Chào mừng bạn đến Outlook.com

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Ghi chú: Đăng nhập vào Outlook.com bằng cách sử dụng bất kỳ tài khoản Microsoft, bao gồm các tài khoản email kết thúc bằng @outlook.com, @live.com, @hotmail.com, và @msn.com, hoặc bằng cách dùng một tài khoản công ty hay sinh viên Office 365 . Cần trợ giúp truy nhập vào tài khoản của bạn? Hãy xem tôi đang gặp khó khăn khi đăng nhập vào tài khoản Outlook.com của tôi.

Sử dụng Outlook.com để truy nhập email, liên hệ, lịch và nhiệm vụ từ bất kỳ nơi đâu. Việc bạn cần là Internet truy nhập.

Những điều bạn sẽ thấy trong Thư

Outlook

Khi bạn đăng nhập vào Outlook.com, bạn sẽ đi thẳng vào hộp thư đến của bạn.

Các cấu phần chính của Thư

Chặn

Mô tả

(Các) Hành động

1

Thư

Tạo thư mới bằng cách chọn Nút Mới và mũi tên xuống .

2

Danh sách thư mục

Danh sách bao gồm các thư mục trong hộp thư của bạn. Danh sách có thể bao gồm các thư mục khác, như thư mục Yêu thích và Lưu trữ.

Mẹo: 

 • Chọn Bung rộng Bung rộng để hiển thị danh sách Thư mục hoặc chọn Thu gọn Thu gọn để ẩn danh sách.

 • Bấm chuột phải vào một thư mục hiện có và chọn tạo thư mục con mới.

Hãy xem làm việc với thư mục thư trong Outlook trên web trong doanh nghiệp để tìm hiểu thêm về thư mục sẵn dùng.

3

Hộp tìm kiếm

Trong hộp Tìm kiếm thư và mọi người , hãy nhập ai (tên của một người) hoặc gì (chủ đề) bạn muốn tìm kiếm, sau đó chọn Tìm kiếm .

4

Danh sách thư

Thư trong thư mục hiện tại được liệt kê. Và có thể có một cảnh báo hình ảnh mà thư là chưa đọc, có phần đính kèm, hoặc được gắn cờ.

Ở phía trên cùng của danh sách thư, bạn có thể đặt cách bạn muốn xem danh sách. Chọn Tất cả mũi tên xuống, sau đó chọn một tùy chọn bên dưới bộ lọc, sắp xếp theo, hoặc dạng xem dưới dạng.

Thông báo mỗi cũng có một thanh công cụ mini Gắn thẻ cho thư là đã xóa, đánh dấu là chưa đọc, cờ, ghim về đầu trang . Bạn có thể xóa bỏ thư đã chọn, đánh dấu là chưa đọc, cờ thư, hoặc ghim nó để giữ cho thông báo này ở phía trên cùng của thư mục của bạn.

5

Ngăn đọc

Thư hoặc hội thoại mà bạn đã chọn sẽ xuất hiện trong ngăn đọc. Sử dụng thanh lệnh ở phía trên ngăn đọc để thực hiện các hành động thông thường như xoá, lưu trữ, quét hoặc di chuyển email.

Thanh lệnh Outlook.com xuất hiện khi thư được chọn

Bạn có thể chọn nhiều Biểu tượng Thêm để truy nhập những hành động khác — ví dụ, một tùy chọn để gán một thư vào một thể loại hoặc in thư. Nếu bạn muốn tìm hiểu về việc in, hãy xem in email và lịch trong Outlook.com.

Những điều bạn sẽ thấy trong Lịch

Lịch

Theo dõi các cuộc hẹn, cuộc họp, hoặc bất kỳ sự kiện nào khác từ bất kỳ đâu — miễn là bạn có quyền truy nhập Internet . Thêm, sửa hoặc xóa sự kiện bằng cách sử dụng dạng xem hàng ngày, tuần hay tháng. Để biết thêm thông tin về cách làm việc với lịch trong Outlook.com, hãy dùng lịch trong Outlook trên Web.

Sử dụng lịch để quản lý cuộc họp của bạn và các sự kiện khác.

