Các vấn đề về thương hiệu có thể xảy ra khi nâng cấp lên SharePoint 2013

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Lưu ý: Bài viết này đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và sẽ sớm không còn được sử dụng nữa. Để tránh các lỗi "Không tìm thấy trang", chúng tôi đang tiến hành loại bỏ những liên kết mà chúng tôi biết. Nếu bạn đã tạo các liên kết cho trang này, vui lòng loại bỏ chúng và chúng ta sẽ cùng nhau duy trì kết nối cho web.

SharePoint 2013 giới thiệu giao diện người dùng mới nhỏ, nhanh và trơn tru. Giao diện người dùng (UI) này được xây dựng bằng cách dùng trang cái, chủ đề và kiểu CSS. Để có trải nghiệm mới, bạn cần nâng cấp lên UI mới. Tuy nhiên, những thay đổi quan trọng được thực hiện để hỗ UI mới có thể phá vỡ mạch nâng cấp cho một số kịch bản mà bạn dùng thương hiệu tùy chỉnh.

Trong SharePoint 2010, bạn có thể đã quảng bá thương hiệu trang của mình bằng một trong vài cách khác nhau. Ví dụ: bạn có thể đã quảng bá site của mình bằng cách:

 • Áp dụng trang kiểu tùy chỉnh cho site của bạn, trang kiểu này sẽ ghi đè kiểu mặc định của SharePoint.

 • Áp dụng chủ đề tùy chỉnh (tệp THMX) cho site của bạn.

 • Sao chép và chỉnh sửa các trang cái SharePoint có sẵn.

 • Tạo trang chính tùy chỉnh hoàn toàn mới trong trang phát hành, nơi trang chính tùy chỉnh sử dụng kiểu tùy chỉnh và được tham chiếu bởi bố trí trang tùy chỉnh.

Khi bạn nâng cấp tuyển tập site của mình lên SharePoint 2013, các kiểu tùy chỉnh này sẽ không hoạt động bởi vì trang cái, chủ đề và kiểu CSS mặc định đã bị thay đổi. Thay vào đó, bạn phải tái tạo thương hiệu tùy chỉnh bằng cách dùng kiểu, chủ đề hoặc trang cái mới có sẵn trong SharePoint 2013 rồi áp dụng thiết kế mới được tái tạo cho tuyển tập site được nâng cấp.

Các thay đổi đối với kiểu, chủ đề và trang cái SharePoint mặc định là cần thiết để tạo một giao diện người dùng nhanh hơn, trơn tru hơn và để các nâng cấp sau đó tiến triển dễ dự đoán hơn.

Lý do này, nếu tuyển tập trang có chứa thương hiệu tùy chỉnh, chúng tôi khuyên nên rằng, trước khi bạn nâng cấp, bạn trước tiên tạo tuyển tập trang nơi bạn có thể kiểm tra và tái tạo thương hiệu tùy chỉnh của bạn trong một môi trường SharePoint 2013. Để biết thêm thông tin trên tuyển tập trang, hãy xem nâng cấp tuyển tập trang.

Các phần sau đây liệt kê các vấn đề thương hiệu có thể xảy ra khi bạn nâng cấp lên SharePoint Online 2013.

Đầu trang

CSS tùy chỉnh

Cách thông dụng nhất để áp dụng thương hiệu tùy chỉnh vào trang SharePoint 2010 là tạo một tệp CSS mới có chứa các kiểu ghi đè lên các kiểu SharePoint mặc định.

Tuy nhiên, để khiến UI mới nhanh hơn và trơn tru hơn, SharePoint 2013 giới thiệu các thay đổi cơ bản trong cách triển khai CSS:

 • Giảm kích cỡ tệp CSS.

 • Giới hạn việc lồng ghép các bộ chọn CSS.

 • Kế thừa CSS được sử dụng bất cứ khi nào có thể.

 • Các lớp được xác định chỉ ở một chỗ.

 • Các lớp liên quan được nhóm trong tệp CSS.

 • Các kiểu tại chỗ và !mportant ẽ không được sử dụng bởi vì chúng không thể bị ghi đè.

 • Các kiểu dùng một cấu trúc và quy ước đặt tên nhất quán.

Trong SharePoint 2013, các kiểu dùng một cấu trúc và quy ước đặt tên nhất quán.

Phần đặt tên

MS -

<tính năng>-

<tên>

Giải thích

Cho biết đây là một lớp Microsoft.

