Các gợi ý về tìm kiếm khi kết quả không hiển thị

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi không cung cấp thông tin bạn đang tìm kiếm. Một số hướng dẫn dưới đây có thể hữu ích cho bạn.

Gợi ý về tìm kiếm

  • Kiểm tra chính tả.

  • Đánh thêm một vài từ khóa tìm kiếm. Một nội dung tìm kiếm cụ thể có 2-7 từ sẽ đem lại các kết quả chính xác nhất.

  • Hãy thử diễn đạt các từ khóa theo cách khác hoặc sử dụng từ đồng nghĩa. Bộ máy tìm kiếm thường xuyên được cập nhật dựa trên các thuật ngữ mọi người sử dụng khi tìm kiếm nhưng có thể chưa nhận diện được các thuật ngữ bạn đang dùng.

Ví dụ về các tìm kiếm thành công

  • tôi có thể in tài liệu phân phát như thế nào

  • khóa đào tạo về siêu liên kết

  • tạo một bảng chấm công

Bạn vẫn chưa tìm thấy?

Trang Office liên tục được thêm và nâng cao việc nội dung dựa trên phản hồi của bạn. Vui lòng sử dụng các nối kết phản hồi trên Trang này để cho chúng tôi biết những gì bạn đang tìm kiếm.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×