Chặn

Mô tả

(Các) Hành động

1

Tìm kiếm lịch

Bắt đầu nhập tên của một người hoặc sự kiện để định vị một cuộc họp hoặc cuộc hẹn có chứa một tiêu đề cụ thể liên hệ hoặc sự kiện, sau đó chọn Tìm kiếm .

2

Sự kiện mới

Tạo một sự kiện mới bằng cách chọn Nút Mới và mũi tên xuống mũi tên xuống, sau đó chọn sự kiện lịch. Rồi điền vào thông tin về sự kiện trong biểu mẫu chi tiết .

3

Lịch của tôi

Bên dưới lịch của tôi, lịch là chọn mặc định và hiển thị lịch trong dạng xem tháng. Bạn có thể di chuyển chuyển tiếp Di chuyển tiếp (mũi tên phải) hoặc ngược Di chuyển ngược (mũi tên trái) qua lịch tháng.

Trong dạng xem tháng, ngày hiện tại được tô sáng luôn — tấm tô nền. Nhưng nếu bạn chọn một ngày trong dạng xem đó, nó cũng được tô sáng và nhẹ tô nền.

Và bạn có thể thêm một lịch bên dưới lịch của tôi. Bấm chuột phải vào lịch của tôi > lịch mới và tạo lịch mới dùng, ví dụ, cho một dự án cụ thể hoặc để theo dõi các cuộc hẹn cá nhân. Nếu bạn quyết định bạn không muốn lịch mà bạn tạo ra, hãy chọn lịch, bấm chuột phải và chọn xóa > .

Hoặc trên thanh lệnh, chọn Thêm lịch mũi tên xuống, sau đó chọn một lịch sinh nhật, lịch kỳ nghỉ, hoặc tùy chọn lịch khác. Sau khi bạn thêm một lịch sinh nhật, ví dụ, Hiển thị của nó có thể được bật và tắt. Chỉ cần chọn lịch của tôi, bấm chuột phải và chọn tùy chọn của bạn.

4

Lịch khác

Bạn có thể xem nhiều lịch cùng một lúc. Thêm lịch của người khác và chọn để hiển thị. Bạn cũng có thể tạo lịch mới hoặc nhóm lịch mới.

5

Tùy chọn dạng xem

Chọn dạng xem lịch của bạn: ngày, tuần làm việc, tuần, tháng, hoặc ngay hôm nay.

6

Ngăn lịch

Chọn một ngày cụ thể trong lịch, và bất kỳ cuộc hẹn hoặc sự kiện đã lên lịch cho ngày đó được liệt kê trong vùng này. Bạn cũng có thể bấm đúp vào một khoảng trống ngày hoặc thời gian và tạo một cuộc hẹn mới hoặc sự kiện.

Chia sẻ hoặc in lịch

Trong Outlook.com, bạn có thể chia sẻ lịch hoặc in lịch. Bắt đầu bằng cách chọn hành động bạn muốn trên thanh lệnh.

Thanh lệnh lịch cho Outlook.com

Để chia sẻ lịch

 1. Chọn chia sẻ, hãy nhập tên của người mà bạn muốn chia sẻ lịch với trong hộp chia sẻ với , sau đó chọn chia sẻ.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu người được so khớp tự động dưới dạng một ai đó trong danh sách liên hệ của bạn, địa chỉ email xuất hiện và bạn có thể chọn nó.

  • Nếu người có tên mà bạn đã nhập không có trong danh sách liên hệ của bạn, hãy nhập địa chỉ emailcủa họ, sau đó chọn chia sẻ

 3. Khi bạn đã xác định tất cả những người bạn muốn chia sẻ lịch với, chọn đã xong.

Mỗi người bạn chọn chia sẻ lịch của bạn với sẽ nhận được thư mời của bạn. Người nhận có tùy chọn để chọn nối kết Thêm lịch này để xem chủ đề, địa điểm, trạng thái sẵn sàng, và ghi chú để truy nhập vào lịch mà bạn muốn chia sẻ.

Để in lịch

 1. Chọn in.

  Ghi chú: Lịch bất kỳ xem bạn có trên màn hình được xem trước.

 2. Thực hiện một trong những thao tác sau:

  • Nếu lịch xem trước những gì bạn muốn in, hãy chọn in.

