữ liệu được di chuyển đến một phiên bản hoạt động với Business Contact Manager cho Outlook 2013. Trong quá trình di chuyển, cơ sở dữ liệu hiện có được sao lưu để công Business\Backups và dữ liệu được di chuyển trong bản sao mới của cơ sở dữ liệu.

Mẹo: Bạn có thể tạo hoặc chọn cơ sở dữ liệu khác nhau vào bất kỳ lúc nào khi dùng Business Contact Manager cho Outlook.

Bấm tùy chỉnh để tạo cơ sở dữ liệu mới hoặc chọn cơ sở dữ liệu

Chọn tùy chọn này nếu bạn muốn tạo cơ sở dữ liệu mới hoặc kết nối với thư hiện có, bao gồm cơ sở dữ liệu trên một máy tính khác.

Ghi chú: Trước khi bạn có thể kết nối với một cơ sở dữ liệu từ xa, nó phải được chia sẻ, và bạn phải có được cấp quyền truy nhập vào nó là chủ sở hữu cơ sở dữ liệu.

Nếu bạn không muốn dùng Business Contact Manager cho Outlook, bấm tùy chỉnh. Bạn có thể tắt tính năng trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn.

Khi bạn bấm tùy chỉnh, bạn có thể:

  • Nhập tên của cơ sở dữ liệu mới.

  • Chọn cơ sở dữ liệu hiện có nằm trên máy tính của bạn.

  • Xác định tên máy tính từ xa, sau đó bấm vào tên của cơ sở dữ liệu được chia sẻ với bạn.

Tắt tính năng Business Contact Manager cho Outlook

Nếu bạn không muốn sử dụng Business Contact Manager cho Outlook, hãy bấm tùy chỉnh trên trang tiếp theo của trình hướng dẫn, và bạn sẽ thấy tùy chọn để tắt nó.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×