Cập nhật thông tin thẻ tín dụng cho Office 365 dành cho doanh nghiệp

Bạn có thể ngăn các tình huống gián đoạn dịch vụ bằng cách luôn cập nhật thông tin thẻ tín dụng của Office 365 dành cho doanh nghiệp. Bạn cũng có thể khắc phục sự cố thẻ bị từ chối.

Sửa thông tin thẻ tín dụng của bạn

 1. Đăng nhập vào Office 365 với tư cách là người quản trị. Tìm hiểu cách đăng nhập.

 2. Chọn biểu tượng của công cụ khởi động ứng dụng Nút công cụ khởi động ứng dụng ở phía trên bên trái và chọn Quản trị.

 3. Đi tới trang Thuê bao:

  • Chọn Thanh toán > Thuê bao hoặc

  • Bên dưới thanh toán, chọn Xem và sửa thuê bao (dành cho thuê bao Office 365 cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, được mua thông qua một đối tác).

 4. Chọn thuê bao mà bạn đã mua với thẻ mà bạn muốn cập nhật, sau đó chọn Thay đổi chi tiết thanh toán.

  Chi tiết thuê bao, đã thanh toán bằng thẻ tín dụng, với Thay đổi chi tiết thanh toán được tô sáng.

 5. Trên trang Thay đổi chi tiết thanh toán, chọn Sửa chi tiết thẻ tín dụng.

  Trang chi tiết thanh toán với Sửa chi tiết thẻ tín dụng được tô sáng.

 6. Cập nhật thông tin thẻ tín dụng của mình và sau đó chọn Gửi.

  Trang chi tiết thanh toán để cập nhật thông tin thẻ tín dụng.

  Không sẵn dùng tùy chọn cập nhật mã CVV/CVN của bạn vì việc này không cần thiết khi cập nhật thẻ hiện có.

Mẹo  Nếu người quản trị khác mua thuê bao, bạn sẽ không thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng cho thuê bao đó. Nếu thẻ đó sắp hết hạn và người quản trị khác không thể cập nhật thông tin, bạn có thể ngăn sự gián đoạn dịch vụ bằng cách thêm thẻ tín dụng khác cho thuê bao này.

Nếu thẻ tín dụng của bạn bị từ chối

Trước tiên, kiểm tra kỹ xem chi tiết thẻ - số, ngày hết hạn, tên trên thẻ và địa chỉ bao gồm thành phố, tiểu bang và mã ZIP - có xuất hiện chính xác như trên thẻ và trên bản kê khai thẻ tín dụng hay không. Sửa thông tin thẻ như được mô tả bên trên, nếu cần thiết. Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo "bị từ chối", hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp?

Nhận trợ giúp từ các diễn đàn cộng đồng Office 365 Người quản trị: Đăng nhập và tạo một yêu cầu dịch vụ Người quản trị: Gọi bộ phận Hỗ trợ

Xem Thêm

Thay đổi phương pháp thanh toán của bạn cho Office 365

Hủy bỏ thuê bao Office 365 của bạn

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp - Trợ giúp Người quản trị

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Thay đổi ngôn ngữ