Tên của tính năng mà mục này đi kèm với, hoặc "cốt lõi" nếu được dùng như một phần của UI cốt lõi.

Một cái tên mô tả của mục, như tiêu đề, nối kết, v.v...

Bởi vì các thay đổi này trong cách SharePoint 2013 triển khai CSS, khi bạn nâng cấp, các kiểu CSS tùy chỉnh sẽ không được áp dụng cho site của bạn. Để giải quyết vấn đề này, đầu tiên bạn nên tạo một tuyển tập site đánh giá rồi dùng trang đó làm môi trường nơi bạn có thể xác định các kiểu SharePoint 2013 bạn cần để ghi đè. Tạo một tệp CSS mới cho các kiểu này rồi áp dụng CSS đó cho site đã nâng cấp của bạn.

Đầu trang

Chủ đề tùy chỉnh

Trong SharePoint 2010, bạn có thể dùng một chương trình Office như PowerPoint 2010 để tạo tệp THMX. Sau đó bạn có thể tải tệp chủ đề đó lên SharePoint 2010 và áp dụng chủ đề đó cho trang của mình.

Trong SharePoint 2013, công cụ tạo chủ đề đã được cải tiến để việc tạo chủ đề nhanh chóng và linh hoạt hơn và nhờ vậy chủ đề có thể được dễ dàng nâng cấp hơn. Mô hình tạo chủ đề mới dùng vết câp nhật kiểu chú thích trong CSS rồi thay thế các phần của CSS dựa trên các tham số như phông và bảng phối màu mà người dùng cuối lựa chọn. Chủ đề trong SharePoint 2013 được xác định bởi các tệp XML:

 • SPColor.xml sẽ xác định bảng màu, trong đó các vị trí hiện tại có tên ngữ nghĩa để có thể thấy rõ hơn những yếu tố giao diện người dùng nào sẽ bị ảnh hưởng khi bạn thay đổi giá trị màu. Ngoài ra, chủ đề hiện tại sẽ hỗ trợ thiết đặt độ mờ đục.

 • SPFont.xml sẽ xác định lược đồ phông và hỗ trợ đa ngôn ngữ, phông an toàn web và phông web.

Tuy nhiên không có hỗ trợ nâng cấp tệp THMX từ SharePoint 2010 lên SharePoint 2013. Nếu bạn đã áp dụng chủ đề tùy chỉnh cho trang SharePoint 2010 của mình, thì khi bạn nâng cấp lên SharePoint 2013, tệp chủ đề sẽ vẫn giữ nguyên, nhưng chủ đề sẽ không còn được áp dụng cho trang đó và trang sẽ trở lại chủ đề mặc định.

Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn nên tạo tuyển tập trang đánh giá, sau đó tạo lại chủ đề bằng cách sử dụng tính năng tạo chủ đề mới trong SharePoint 2013. Để biết thêm thông tin về các chủ đề mới, hãy xem các bài viết sau đây:

Đầu trang

Sao chép và chỉnh sửa một trong các trang cái SharePoint có sẵn

Trong SharePoint 2010, cách thông dụng để tạo tùy chỉnh nhỏ đối với UI là sao chép và chỉnh sửa một trong các trang cái có sẵn. Ví dụ: bạn có thể chỉnh sửa trang cái để loại bỏ hoặc ẩn các khả năng từ người dùng cuối.

Tuy nhiên, khi bạn nâng cấp trang SharePoint 2010 lên SharePoint 2013, trang chính được đặt lại để sử dụng trang cái mặc định trong SharePoint 2013. Vì vậy, sau khi nâng cấp, trang của bạn sẽ không hiển thị với thương hiệu tùy chỉnh. Trang cái tùy chỉnh được tạo trong SharePoint 2010 vẫn nằm trong trang đó, nhưng bạn không nên áp dụng trang cái cũ vào trang mới bởi vì trang mới sẽ không kết xuất như mong đợi.

Để hỗ trợ UI mới trong SharePoint 2013, các thay đổi đã được thực hiện đối với trang cái mặc định. Vì lý do này, bạn không thể áp dụng trang cái đã tạo trong SharePoint 2010 cho trang trong SharePoint 2013.

Để giải quyết vấn đề này, trước tiên bạn nên tạo tuyển tập site đánh giá, sau đó tạo lại trang cái trong site SharePoint 2013. Sau khi bạn xác nhận rằng trang cái mới hoạt động như mong đợi, hãy di chuyển trang cái sang tuyển tập site mới và áp dụng cho site đó. Nếu là trang phát hành, bạn có thể dùng Trình quản lý Thiết kế để xuất rồi nhập trang cái như là một phần của gói thiết kế; nếu không, bạn có thể di chuyển trang cái như là một phần của giải pháp hộp cát hoặc bằng cách tải tệp lên bộ sưu tập Trang Cái.

