Các kiểu nội dung mẹ còn thiếu trong khi kiểm tra tình trạng tuyển tập trang

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khi bạn chạy kiểm tra tình trạng tuyển tập trang trước khi nâng cấp lên SharePoint 2013, bạn có thể tìm thấy kiểu nội dung mẹ bị thiếu.

Để khắc phục vấn đề này, bạn cần thực hiện một trong các hành động sau đây:

  • Xóa kiểu nội dung mồ côi.

  • Liên kết kiểu nội dung mồ côi với kiểu nội dung mẹ.

Để biết các bước thực hiện để xóa kiểu nội dung mồ côi hoặc để kết hợp một kiểu nội dung với kiểu nội dung mẹ, hãy xem Tạo hoặc tùy chỉnh kiểu nội dung.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×