  • Nếu bạn muốn một lịch khác nhau, trong hộp thả xuống dạng xem , chọn dạng xem lịch mới, sau đó chọn in.

Tùy chọn — chẳng hạn như định dạng — sẵn dùng trong hộp thoại in có thể có khác nhau dựa trên dạng xem lịch bạn đã chọn.

Những điều bạn sẽ thấy trong Mọi người

Mọi người

Lưu trữ và quản lý tất cả các liên hệ của bạn trong một chỗ. Tạo liên hệ mới hoặc tìm kiếm và sửa câu hiện có. Để tìm hiểu thêm về việc quản lý liên hệ trong Outlook.com, hãy đến dùng liên hệ trong Outlook trên web.

Sử dụng Mọi người để quản lý liên hệ của bạn.

Chặn

Mô tả

(Các) Hành động

1

Tìm kiếm người

Bắt đầu nhập tên của một người bạn đang tìm kiếm, sau đó chọn Tìm kiếm . Nếu người có tên mà bạn đã nhập sẽ tự động khớp với nhau dưới dạng người đã nằm trong danh sách liên hệ của bạn, địa chỉ email xuất hiện và bạn có thể chọn nó.

2

Tạo, sửa hoặc xóa các liên hệ

Sử dụng lệnh thanh truy nhập và thực hiện hành động cụ thể.

Thanh lệnh cho mọi người

 • Để tạo một liên hệ mới, trên thanh lệnh chọn mới > liên hệ. Trong biểu mẫu Thêm liên hệ , cung cấp chi tiết về liên hệ mới của bạn.

  Liên hệ mới

 • Để khôi phục đã xóa liên hệ, để dọn dẹp liên hệ trùng lặp, để kết nối với mạng xã hội liên hệ, để nhập liên hệ từ dịch vụ email khác, hoặc để xuất liên hệ, hãy chọn quản lý mũi tên xuống.

  Trên thanh lệnh Outllook.com, quản lý, sửa hoặc xóa các liên hệ

 • Để sửa hoặc xóa liên hệ, chọn một liên hệ trong danh sách, sau đó chọn sửa hoặc xóa bỏ, tương ứng.

3

Liên hệ của tôi

Hiển thị thư mục mà bạn có thể dùng để quản lý liên hệ của bạn. Bạn có thể tạo thư mục liên hệ mới và đổi tên hoặc di chuyển tệp hiện có.

 • Để thêm một thư mục, bấm chuột phải vào Liên hệ của tôi > thư mục mới.

 • Để đổi tên, di chuyển, hoặc xóa bỏ thư mục, bấm chuột phải vào thư mục và chọn đổi tên, xóahoặc di chuyển đến.

4

Danh sách liên hệ

Hiển thị các liên hệ trong thư mục được chọn bên dưới Liên hệ của tôi. Cách liên hệ được hiển thị tùy thuộc vào lựa chọn của bạn. Theo mặc định, Hiển thị được đặt để tất cả, Hiển thị thứ tự để lần đầu tiên, and và thứ tự sắp xếp để tên. Chọn mũi tên xuống bên cạnh vùng chọn hiện tại để thay đổi các tùy chọn. Cũng có Thêm tùy chọn sẵn dùng.

Chọn một liên hệ để xem chi tiết trong ngăn chi tiết liên hệ.

5

Thẻ liên hệ

Hiển thị thông tin về liên hệ được chọn trong danh sách liên hệ. Chi tiết bao gồm bất kỳ thông tin bạn có thể có thêm về liên hệ, bao gồm các số điện thoại, địa chỉ và bất kỳ công ty liên kết.

Bạn có thể kết nối với mạng xã hội với Outlook.com. Nếu bạn tạo một kết nối, bạn có thể nối kết đến các danh sách liên hệ từ dịch vụ xã hội mà bạn đang được nối kết.

Những điều bạn sẽ thấy trong Nhiệm vụ

Tác vụ

Theo dõi các điều bạn cần thực hiện, hoặc xem và theo dõi thư đã gắn cờ trong email có liên kết với một mục hành động. Để tìm hiểu thêm về việc quản lý tác vụ trong Outlook.com, hãy sử dụngnhiệm vụ trong Outlook trên web.

