Các chương trình và tính năng email được hỗ trợ

Có nhiều cách để truy nhập vào Office 365 hoặc email dựa trên Exchange khác của bạn. Cách phổ biến nhất là sử dụng Outlook Web App, Microsoft Outlook hoặc Microsoft Entourage. Những chương trình này cung cấp truy nhập email và nhiều tính năng cộng tác khác. Bạn cũng có thể kết nối với tài khoản email của bạn bằng cách sử dụng Truy nhập Giọng nói của Outlook, đa dạng các chương trình email khác hoặc điện thoại di động của bạn.

Chủ đề này áp dụng cho Office 365 và các email dựa trên Exchange khác. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tài khoản Microsoft Exchange Server là gì?.

Trong bài viết này

Kết nối với tài khoản email của bạn

So sánh các tính năng trong các chương trình được hỗ trợ

Outlook Web App

Các phiên bản trình duyệt sử dụng với Outlook Web App

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook for Mac 2011

Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web

Sử dụng Truy nhập Giọng nói của Outlook để truy nhập tài khoản email của bạn

Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn để truy nhập tài khoản email của bạn

Sử dụng các chương trình email khác để truy nhập tài khoản email của bạn

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Kết nối với tài khoản email của bạn

Đây là một số cách để kết nối với tài khoản email của bạn:

 • Trình duyệt web   Hãy dùng Outlook Web App và phiên bản bình thường của Outlook Web App với các trình duyệt như Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome và Apple Safari.

 • Các chương trình email Internet   Hãy dùng bất kỳ chương trình nào hỗ trợ IMAP4 hoặc POP3, như Mozilla Thunderbird, Outlook Express hoặc Windows Live Mail.

 • Outlook/Entourage   Hãy kết nối bằng Outlook hoặc Entourage thông qua một tài khoản Exchange. Các chương trình hỗ trợ truy nhập tài khoản Exchange bao gồm Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook cho Mac 2011 và Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web. Apple Mail 10.6 Snow Leopard và Apple Mail 10.7 Lion cũng hỗ trợ truy nhập tài khoản Exchange. Các phiên bản của Apple Mail 10.5 Leopard và các phiên bản cũ hơn của Apple Mail sử dụng IMAP4 hoặc POP3. Outlook 2003 chỉ được hỗ trợ nếu bạn sử dụng IMAP4 hoặc POP3.

 • Điện thoại di động với kết nối Internet   Bạn có thể kết nối bằng điện thoại Android, BlackBerry®, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone hoặc các điện thoại hoặc máy tính bảng có thể sử dụng Internet khác.

 • Bất kỳ điện thoại nào   Hãy dùng Truy nhập Giọng nói của Outlook với bất kỳ điện thoại nào để truy nhập email, lịch và danh sách liên hệ.

Đầu Trang

So sánh các tính năng trong các chương trình được hỗ trợ

Bảng sau đây tóm tắt một số điểm khác biệt mà bạn nên cân nhắc trước khi chọn chương trình email sẽ sử dụng để kết nối với tài khoản email của mình.

Chương trình email

Sửa và xem liên hệ, lịch và email, nhiệm vụ và thư email

Sửa và xem thư mục email ngoài Hộp thư đến

Nghe thư thoại của bạn

Truy nhập thông tin ngoại tuyến của bạn

Tự động cài đặt

Khả năng truy nhập dành cho người khiếm thị

Outlook Web App

Không

Không áp dụng

Không

Phiên bản bình thường của Outlook Web App

Không

Không áp dụng

Outlook 2007, Outlook 2010 và Outlook 2013

Outlook cho Mac 2011

Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web

Các chương trình sử dụng Exchange ActiveSync

Một số chương trình có thể hỗ trợ các tính năng khả năng truy nhập.

Truy nhập Giọng nói của Outlook

Không áp dụng

Không áp dụng

Không sẵn dùng

Các chương trình sử dụng POP3

Không

Không

Không

Không

Một số chương trình có thể hỗ trợ các tính năng khả năng truy nhập.

