Các tác vụ cơ bản trong Outlook 2013

Quan trọng   Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Microsoft Outlook 2013 tổ chức email, lịch, danh bạ, tác vụ và danh sách việc cần làm, tất cả ở một nơi. Tất cả bắt đầu với tài khoản email của bạn. Từ đó bạn có thể bắt đầu làm việc với email, biến chúng thành tác vụ hoặc cuộc hẹn, và lưu trữ những người bạn tương tác với trong danh bạ của bạn, vì vậy bạn không bao giờ phải nhớ một email địa chỉ hoặc số điện thoại. Chúng ta hãy một hướng dẫn nhanh chóng của những bước cơ bản.

Thiết lập tài khoản email

Bước đầu tiên là phải thiết lập tài khoản của bạn. Sau đó, bạn sẽ sẵn sàng để bắt đầu nhận và gửi email, dùng lịch, tạo liên hệ và làm việc với các tác vụ.

Thiết lập được thực hiện chăm sóc của tự động nếu bạn đã sử dụng phiên bản cũ Outlook trên cùng một máy tính. Nếu bạn không thiết lập tài khoản tự động sẽ bắt đầu lần đầu tiên bạn bắt đầu Outlook và bước bạn qua quá trình.

Bạn sẽ được yêu cầu cho tên của bạn, địa chỉ email và mật khẩu. Đó là thường đủ, nhưng nếu thiết lập tự động thất bại, Outlook sẽ yêu cầu một vài miếng thêm thông tin, chẳng hạn như tên máy chủ thư.

Nếu bạn không có thông tin đó, thì nhà cung cấp email của bạn có thể cho bạn biết những chi tiết này.

Nút Thêm Tài khoản ở dạng xem Backstage

Ghi chú  Nếu bạn muốn thêm tài khoản email khác sau đó, chọn tập tin > Thêm tài khoản để bắt đầu thiết lập tài khoản tự động.

Đầu Trang

Tạo email mới

 1. Từ bất kỳ thư mục (ví dụ như hộp thư đến của bạn), chọn Email mới.

  Email mới

  Lối tắt bàn phím    Để tạo email, hãy nhấn Ctrl+Shift+M.

 2. Khi bạn đã hoàn tất soạn email của bạn, chọn gửi.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo email.

Đầu Trang

Chuyển tiếp hoặc trả lời email

 1. Trên băng hoặc trong ngăn đọc, chọn trả lời, Trả lời tất cảhoặc chuyển tiếp

  Trả lời

 2. Trong đến, Cc, hoặc Bcc hộp, thực hiện một trong những điều sau đây:

  • Để thêm người nhận, bấm vào ô thích hợp và nhập tên của người nhận.

  • Để xoá một người nhận, bấm vào ô thích hợp, chọn người nhận tên, và sau đó nhấn Delete.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Trả lời hoặc chuyển tiếp email.

Đầu Trang

Thêm phần đính kèm vào email

Để chia sẻ tệp, bạn có thể đính kèm tệp vào thư của bạn. Bạn cũng có thể đính kèm các mục Outlook khác, chẳng hạn như thư, liên hệ hoặc tác vụ.

 1. Tạo một thư mới hoặc chọn trả lời, Trả lời tất cảhoặc chuyển tiếp.

 2. Trong cửa sổ tin nhắn, chọn tin nhắn > Đính kèm tập tin.

  Đính kèm Tệp

Để biết thêm thông tin, hãy xem Đính kèm tệp, thư, liên hệ hoặc tác vụ vào email.

Đầu Trang

Mở và lưu phần đính kèm của email

Bạn có thể mở một tập tin đính kèm từ ngăn đọc hoặc từ một tin nhắn mở. Sau khi mở và xem tập tin đính kèm, bạn có thể lưu nó. Nếu thư có nhiều hơn một tập tin đính kèm, bạn có thể lưu chúng như là một nhóm hoặc một lúc.

Mở phần đính kèm

 • Bấm đúp vào phần đính kèm.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Mở phần đính kèm.

Lưu phần đính kèm

 1. Chọn phần đính kèm trong ngăn đọc hoặc mở thư.

 2. Trên tab file đính kèm , trong hành động nhóm, chọn Save As. Bạn có thể cũng nhấp chuột phải vào tập tin đính kèm, và sau đó chọn Save As.

  Lưu Như Phần đính kèm

Để biết thêm thông tin, hãy xem Lưu phần đính kèm.

Đầu Trang

Thêm chữ ký email vào thư

Tạo chữ ký cá nhân xuất hiện ở phần cuối của thư. Chữ ký có thể bao gồm văn bản, hình ảnh, Danh Thiếp Điện tử, logo hoặc thậm chí là ảnh của chữ ký viết bằng tay.

Tạo chữ ký

 1. Trong một tin nhắn mới, chọn chữ ký >chữ ký.

  Chữ ký

 2. Trên tab Chữ ký E-mail, chọn Mới.

 3. tên và sau đó chọn OK.

 4. Dưới Chọn chữ ký mặc định, thực hiện như sau:

  • Trong danh sách Tài khoản e-mail, chọn tài khoản email để liên kết với chữ ký.

  • Trong danh sách thư mới , chọn chữ ký mà bạn muốn được thêm tự động vào tất cả thư điện tử mới. Nếu bạn không muốn tự động đăng thư email của bạn, bạn có thể bỏ qua tùy chọn này là giá trị mặc định là (không có) .

