Các chương trình và tính năng email được hỗ trợ

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Có nhiều cách để truy nhập của bạn Office 365 hoặc khác Exchange-dựa trên email. Các cách phổ biến nhất bằng cách dùng Outlook trên web, Microsoft Outlookhoặc Microsoft Entourage. Các chương trình cung cấp truy nhập email và nhiều tính năng cộng tác khác. Bạn cũng có thể kết nối với tài khoản email của bạn bằng cách dùng Outlook Voice Access, một loạt các chương trình email khác, hoặc điện thoại di động của bạn.

Chủ đề này áp dụng cho Office 365 và khác Exchange-dựa trên email. Để biết thêm thông tin, hãy xem tài khoản Microsoft Exchange Server là gì?

Trong bài viết này

Kết nối với tài khoản email của bạn

So sánh các tính năng trong các chương trình được hỗ trợ

Outlook trên web

Phiên bản trình duyệt sử dụng với Outlook trên web

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013 và Outlook for Mac 2011

Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web

Sử dụng Truy nhập Giọng nói của Outlook để truy nhập tài khoản email của bạn

Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn để truy nhập tài khoản email của bạn

Sử dụng các chương trình email khác để truy nhập tài khoản email của bạn

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Kết nối với tài khoản email của bạn

Đây là một số cách để kết nối với tài khoản email của bạn:

 • Trình duyệt web   Sử dụng Outlook trên web và phiên bản rút gọn của Outlook trên web với các trình duyệt như Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome và Apple Safari.

 • Chương trình email Internet   Sử dụng bất kỳ chương trình nào hỗ trợ IMAP4 hoặc POP3, như Mozilla Thunderbird, Outlook Express hoặc Windows Live Mail.

 • Outlook/Entourage kết nối bằng cách dùng Outlook hoặc Entourage thông qua tài khoản Exchange . Các chương trình có hỗ trợ truy nhập tài khoản Exchange bao gồm Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013, Outlook cho Mac 2011và Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web. Apple Mail 10.6 Snow Leopard và Apple Mail 10.7 Lion cũng hỗ trợ truy nhập tài khoản Exchange . Phiên bản của Apple Mail 10.5 Leopard và phiên bản trước của Apple Mail sử dụng IMAP4 hoặc POP3. Outlook 2003 chỉ được hỗ trợ nếu bạn sử dụng IMAP4 hoặc POP3.

 • Điện thoại di động với kết nối Internet   Bạn có thể kết nối bằng cách dùng thiết bị Android, BlackBerry®, iPhone, IPad, iPod Touch, Nokia (Symbian), Windows Phone, hoặc các kết nối Internet điện thoại và máy tính bảng.

 • Bất kỳ điện thoại   Dùng Outlook Voice Access với bất kỳ điện thoại để truy nhập email, lịch và liên hệ của bạn.

So sánh các tính năng trong các chương trình được hỗ trợ

Bảng sau đây tóm tắt một số điểm khác biệt mà bạn nên cân nhắc trước khi chọn chương trình email sẽ sử dụng để kết nối với tài khoản email của mình.

Chương trình email

Sửa và xem liên hệ, lịch và email, nhiệm vụ và thư email

Sửa và xem thư mục email ngoài Hộp thư đến

Nghe thư thoại của bạn

Truy nhập thông tin ngoại tuyến của bạn

Tự động cài đặt

Khả năng truy nhập dành cho người khiếm thị

Outlook trên web

Không

Không áp dụng

Không

Các phiên bản rút gọn của Outlook trên web

Không

Không áp dụng

Outlook 2007, Outlook 2010và Outlook 2013

Outlook cho Mac 2011

Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web

Các chương trình dùng TE102821286

Một số chương trình có thể hỗ trợ các tính năng khả năng truy nhập.

Outlook Voice Access

Không áp dụng

Không áp dụng

Không sẵn dùng

Các chương trình dùng POP3

Không

Không

Không

Không

Một số chương trình có thể hỗ trợ các tính năng khả năng truy nhập.

