COUNTA (Hàm COUNTA)

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Đếm số lượng các đối số không phải là trống.

Cú pháp

Hàm COUNTA (value1,value2...)

Giá trị 1, value2...     1 đến 30 đối số biểu thị các giá trị bạn muốn đếm. Trong trường hợp này, một giá trị là bất kỳ kiểu thông tin, bao gồm văn bản trống ("") nhưng không bao gồm trống đối số. Nếu bạn không cần đếm giá trị lô-gic, văn bản hoặc giá trị lỗi, hãy dùng hàm COUNT.

Ví dụ

Col1

Col2

Col3

Col4

Col5

Col6

Col7

Công thức

Mô tả (Kết quả)

Doanh số

12 tháng 8 năm 2008

19

22,24

TRUE

#DIV/0!

=COUNTA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7])

Đếm số lượng các đối số không trống trong danh sách (6)

Doanh số

12 tháng 8 năm 2008

19

22,24

TRUE

#DIV/0!

=COUNTA([Col4],[Col5],[Col6],[Col7]))

Đếm số lượng các đối số không trống trong cuối 4 hàng của danh sách (4)

Doanh số

12 tháng 8 năm 2008

19

22,24

TRUE

#DIV/0!

=COUNTA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7],2)

Đếm số lượng các đối số không trống trong danh sách và giá trị 2 (7)

Doanh số

12 tháng 8 năm 2008

19

22,24

TRUE

#DIV/0!

= COUNTA([Col1],[Col2],[Col3],[Col4],[Col5],[Col6],[Col7], "Two")

Đếm số lượng các đối số không trống trong danh sách và giá trị "2" (7)

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×