  • Trong danh sách Trả lời/chuyển tiếp, chọn chữ ký mà bạn muốn tự động được thêm (tự động ký) khi bạn trả lời hoặc chuyển tiếp thư. Nếu không, hãy chấp nhận tùy chọn mặc định là (không có).

 5. Dưới Chỉnh sửa chữ ký, nhập chữ ký, rồi chọn OK.

Thêm chữ ký

 • Trong một tin nhắn mới, chọn chữ ký, và sau đó chọn chữ ký mà bạn muốn.

  Chữ ký

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo và thêm chữ ký email.

Đầu Trang

Tạo cuộc hẹn trong lịch

Trong Outlook, cuộc hẹn không giống như cuộc họp. Cuộc hẹn đang hoạt động mà bạn sắp xếp trong lịch của bạn không liên quan đến mời người khác hoặc đặt tài nguyên, chẳng hạn như một phòng hội thảo hoặc thiết bị.

Bấm vào Lịch.

 • Trong một thư mục lịch , chọn Cuộc hẹn mới. Bạn có thể cũng nhấp chuột phải vào một khối thời gian trong lưới lịch của bạn, và sau đó chọn Cuộc hẹn mới.

  Cuộc hẹn Mới trong Lịch

  Lối tắt bàn phím    Để tạo một cuộc hẹn, hãy nhấn Ctrl+Shift+A.

Để biết thêm thông tin, mời bạn xem Lên lịch cuộc hẹn.

Đầu Trang

Lên lịch cuộc họp

Trong Outlook, một cuộc họp bao gồm những người khác và có thể bao gồm tài nguyên, chẳng hạn như phòng hội nghị. Bạn sẽ nhận được phản ứng của bạn yêu cầu cuộc họp trong hộp thư đến của bạn.

 • Trong một thư mục lịch , chọn Cuộc họp mới.

  Cuộc họp Mới trong Lịch

Lối tắt bàn phím    Để tạo một yêu họp mới từ bất kỳ thư mục nào trong Outlook, hãy nhấn Ctrl+Shift+Q.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Lên lịch cuộc họp với những người khác.

Đầu Trang

Đặt lời nhắc

Nhắc nhở cửa sổ bật lên trong một cửa sổ cảnh báo, do đó bạn không bỏ lỡ một hạn chót quan trọng. Bạn có thể đặt hoặc gỡ bỏ lời nhắc đối với hầu hết mọi thứ trong Outlook, bao gồm cả thư điện tử, cuộc hẹn và danh bạ.

Đối với các cuộc hẹn hoặc cuộc họp

 • Mở một cuộc hẹn hoặc cuộc họp, và sau đó trong hộp danh sách lời nhắc , chọn số tiền của thời gian trước khi cuộc hẹn hoặc cuộc họp khi bạn muốn lời nhắc nhở để xuất hiện. Để tắt lời nhắc, chọn không.

Đối với email, liên hệ và tác vụ

 • Chọn theo dõi > Thêm nhắc nhở.

Mẹo  Bạn nhanh chóng có thể gắn cờ thư điện tử như danh mục bằng cách sử dụng nhắc nhở. Nhắc nhở những làm cho thông điệp xuất hiện trong danh sách việc cần làm và trong thư mục tác vụ, nhưng không tự động thêm một lời nhắc nhở. Nhấp chuột phải vào cờ trong danh sách thư để thêm một lời nhắc nhở. Hoặc, nếu bạn có thông báo mở, chọn Theo lên > Thêm nhắc nhở.

Theo dõi

Đầu Trang

Tạo một liên hệ

Địa chỉ liên lạc có thể như đơn giản như một tên và địa chỉ email, hoặc có thể bao gồm thông tin và chi tiết như địa chỉ đường phố, số điện thoại nhiều, một hình ảnh, sinh nhật, vv, cho số liên lạc. Bạn sẽ tìm thấy địa chỉ liên lạc của bạn theo lựa chọn người trong thanh phêm tàõt ở góc dưới bên trái của cửa sổ Outlook.

Mọi người

 • người, chọn Số liên lạc mới.

  Liên hệ Mới

  Lối tắt bàn phím    Để tạo một liên hệ từ bất kỳ thư mục nào trong Outlook, hãy nhấn Ctrl+Shift+C.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo hoặc thêm liên hệ.

Đầu Trang

Tạo một tác vụ

Nhiều người giữ để = làm danh sách — trên giấy, trong một bảng tính, hoặc với một sự kết hợp của giấy và điện tử phương pháp. Trong Outlook, bạn có thể kết hợp các danh sách khác nhau vào một, có được nhắc nhở, và theo dõi tiến độ công việc.

Bấm Tác vụ.

 • Từ thư mục tác vụ, trên trang chủ tab, chọn Tác vụ mới

  Tác vụ Mới

  Lối tắt bàn phím    Để tạo một tác vụ mới, hãy nhấn Ctrl+Shift+K.

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo tác vụ và các mục cần làm.

Đầu Trang

In email, liên hệ, mục lịch hoặc tác vụ

Trong Outlook, bạn có thể in các hạng mục như thư điện tử, địa chỉ liên lạc, mục lịch, hoặc quan điểm lớn hơn, chẳng hạn như lịch, sổ địa chỉ, hoặc nội dung danh sách cho thư mục thư.

 1. Chọn một mục hoặc thư mục trong Outlook mà bạn muốn in.

 2. Chọn tập tin > in.

In

Để biết thêm thông tin, hãy xem In các mục trong Outlook.

Đầu Trang

Ghi chú  Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Áp dụng Cho: Outlook 2016, Outlook 2013, Office 365, Outlook 2010Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