Các trình duyệt được hỗ trợ trong Office 2013 và Office 365 ProPlus

Nếu bạn đang dùng ứng dụng cho Office, vui lòng xem Ứng dụng cho Office trên máy tính hoặc Ứng dụng cho Office trong trình duyệt trong các phần bên dưới để biết thêm yêu cầu cụ thể.

Yêu cầu tối thiểu

Nếu bạn muốn tận dụng tốt nhất Microsoft Office khi dùng các tính năng với một trình duyệt, đây là phiên bản trình duyệt tối thiểu cần dùng:

 • Tối thiểu là Windows Internet Explorer 9

 • Tối thiểu là Mozilla Firefox 12

 • Tối thiểu là Apple Safari 5

 • Tối thiểu là Google Chrome 18

Hãy xem Cập nhật máy tính của bạn để tìm các bản cập nhật cho Office, Windows và Internet Explorer.

Để biết yêu cầu hệ thống, vui lòng xem:

Yêu cầu hệ thống đối với Office 2013

Yêu cầu hệ thống đối với Office 2013, trong đó bao gồm chương trình trên máy tính cho Access, Excel, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher và Word.

Yêu cầu hệ thống cho Office 365

Yêu cầu hệ thống đối với Office 365, một dịch vụ dựa trên thuê bao hàng tháng sẵn dùng cho doanh nghiệp, giáo dục và các tổ chức chính phủ. Hầu hết các gói Office 365 bao gồm các chương trình Office trên máy tính, cũng như SharePoint Online, Lync Online, Exchange Online, Yammer và các dịch vụ khác.

Yêu cầu hệ thống đối với Office 365 ProPlus

Yêu cầu hệ thống đối với Office 365 ProPlus, một phiên bản chỉ dành cho Office của Office 365 cho những khách hàng không cần bổ sung các dịch vụ Office 365, chẳng hạn như Exchange Online hoặc SharePoint Online. Office 365 ProPlus là một dịch vụ dựa trên thuê bao hàng tháng, bao gồm Access, Excel, InfoPath, Lync, OneNote, Outlook, PowerPoint, Publisher và Word.

Ứng dụng cho Office trên máy tính

Để lưu trữ các ứng dụng cho Office trong các chương trình Word, Excel, Outlook và Project trên máy tính, hãy dùng ít nhất Internet Explorer 9 với tối thiểu MS12-037: Cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer: Ngày 12 tháng 6 năm 2012 được cài đặt.

Vui lòng xem Cập nhật máy tính của bạn để tìm các bản cập nhật cho Office, Windows và Internet Explorer.

Ứng dụng cho Office trong trình duyệt

Office Online cũng lưu trữ các ứng dụng cho Office và cần một trình duyệt hỗ trợ HTML 5 và JavaScript 5, như:

 • Internet Explorer 9 với tối thiểu MS12-037: Cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer: Ngày 12 tháng 6 năm 2012 được cài đặt

 • Internet Explorer 10 trở lên (cực kỳ khuyến nghị)

 • Tối thiểu là Mozilla Firefox 12

 • Tối thiểu là Apple Safari 5

 • Tối thiểu là Google Chrome 18

Vui lòng xem Cập nhật máy tính của bạn để tìm các bản cập nhật cho Office, Windows và Internet Explorer.

Phát lại video Word

Chương trình máy tính bàn Word đòi hỏi các tính năng chuyên dùng để phát lại nội dung video được cung cấp bởi:

 • Internet Explorer 9 với tối thiểu MS12-037: Cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer: Ngày 12 tháng 6 năm 2012 được cài đặt

 • Internet Explorer 10

Vui lòng xem Cập nhật máy tính của bạn để tìm các bản cập nhật cho Office, Windows và Internet Explorer.

Áp dụng Cho: PowerPoint 2013, InfoPath 2013, Publisher 2013, Visio 2013, Outlook 2013, Access 2013, Visio Professional 2013, Project Professional 2013, Project Standard 2013, OneNote 2013, Excel 2013, Word 2013Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