Các chương trình sử dụng IMAP4

Không

Không

Không

Một số chương trình có thể hỗ trợ các tính năng khả năng truy nhập.

Đầu Trang

Outlook Web App

Với Outlook Web App bạn có thể truy nhập Office 365 hoặc tài khoản email dựa trên Exchange khác của bạn thông qua một vài trình duyệt web khác nhau. Bạn có thể sử dụng bất kỳ máy tính nào được kết nối Internet hoặc mạng nội bộ cục bộ, bất kể bạn ở nhà, văn phòng hoặc trên đường. Bạn có thể xem và sửa các email, cuộc hẹn và cuộc họp, liên hệ và tác vụ. Bạn cũng có thể nghe thư thoại của bạn và đọc thư dạng văn bản. Một vài điều khác bạn có thể làm với Outlook Web App bao gồm:

 • Kiểm tra chính tả

 • Sử dụng đa dạng các phông, màu và kích cỡ trong email của bạn

 • Nhóm các email của bạn theo nhiều cách khác nhau

 • Được nhắc về những sự kiện sắp tới

Phiên bản bình thường của Outlook Web App bao gồm một số các tính năng giống như trong Outlook Web App. Phiên bản bình thường mang đến trải nghiệm cho người khiếm thị và sẽ chạy với bất kỳ trình duyệt web nào. Để biết thêm thông tin, hãy xem Outlook Web App Light. Một vài tính năng không có sẵn trong phiên bản bình thường, bao gồm:

 • Lời nhắc

 • Xem lịch của bạn mỗi tuần một lần

 • Thay đổi tùy chọn thư thoại

 • Thay đổi màu phối hợp

Các phiên bản trình duyệt sử dụng với Outlook Web App

Để biết thêm thông tin về các trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem Các chương trình được hỗ trợ cho Outlook Web App.

Để biết thêm thông tin về cách sử dụng Outlook Web App, hãy xem một trong những bài viết sau đây:

Đầu Trang

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook for Mac 2011

Nếu bạn đang sử dụngOutlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, hoặc Outlook cho Mac 2011, bạn có thể thiết lập một kết nối đến tài khoản email của mình thông qua một máy chủ Exchange hoặc sử dụng IMAP4 hoặc POP3. Việc kết nối với Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 hoặc Outlook cho Mac 2011 bằng tài khoản Exchange cung cấp thêm nhiều tính năng hơn IMAP4 và POP3, bao gồm:

 • Truy nhập email, liên hệ và lịch khi bạn không kết nối với Internet.

 • Khả năng đề xuất thời gian họp mới cho yêu cầu họp mà bạn nhận được.

 • Khả năng nhập, xuất và lưu trữ các liên hệ của bạn và các thông tin khác lưu trong Outlook.

Nếu hộp thư của bạn nằm trong môi trường trên nền điện toán đám mây (ví dụ, trong Office 365 Enterprise, Office 365 Business Premium, hoặc Office 365 Business Essentials), và bạn muốn kết nối với tài khoản của bạn bằng Outlook 2003, bạn phải chọn tuỳ chọn POP3 hoặc IMAP4 khi thiết lập tài khoản của bạn.

Để biết thêm thông tin về cách thiết lập và sử dụng Outlook với tài khoản của bạn, hãy xem Kết nối Outlook với tài khoản này.

Đầu Trang

Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web

Bạn có thể kết nối Microsoft Entourage 2008 dành cho Mac OS X đến tài khoản của mình bằng cách sử dụng Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web. Để làm điều này, trước tiên bạn cần cài đặt Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web. Phiên bản Entourage này sẵn có dưới dạng bản cập nhật cho Microsoft Office 2008 dành cho Mac.

Để tải xuống bản cập nhật này và tìm hiểu thêm về Phiên bản Dịch vụ Web, hãy xem trang Chi tiết tải xuống dành cho Microsoft Entourage 2008 cho Mac, Phiên bản Dịch vụ Web.

