Cập nhật Office và máy tính của bạn với Microsoft Update

Phần mềm thường không hoàn hảo và đó là lý do tại sao hầu hết các công ty phần mềm đều cung cấp cho bạn các bản cập nhật.

Cách tốt nhất để Microsoft của bạn được cập nhật là hãy thiết lập máy tính của bạn cài đặt chúng tự động, và bạn có thể thực hiện việc này trong Windows. Các bản cập nhật Office là một phần của cập nhật Microsoft mà bạn nhận được sau khi bạn thiết lập việc cập nhật trong Windows.

Bạn cũng có thể nhận được cập nhật theo cách thủ công bất cứ lúc nào. Chúng tôi khuyên bạn dùng cập nhật tự động - nhưng nếu bạn chọn không cài đặt, hãy chắc chắn kiểm tra các bản cập nhật ít nhất một tuần một lần.

Bật cập nhật tự động trong Windows 10

Nếu bạn đã không bật cập nhật tự động khi lần đầu tiên bạn bắt đầu sử dụng PC, bạn có thể thay đổi các thiết đặt của mình bất kỳ lúc nào trong Windows Update.

 1. Mở Windows Update bằng cách chọn Bắt đầu > Thiết đặt > Cập nhật và bảo mật.

  Truy nhập vào Thiết đặt từ Bắt đầu trong Windows 10

  Đang thiết đặt Cập nhật Windows trong Windows 10

 2. Chọn Tùy chọn nâng cao.

 3. Bên dưới Chọn cách cài đặt các bản cập nhật, chọn tùy chọn bạn muốn, bao gồm việc đánh dấu chọn cho hộp Cung cấp cho tôi bản cập nhật cho các sản phẩm khác của Microsoft khi tôi cập nhật Windows để bạn có thể nhận được các bản cập nhật Office.

  Windows Update Advanced options

Đầu Trang

Bật cập nhật tự động trong Windows 8 hoặc 8.1

 1. Mở Panel Điều khiển bằng cách nhấn phím logo Windows + X để xem danh sách các lệnh và tùy chọn, rồi bấm Panel Điều khiển.

  Danh sách các tùy chọn và lệnh hiện ra sau khi nhấn phím logo Windows  X

 2. Chọn Hệ thống và Bảo mật.

  Hệ thống Windows 8 và nối kết Bảo mật trên Pa-nen Điều khiển

 3. Chọn Windows Update.

  Nối kết Windows 8 Windows Update trên Pa-nen Điều khiển

 4. Chọn Thay đổi thiết đặt rồi chọn hoặc thay đổi các thiết đặt mà bạn muốn, cũng nên nhớ rằng máy tính của bạn phải được bật tại thời điểm bạn chọn cài đặt các bản cập nhật mới, bao gồm đánh dấu chọn hộp Cung cấp cho tôi bản cập nhật cho các sản phẩm khác của Microsoft khi tôi cập nhật Windows để bạn có thể nhận được các bản cập nhật Office.

  Thiết đặt Windows Update Windows 8 trên Pa-nen Điều khiển

Bật cập nhật tự động trong Windows 7

 1. Hãy đóng tất cả các chương trình đang mở.

 2. Chọn Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 3. Chọn Hệ thống và Bảo mật (mà bạn sẽ nhìn thấy khi xem Panel Điều khiển theo Danh mục).

  Pa-nen Điều khiển của Windows 7

 4. Chọn Windows Update.

  Nối kết Windows Update trong Pa-nen Điều khiển

 5. Ở ngăn bên trái, hãy chọn Thay đổi Thiết đặt.

 6. Dưới Cập nhật Quan trọng, chọn Tự động cài đặt bản cập nhật và bên dưới Microsoft Update, hãy đánh dấu chọn hộp Cung cấp cho tôi bản cập nhật cho các sản phẩm Microsoft và kiểm tra phần mềm tùy chọn mới của Microsoft khi tôi cập nhật Windows để nhận được các bản cập nhật Office.

  Bộ phận CNTT có thể thiết lập cập nhật tự động cho bạn. Trong trường hợp đó, bạn sẽ thấy thông báo ở thanh màu vàng và bạn sẽ không dùng được danh sách Cập nhật Quan trọng hoặc đặt ngày giờ, tương tự thế này:

  Thiết đặt cập nhật tự động

 7. Hãy chọn bất kỳ tùy chọn nào khác và xin nhớ rằng máy tính phải đang bật tại thời điểm bạn chọn để cài đặt cập nhật mới.

  Mẹo  

  • Nếu bạn xem các mục trong Panel Điều khiển theo biểu tượng thay vì danh mục, hãy bấm Hệ thống > Windows Update > Thay đổi Thiết đặt.

  • Bạn sẽ nhận được cập nhật cho Office, Windows và các sản phẩm khác như Zune.

  • Có ba kiểu cập nhật: Quan trọng, Đề xuất và Tùy chọn. Bạn sẽ chỉ nhận được các cập nhật quan trọng trừ khi bạn chọn tùy chọn thứ hai Cung cấp cho tôi các cập nhật đề xuất giống như cách tôi nhận được các cập nhật quan trọng.