Đầu trang

Trang cái tùy chỉnh trong trang phát hành

Nếu bạn muốn một trang có thương hiệu đầy đủ như trang mạng nội bộ truyền thông doanh nghiệp, hãy dùng một trang phát hành với trang cái tùy chỉnh hoàn toàn và bố trí trang tùy chỉnh được đính kèm với trang cái tùy chỉnh.

Tuy nhiên, khi bạn nâng cấp trang SharePoint 2010 lên SharePoint 2013, trang chính được đặt lại để sử dụng trang cái mặc định trong SharePoint 2013. Vì vậy, sau khi nâng cấp, trang của bạn sẽ không xuất hiện với thương hiệu tùy chỉnh của mình. Trang cái tùy chỉnh và bố trí trang được tạo trong SharePoint 2010 vẫn nằm trong trang đó, nhưng bạn không nên áp dụng trang cái cũ vào trang mới bởi vì trang mới sẽ không kết xuất như mong đợi.

Để giải quyết vấn đề này, đầu tiên bạn nên tạo tuyển tập site đánh giá là trang phát hành rồi tái tạo chủ đề bằng cách dùng các tính năng tạo chủ đề mới trong SharePoint 2013. Sau khi bạn xác nhận rằng trang cái mới hoạt động như mong đợi, hãy xuất trang cái như là một phần của gói thiết kế, nhập gói thiết kế vào tuyển tập site mới và áp dụng trang cái mới cho trang đó.

Chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh trên trang cái tùy chỉnh

Quan trọng: Nếu trang chính tùy chỉnh của bạn chứa chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh và nếu bố trí trang tùy chỉnh cũng chứa chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh này thì có thể xảy ra lỗi ngăn trang chủ của trang hiển thị sau khi nâng cấp. Thay vào đó, sau khi nâng cấp, bạn có thể thấy thông báo lỗi “Đã xảy ra lỗi không mong muốn”.

Để xác định liệu bạn gặp vấn đề này không, bạn có thể tạo tuyển tập site đánh giá, đó cũng là trang phát hành, rồi đặt trang cái vào trang cái SharePoint 2013 có sẵn. Nếu trang đó vẫn kết xuất, thì bạn không gặp vấn đề này. Nếu trang không kết xuất và thay vào đó bạn gặp "lỗi không mong muốn" với ID tương quan, có khả năng bạn gặp vấn đề này.

Để giải quyết vấn đề này, hãy làm như sau:

 1. Tạo tuyển tập site là tuyển tập site phát hành.

 2. Tạo trang chính SharePoint 2013 mới.

 3. Thêm chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh vào trang cái 2013.

 4. Áp dụng trang cái mới cho trang đó.

 5. Tạo bố trí trang không chứa chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh. Bố trí trang sẽ đi kèm với trang cái mới đã được áp dụng vào trang đó.

 6. Thay đổi tất cả các trang dùng bố trí trang cũ để dùng bố trí trang mới. Bạn có thể thực hiện điều này thủ công bằng cách sửa từng trang riêng lẻ trong trình duyệt và dùng tùy chọn trên Ruy-băng, hoặc bạn có thể thực hiện theo quy trình bằng cách dùng mô hình đối tượng phía máy khách cũng hoạt động đối với Office 365.

 7. Xóa bỏ bố trí trang cũ có chứa chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh.

Bạn không nên thêm chỗ dành sẵn cho nội dung tùy chỉnh vào trang cái tùy chỉnh hoặc bố trí trang của mình.

Xem thêm

Cấu hình thiết đặt phiên bản và nâng cấp tuyển tập trang

Nâng cấp tuyển tập site

Tệp tùy chỉnh trong khi kiểm tra tình trạng tuyển tập trang

Phát hiện ra kiểu nội dung xung đột nhau trong quá trình kiểm tra tình trạng tuyển tập trang

Các kiểu nội dung mẹ còn thiếu trong khi kiểm tra tình trạng tuyển tập site

Phát hiện thiếu mẫu site trong khi kiểm tra tình trạng tuyển tập site

Khắc phục sự cố nâng cấp tuyển tập site

Đầu trang

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×