Quản lý nhiệm vụ của bạn.

Chặn

Mô tả

(Các) Hành động

1

Quản lý nhiệm vụ của bạn

Thanh lệnh nhiệm vụ cho Outlook.com

Bạn có thể dùng các nút lệnh để giúp bạn thực hiện các hành động để quản lý nhiệm vụ của bạn. Bạn có thể tạo một nhiệm vụ mới hoặc xóa bỏ một gán hiện có một, một nhiệm vụ cho một thể loại, đính kèm một nút (biểu tượng) vào một nhiệm vụ, hoặc đánh dấu một nhiệm vụ là hoàn thành.

Chọn Tạo nhiệm vụ mới để tạo một nhiệm vụ mới và sau đó trong biểu mẫu nhiệm vụ, điền vào chi tiết khi cần thiết.

Biểu mẫu chi tiết nhiệm vụ cho Outlook.com

2

Nhiệm vụ của tôi

Lần đầu tiên bạn mở rộng thư mục nhiệm vụ của tôi mặc định, bạn sẽ tìm thấy hai thư mục cài sẵn:

 • Gắn cờ nhiệm vụ và mục
  danh sách nhiệm vụ mà bạn đã tạo ra và gắn cờ. Bất kỳ thông điệp email mà bạn gắn cờ trong hộp thư đến của bạn cũng được liệt kê.

  Ghi chú: 

  • Bạn có thể trả lời— giữa các hành động khác — để gắn cờ email trong danh sách gắn cờ mục và nhiệm vụ của bạn. Chọn email và chọn một hành động trên thanh lệnh hoặc chọn mũi tên xuống bên cạnh trả lời tất cả và thực hiện một lựa chọn từ danh sách tùy chọn.

  • Thanh lệnh Outlook.com để gắn thẻ email trong danh sách nhiệm vụ và mục được gắn cờ

 • Các tác vụ
  liệt kê các tác vụ bạn tạo bằng cách chọn

Bạn có thể tạo thư mục mới. Bấm chuột phải vào nhiệm vụ của tôi > tạo thư mục mới, và sau đó tên thư mục mới. Thư mục mới sẽ xuất hiện bên dưới thư mục nhiệm vụ .

Bất kỳ thư mục nào bạn tạo bạn có thể đổi tên hoặc xóa bỏ. Bấm chuột phải vào thư mục để thực hiện một trong hai cách.

3

Danh sách Nhiệm vụ

Nhiệm vụ mà bạn đã tạo được liệt kê.

Bạn có thể sử dụng một bộ lọc —tất cả, hiện hoạt, quá hạn, hoặc hoàn thành— để quyết định cách hiển thị nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ. Chọn mũi tên xuống bên cạnh hiện tại lọctất cả, hiện hoạt, quá hạn, hoặc hoàn thành. Nếu bạn muốn, chọn bộ lọckhác nhau, và sau đó chọn tùy chọn sắp xếp theothứ tự .

Chọn cách lọc, sắp xếp và ordert nhiệm vụ trong danh sách nhiệm vụ Outlook.com

Nếu nhiệm vụ của bạn sắp ngày bạn thiết lập hoàn thành, bạn sẽ thấy một biểu tượng đồng hồ nhỏ bên cạnh nhiệm vụ. Và nếu bạn không xử lý một nhiệm vụ theo ngày tháng mà bạn thiết lập, bạn sẽ tìm thấy nhiệm vụ có nhãn là quá hạn.

4

Tác vụ chi tiết

Trong tác vụ, chọn một nhiệm vụ bạn tạo ra và xem chi tiết về tính năng này. Trong ngăn chi tiết, hãy chọn Chỉnh sửa và thay đổi bất kỳ chi tiết mà bạn muốn về nhiệm vụ. Đảm bảo rằng bạn lưu các thay đổi bạn thực hiện.

Nếu bạn chọn mũi tên xuống bên cạnh sửa, bạn có thể xóa nhiệm vụ, phân loại , thêm một nút, hoặc chỉ cần mở trong cửa sổ riêng.

Thông tin khác

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×