  • Tốt nhất là nên cài đặt các cập nhật đề xuất. Các cập nhật tùy chọn có thể là những thứ bạn không cần, chẳng hạn như khả năng thay đổi ngôn ngữ trong các chương trình Office. Việc cài đặt các cập nhật này không có hại nhưng bạn phải lấy các cập nhật đó theo cách thủ công.

Bật cập nhật tự động trong Windows Vista

 1. Chọn Bắt đầu, trỏ đến Tất cả Chương trình, rồi chọn Windows Update.

 2. Thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây:

  • Nếu cần phải cài đặt cập nhật, hãy chọn Cài đặt cập nhật.

  • Để bắt đầu kiểm tra cập nhật, hãy chọn Kiểm tra cập nhật.

  • Để biết thêm thông tin, hãy chọn Xem các cập nhật sẵn dùng.

Trong hộp thoại Windows Update, chọn nối kết để thực hiện các thay đổi hoặc tìm hiểu thêm về quy trình cập nhật.

 • Kiểm tra cập nhật     Tìm các cập nhật sẵn dùng.

 • Thay đổi thiết đặt     Chọn các tùy chọn về cách mà máy tính của bạn nhận cập nhật từ Microsoft.

 • Xem lịch sử cập nhật     Xem các cập nhật đã được cài đặt và trạng thái của những cài đặt đó.

 • Phục hồi các cập nhật ẩn     Ẩn cập nhật từ máy tính của bạn và cài đặt chúng sau.

 • Cập nhật: thường xuyên hỏi các câu hỏi     Tìm hiểu thêm về quy trình cập nhật.

Bật cập nhật tự động trong Windows XP

 1. Chọn Bắt đầu > Panel Điều khiển.

 2. Chọn Hiệu năng và Bảo trì, rồi bấm đúp Hệ thống.

 3. Trong hộp thoại Thuộc tính Hệ thống, chọn tab Cập nhật Tự động.

 4. Chọn những thiết đặt mà bạn muốn dùng.

 5. Chọn Áp dụng > OK.

Ghi chú   Trong Dạng xem Cổ điển, bấm đúp vào Hệ thống, rồi bấm tab Cập nhật Tự động.

Lấy bản cập nhật theo cách thủ công

Bản xem trước Office 2016
 • Trong một ứng dụng Office 2016, chẳng hạn như Word 2016, hãy chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

  Kiểm tra cập nhật Office trong Word 2016 theo cách thủ công
Office 2013
 • Trong ứng dụng Office 2013, chẳng hạn như Word 2013, hãy chọn Tệp > Tài khoản > Tùy chọn Cập nhật > Cập nhật Ngay.

  Kiểm tra cập nhật Office trong Word 2013 theo cách thủ công
Office 2010
 • Trong ứng dụng Office 2010, chẳng hạn như Word 2010, chọn Tệp > Trợ giúp > Kiểm tra Cập nhật.

  Kiểm tra cập nhật Office trong Word 2010 theo cách thủ công
Office 2007
 • Trong ứng dụng Office 2007, chẳng hạn như Word 2007, hãy chọn Nút Microsoft Office Ảnh nút > Tùy chọn Word > Tài nguyên > Kiểm tra Cập nhật.

  Kiểm tra cập nhật Office trong Word 2007

  Ghi chú   Bạn có thể được yêu cầu cập nhật trình duyệt của mình, nhưng cũng phải có một tab có tiêu đề Microsoft Update mà bạn có thể đến đó và bấm vào Cài đặt để có thể kiểm tra cập nhật.

Đối với hệ điều hành của bạn
 1. Đối với hệ điều hành của bạn, hãy làm theo các bước trên để tới phần Windows Update.

 2. Chọn Kiểm tra Cập nhật. Đây là diện mạo sẽ thấy trong Windows 7.

  Kiểm tra các cập nhật mới

 3. Hãy chọn cập nhật bạn muốn cài đặt và chọn OK.

  Chọn cập nhật

 4. Bấm Cài đặt Cập nhật.

Áp dụng Cho: Access 2016 Preview, PowerPoint 2010, Outlook 2013, Excel 2010, Publisher 2007, OneNote 2016 Preview, Word 2007, Visio 2013, InfoPath 2007, Access 2007, Excel 2016 Preview, OneNote 2013, Project Standard 2013, Project Standard 2016 Preview, Project Standard 2010, Publisher 2013, Visio Standard 2007, Access 2013, Visio 2010, Project Standard 2007, Visio Professional 2013, PowerPoint 2013, Word 2016 Preview, Visio 2007, Excel 2007, InfoPath 2013, OneNote 2010, Word 2013, Word 2010, Project 2010, Project Professional 2013, Access 2010, Visio Standard 2010, Excel 2013, PowerPoint 2007, Office 2010, PowerPoint 2016 Preview, Outlook 2007, Project Professional 2016 Preview, Outlook 2016 Preview, InfoPath 2010, Publisher 2010, Publisher 2016 Preview, Outlook 2010, OneNote 2007Thông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