Các chương trình sử dụng IMAP4

Không

Không

Không

Một số chương trình có thể hỗ trợ các tính năng khả năng truy nhập.

Outlook trên web

Với Outlook trên web , bạn có thể truy nhập của bạn Office 365 hoặc khác Exchange-dựa trên các tài khoản email thông qua một số trình duyệt web khác nhau. Bạn có thể dùng bất kỳ máy tính nào được kết nối Internet hoặc một mạng nội bộ, cho dù bạn đang ở nhà, trong văn phòng, hoặc trên đường. Bạn có thể xem và sửa thông điệp email, cuộc hẹn và cuộc họp, liên hệ và tác vụ. Bạn cũng có thể nghe thư thoại của bạn và đọc tin nhắn văn bản. Điều khác mà bạn có thể với Outlook Web App bao gồm:

 • Kiểm tra chính tả

 • Sử dụng một loạt các phông chữ, màu và kích cỡ trong email của bạn

 • Nhóm thông điệp email trong nhiều cách khác nhau

 • Nhận lời nhắc về sự kiện sắp tới

Phiên bản rút gọn của Outlook trên web chứa một số tính năng giống nhau dưới dạng Outlook trên web. Phiên bản bình thường cung cấp trải nghiệm tầm nhìn mù và thấp và sẽ chạy với bất kỳ trình duyệt web. Để biết thêm thông tin, hãy xem các phiên bản rút gọn của Outlook trên web. Một số tính năng không sẵn dùng trong phiên bản rút gọn, bao gồm:

 • Lời nhắc

 • Xem lịch của bạn mỗi tuần một lần

 • Thay đổi tùy chọn thư thoại

 • Thay đổi màu phối hợp

Phiên bản trình duyệt sử dụng với Outlook trên web

Để biết thông tin về các trình duyệt được hỗ trợ, hãy xem của chúng tôi hỗ trợ trình duyệt.

Để biết thông tin về cách sử dụng Outlook trên web, hãy xem một trong các bài viết sau đây:

Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013và Outlook cho Mac 2011

Nếu bạn đang dùng Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013hoặc Outlook cho Mac 2011, bạn có thể thiết lập kết nối với tài khoản email của bạn thông qua một máy chủ Exchange hoặc bằng cách sử dụng IMAP4 hoặc POP3. Kết nối Outlook 2007, Outlook 2010, Outlook 2013hoặc Outlook cho Mac 2011 thông qua tài khoản Exchange cung cấp nhiều tính năng hơn IMAP4 hoặc POP3, bao gồm:

 • Truy nhập email, liên hệ và lịch khi bạn không kết nối với Internet.

 • Khả năng đề xuất thời gian họp mới cho yêu cầu họp mà bạn nhận được.

 • Khả năng nhập, xuất và lưu trữ liên hệ của bạn và các thông tin được lưu trữ trong Outlook.

Nếu hộp thư của bạn nằm trong môi trường trên nền tảng điện toán đám mây (ví dụ, trong Office 365 Enterprise, Office 365 Business Premiumhoặc Office 365 Business Essentials), và bạn muốn kết nối với tài khoản của bạn với Outlook 2003, bạn phải chọn tùy chọn IMAP4 hoặc POP3 khi bạn thiết lập tài khoản của bạn.

Để biết thông tin về cách thiết lập và sử dụng Outlook với tài khoản của bạn, hãy xem kết nối tài khoản email trong Outlook trên web.

Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web

Bạn có thể kết nối Microsoft Entourage 2008 cho Mac OS X với tài khoản của bạn bằng cách dùng Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web. Để thực hiện điều này, trước tiên bạn cần cài đặt Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web. Phiên bản này của Entourage sẵn dùng như một Cập Nhật cho Microsoft Office 2008 cho Mac

Để tải xuống bản cập nhật này và tìm hiểu thêm về phiên bản dịch vụ Web, hãy đến trang tải xuống chi tiết cho Microsoft Entourage 2008 cho Mac, phiên bản dịch vụ Web .