Mặc dù bạn cũng có thể kết nối Entourage cho Mac OS X với tài khoản của mình (Entourage 2004 hoặc Entourage 2008) bằng cách sử dụng POP3 hoặc IMAP4, nhưng làm như vậy không mang lại tất cả tính năng sẵn có khi bạn sử dụng một tài khoản Exchange để kết nối. Ví dụ, nếu bạn kết nối bằng Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web, bạn sẽ có thể đồng bộ hóa các ghi chú, tác vụ, mục lịch và thể loại giữa Outlook Web App và Entourage 2008.

Đầu Trang

Sử dụng Truy nhập Giọng nói của Outlook để truy nhập tài khoản email của bạn

Bạn có thể sử dụng Truy nhập Giọng nói của Outlook từ bất kỳ điện thoại nào để nghe thư thoại, truy nhập thông tin về liên hệ cá nhân và tương tác với lịch của bạn. Bạn có thể sử dụng giọng nói hoặc bàn phím điện thoại để dẫn hướng trong menu Truy nhập Giọng nói của Outlook.

Hướng dẫn Tham khảo Nhanh về Truy nhập Giọng nói trong Outlook có chứa thông tin về tất cả các tùy chọn menu và cách di chuyển giữa các menu. Để tải về một bản Hướng dẫn Tham khảo Nhanh, hãy xem Trung tâm tải xuống của Microsoft.

Đầu Trang

Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn để truy nhập tài khoản email của bạn

Nhiều điện thoại di động, máy tính bảng và các thiết bị khác có thể được thiết lập để truy nhập tài khoản email của bạn. Nếu bạn có một thiết bị có hỗ trợ Exchange ActiveSync, bạn có thể truy nhập thư điện tử, lịch, liên hệ và các tác vụ trên thiết bị đó. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ Exchange ActiveSync, bạn có thể kết nối với tài khoản của bạn bằng cách sử dụng giao thức IMAP4 hoặc POP3, cho phép bạn gửi và nhận email trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tham khảo thiết lập điện thoại và máy tính bảng.

Nếu bạn có tài khoản công ty hoặc trường học Office 365, hãy xem Thiết lập và sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn để biết thông tin chi tiết về cách sử dụng Office365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Đầu Trang

Sử dụng các chương trình email khác để truy nhập tài khoản email của bạn

Nếu bạn có một chương trình email hỗ trợ IMAP4 hoặc POP3, bạn có thể thiết lập nó để gửi và nhận email. Bạn không sử dụng được IMAP4 hoặc POP3 để truy nhập sổ liên hệ, tác vụ hay lịch. Một số chương trình bạn có thể sử dụng để truy nhập tài khoản email của mình với IMAP4 hoặc POP3 bao gồm:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Mail

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail dành cho Mac OS X

Ghi chú  Nếu bạn đang chạy Mac OS 10.6 Snow Leopard, bạn không kết nối với tài khoản email của mình bằng IMAP hoặc POP. Kết nối tài khoản của bạn với Mail dành cho Mac OS 10.6 Snow Leopard yêu cầu ít cấu hình thủ công. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thiết lập email trong Mac OS X Mail.

Để biết hướng dẫn về kết nối với Office 365 hoặc email dựa trên Exchange khác của bạn bằng một trong số các chương trình phổ biến nhất, hãy xem Tham khảo thiết lập chương trình email.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Sử dụng Outlook Web App trên điện thoại di động không được hỗ trợ.

 • Nếu bạn cố gắng mở Outlook Web App trên một máy tính hoặc trình duyệt web không được hỗ trợ, thay vào đó, phiên bản bình thường của Outlook Web App sẽ mở ra.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Tham chiếu thiết lập chương trình email

Tham khảo thiết lập điện thoại và máy tính bảng

Di chuyển email và liên hệ vào tài khoản của bạn

Kết nối với một tài khoản email khác

Dùng các chương trình email IMAP hoặc POP

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Outlook Web App for Office 365, Outlook Web App for Office 365 Small Business, Outlook Web AppThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