Các bản địa và nhà điều hành mạng di động được hỗ trợ cho thông báo bằng tin nhắn văn bản

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Nhà điều hành mạng di động, còn được gọi là nhà cung cấp dịch vụ di động, là công ty cung cấp dịch vụ điện thoại di động cho bạn. Tính năng thông báo nhắn tin văn bản trong Outlook Web App chỉ được hỗ trợ tại một số khu vực cụ thể và dành cho một số nhà cung cấp dịch vụ di động. Nếu bạn đang sử dụng Outlook Web App và không nhìn thấy nhà cung cấp dịch vụ di động của mình được liệt kê trong hộp thoại Nhắn tin văn bản trong tùy chọn của Outlook Web App, thì có nghĩa là chúng tôi chưa thiết lập quan hệ với nhà cung cấp dịch vụ di động của bạn.

Để biết thêm thông tin về các tính năng thông báo nhắn tin văn bản và biết cách xem danh sách các khu vực và các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động được hỗ trợ , hãy xem Nhắn tin văn bản.

Lưu ý: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×