Mặc dù bạn có thể cũng kết nối Entourage cho Mac OS X với tài khoản của bạn ( Entourage 2004 hoặc Entourage 2008) bằng cách sử dụng IMAP4 hoặc POP3, cách này không cung cấp tất cả các tính năng sẵn dùng khi bạn dùng tài khoản Exchange để kết nối. Ví dụ, nếu bạn kết nối bằng cách dùng Entourage 2008, Phiên bản Dịch vụ Web, bạn sẽ không thể đồng bộ hóa ghi chú, nhiệm vụ, mục lịch và các thể loại giữa Outlook trên web và Entourage 2008.

Sử dụng Outlook Voice Access để truy nhập tài khoản email của bạn

Bạn có thể dùng Outlook Voice Access từ bất kỳ điện thoại để nghe thư thoại của bạn, truy nhập thông tin về liên hệ cá nhân và tương tác với lịch của bạn. Bạn có thể dùng nói của bạn hoặc bàn phím số điện thoại để dẫn hướng menu Outlook Voice Access .

Outlook Voice Access hướng dẫn tham khảo nhanh bao gồm thông tin về tất cả các tùy chọn menu và làm thế nào để di chuyển qua các menu. Để tải xuống bản sao của hướng dẫn tham khảo nhanh, hãy xem Trung tâm tải xuống Microsoft.

Sử dụng điện thoại di động hoặc máy tính bảng của bạn để truy nhập tài khoản email của bạn

Nhiều điện thoại di động, máy tính bảng và thiết bị khác có thể được thiết lập truy nhập tài khoản email của bạn. Nếu bạn có một thiết bị hỗ trợ Exchange ActiveSync, bạn có thể truy nhập email, lịch, liên hệ của bạn, và các tác vụ trên thiết bị đó. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ Exchange ActiveSync, bạn có thể kết nối với tài khoản của bạn bằng giao thức IMAP4 hoặc POP3 , cho phép bạn gửi và nhận email trên điện thoại của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập điện thoại và máy tính bảng tham chiếu.

Nếu bạn có một Office 365tài khoản công ty hoặc trường học, hãy xem thiết lập và sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng cho các thông tin chi tiết về cách sử dụng Office 365 trên điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn.

Sử dụng các chương trình email khác để truy nhập tài khoản email của bạn

Nếu bạn có chương trình email hỗ trợ IMAP4 hoặc POP3, bạn có thể thiết lập nó để gửi và nhận email của bạn. Bạn không thể sử dụng IMAP4 hoặc POP3 để truy nhập liên hệ, nhiệm vụ hoặc lịch của bạn. Một số chương trình mà bạn có thể dùng để truy nhập tài khoản email của bạn với IMAP4 hoặc POP3 bao gồm:

 • Microsoft Outlook Express

 • Windows Mail

 • Microsoft Entourage

 • Mozilla Thunderbird

 • Mac Mail dành cho Mac OS X

Ghi chú: Nếu bạn đang chạy Mac OS 10.6 Snow Leopard, bạn không kết nối với tài khoản email của bạn bằng cách dùng IMAP hoặc POP. Kết nối với tài khoản của bạn với thư cho Mac OS 10.6 Snow Leopard yêu cầu cấu hình thủ công nhỏ. Để biết thêm thông tin, hãy xem thiết lập email trong Mac OS X Mail.

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Sử dụng Outlook trên web trên điện thoại di động không được hỗ trợ.

 • Nếu bạn tìm cách mở Outlook trên web trên một máy tính hoặc trình duyệt web không được hỗ trợ, phiên bản rút gọn của Outlook trên web sẽ mở thay vào đó.

Cần phải làm gì nếu tôi muốn tìm hiểu thêm?

Trợ giúp Outlook

Tham khảo thiết lập điện thoại và máy tính bảng

Di chuyển email và liên hệ vào tài khoản của bạn

Kết nối tài khoản email trong Outlook trên web

Dùng các chương trình email IMAP hoặc POP

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Chia sẻ Facebook Facebook Twitter Twitter Email Email

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×