Các loại tệp không thể thêm được vào danh sách hoặc thư viện

Lưu ý:  Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Người quản trị máy chủ, bạn có thể dùng Trung tâm quản trị để hạn chế một số loại tệp được tải lên hoặc lấy, dựa trên phần mở rộng tệp. Ví dụ, một tệp có phần mở rộng tệp .exe có khả năng có thể chứa mã chạy trên máy tính khách khi tệp được tải xuống. Nếu tệp có phần mở rộng tệp .exe bị chặn, người dùng có thể không tải lên và tải xuống tệp có phần mở rộng .exe. Bằng việc chặn loại tệp này, các nội dung nguy hiểm tiềm ẩn trong tệp .exe không thể được tải về và chạy trên máy tính khách. Tính năng này không ngăn việc tất cả khai thác dựa trên kiểu tệp, cũng như không được thiết kế để làm điều này.

Lưu ý: Thật hữu ích cho người sở hữu và người dùng khác của một trang web để biết những loại tệp bị chặn sao cho họ hiểu tại sao chúng không thể tải lên một số loại tệp. Nếu bạn không chắc chắn loại tệp bị chặn, nói chuyện với người quản trị máy chủ của bạn.

Theo mặc định, một số phần mở rộng tệp chuẩn bị chặn, bao gồm bất kỳ phần mở rộng tệp được coi là tệp thực thi tệp bằng Windows Explorer. Tệp với dấu ngoặc nhọn cong {hoặc} cũng tự động bị chặn. Phần mở rộng tệp bị chặn theo mặc định được hiển thị trong bảng sau đây.

Phần mở rộng tệp

Loại tệp

.ade

Phần mở rộng dự án Microsoft Access

.adp

Dự án Microsoft Access

.app

Tệp ứng dụng

.asa

Tệp khai báo ASP

.ashx

Tệp xử lý web ASP.NET. Bộ xử lý web là các mô-đun phần mềm xử lý các yêu cầu HTTP chưa được xử lý mà ASP.NET nhận được.

.asmx

Tệp nguồn Dịch vụ Web ASP.NET

.asp

Trang Máy chủ Hoạt động

.bas

Mô-đun lớp Microsoft Visual Basic

.bat

Tệp xử lý theo lô

.cdx

Chỉ mục phức hợp

.cer

Tệp chứng chỉ

.chm

Tệp Trợ giúp HTML đã biên soạn

.class

Tệp dạng lớp trong Java

.cmd

Script lệnh Microsoft Windows NT

.com

Chương trình Microsoft MS-DOS

.config

Tệp cấu hình

.cpl

Phần mở rộng Bảng Điều khiển

.crt

Chứng chỉ bảo mật

.csh

Tệp script

.dll

Thư viện nối kết động trên Windows

.exe

Chương trình

.fxp

Chương trình Microsoft Visual FoxPro đã được biên soạn

.hlp

Tệp trợ giúp

.hta

Chương trình HTML

.htr

Tệp script

.htw

Tài liệu HTML

.ida

Tệp Dịch vụ Thông tin Internet

.idc

Tệp kết nối cơ sở dữ liệu Internet

.idq

Tệp truy vấn dữ liệu Internet

.ins

Dịch vụ Địa chỉ Internet

.isp

Thiết đặt Giao tiếp Internet

.its

Tệp Tập Tài liệu Internet

.jse

Tệp script JScript được Mã hóa

.ksh

Tệp script Korn Shell

.lnk

Lối tắt

.mad

Lối tắt

.maf

Lối tắt

.mag

Lối tắt

.mam

Lối tắt

.maq

Lối tắt

.mar

Lối tắt

.mas

Thủ tục được lưu trữ trong Microsoft Access

.mat

Lối tắt

.mau

Lối tắt

.mav

Lối tắt

.maw

Lối tắt

.mda

Chương trình bổ trợ Microsoft Access

.mdb

Chương trình Microsoft Access

.mde

Cơ sở dữ liệu MDE Microsoft Access

.mdt

Tệp dữ liệu Microsoft Access

.mdw

Nhóm làm việc Microsoft Access

.mdz

Chương trình hướng dẫn Microsoft Access

.msc

Tài liệu Điều khiển Microsoft Chung

.msh

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh1

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh1xml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh2

