Chào mừng bạn đến Microsoft SharePoint Workspace 2010

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft® SharePoint Workspace® 2010 cung cấp một đường để làm việc với nội dung trang SharePoint hay không, bạn có quyền truy nhập vào mạng công ty của bạn. Ngoài ra, SharePoint Workspace cho phép bạn mang lại cùng các thành viên nhóm từ cả hai bên trong và bên ngoài tổ chức của bạn, với NÓ không hỗ trợ yêu cầu và không phải lãng phí thời gian suy nghĩ về tường lửa, máy chủ, bảo mật hoặc truy nhập mạng.

Khởi động các hoạt động của SharePoint Workspace

Bạn bắt đầu hầu hết các hoạt động trực tiếp từ thanh khởi động.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×