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msh2xml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.mshxml

Bộ trợ giúp script Microsoft Agent

.msi

Gói Microsoft Windows Installer

.msp

Tệp gói cập nhật Windows Installer

.mst

Tệp nguồn Visual Test

.ops

Tệp cài đặt hồ sơ Microsoft Office

.pcd

Script đã được biên soạn của phần mềm Photo CD image hoặc Microsoft Visual Test

.pif

Lối tắt tới chương trình MS-DOS

.prf

Tệp hệ thống

.prg

Tệp nguồn chương trình

.printer

Tệp máy in

.pst

Tệp thư mục cá nhân Microsoft Outlook

.reg

Mục nhập đăng ký

.rem

ACT! Tệp bảo trì cơ sở dữ liệu

.scf

Tệp lệnh Windows Explorer

.scr

Màn hình chờ

.sct

Tệp script

.shb

Lối tắt Windows

.shs

Đối tượng Shell Scrap

.shtm

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.shtml

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.soap

Tệp Giao thức Truy cập Đối tượng Đơn giản

.stm

Tệp HTML có chứa chỉ thị phía máy chủ

.url

Bộ định vị Tài nguyên Đồng nhất (Lối tắt Internet)

.vb

Tệp Microsoft Visual Basic Scripting Edition (Visual Basic Scripting Edition (VBScript))

.vbe

Tệp VBScript Encoded Script

.vbs

Tệp VBScript

.ws

Tệp Windows Script

.wsc

Windows Script Component

.wsf

Tệp Windows Script

.wsh

Tệp cài đặt Máy chủ Windows Script

Người quản trị máy chủ có thể dùng Trung tâm quản trị để chọn những phần mở rộng tệp để chặn cho toàn bộ máy chủ hoặc máy chủ cụm máy chủ. Vì danh sách các loại tệp bị chặn được duy trì bằng phần mở rộng tệp, bất kỳ tệp nào sử dụng phần mở rộng tệp trong danh sách không thể được tải lên hoặc tải xuống, bất kể của tệp đích sử dụng. Ví dụ, nếu .asp trên danh sách phần mở rộng để chặn, tính năng chặn tất cả các tệp .asp trên máy chủ, ngay cả khi chúng được dùng để hỗ trợ các tính năng trang Web trên một máy chủ trong cụm máy chủ. Nếu tệp kết thúc bằng dấu chấm (.), các ký tự trước đó được kiểm đối với danh sách các tệp bị chặn phần mở rộng cũng. Ví dụ, nếu .exe trên danh sách phần mở rộng tệp bị chặn, tệp được gọi là "filename.exe" cũng bị chặn. Danh sách sau đây cho thấy cách khác nhau của thể hiện cho cùng một tệp, tất cả đều bị chặn nếu phần mở rộng .hta trên danh sách phần mở rộng tệp bị chặn.

  • filename.hta

  • filename.hta.

  • filename.hta.{3050F4D8-98B5-11CF-BB82-00AA00BDCE0B}

  • filename.hta::$DATA

Bạn có thể xác định những tệp bị chặn cho trang Web trên máy chủ của bạn bằng cách sửa đổi danh sách phần mở rộng tệp bị chặn trong Trung tâm quản trị. Bạn có thể chặn phần mở rộng tệp bổ sung (lên đến 1.024 kiểu tệp) bằng cách thêm chúng vào danh sách trong trang Trung tâm quản trị, hoặc bạn có thể loại bỏ một khối bằng cách xóa bỏ phần mở rộng tệp từ danh sách. Khi bạn thay đổi danh sách phần mở rộng tệp, thay đổi ảnh hưởng đến cả hai tệp mới được thêm vào một trang Web và các tệp đã được đăng lên một trang Web. Ví dụ, nếu một thư viện tài liệu chứa tệp .doc, và bạn thêm phần mở rộng tệp .doc vào danh sách phần mở rộng tệp bị chặn, người dùng sẽ không còn có thể mở tệp .doc trong thư viện tài liệu. Người dùng sẽ có thể đổi tên hoặc xóa một tệp có đuôi mở rộng tệp bị chặn nhưng sẽ không thể thực hiện bất kỳ hành động khác.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×