Cập nhật thông tin thẻ tín dụng của bạn

Đây là cách để giữ Office 365 cho doanh nghiệp của bạn cập nhật thông tin thẻ tín dụng để dịch vụ của bạn sẽ tiếp tục mà không bị gián đoạn. Bạn cũng sẽ tìm hiểu về các thẻ bị từ chối và chuyển sang thanh toán hóa đơn.

Để chỉnh sửa thông tin thẻ tín dụng của bạn

  1. Đăng nhập vào Office 365 bằng tài khoản công ty hoặc trường học của bạn.

  2. Đi đến Trung tâm quản trị Office 365.

  3. Đi tới Thanh toán > Thuê bao (hoặc Thanh toán > Quản lý và mua thuê bao).

  4. Trên trang Thuê bao, bấm vào một tên thuê bao.

  5. Bên dưới Hành động, hãy chọn Sửa chi tiết thẻ tín dụng.

  6. Trong trình hướng dẫn Thay đổi chi tiết thanh toán, trên trang Phương thức thanh toán, chọn Thẻ hiện có, rồi chọn Tiếp theo.

  7. Trên trang Chi tiết thanh toán, hãy cập nhật thông tin thẻ tín dụng đã thay đổi.

    Ghi chú  Tùy chọn để cập nhật mã CVV/CVN của bạn không sẵn dùng vì nó không cần thiết khi cập nhật thông tin của một số thẻ hiện có.

  8. Chọn Đặt hàng để lưu các thay đổi của thẻ tín dụng của bạn.

Quan trọng  Nếu thuê bao được mua bởi một người quản trị khác tại tổ chức của bạn, bạn sẽ không thể cập nhật thông tin thẻ tín dụng cho thuê bao này được. Nếu thẻ tín dụng đó sắp hết hạn và người quản trị khác không thể cập nhật thông tin, bạn có thể ngăn sự gián đoạn dịch vụ bằng cách thêm thẻ tín dụng khác cho thuê bao này.

Nếu bạn nhận được thông báo cho biết rằng thẻ tín dụng đã bị từ chối

Trước tiên, kiểm tra chi tiết thẻ - số, ngày tháng hết hạn, tên trên thẻ và địa chỉ bao gồm thành phố, tiểu bang và mã ZIP - xuất hiện chính xác như khi chúng hoạt động trên thẻ và tuyên bố về thẻ tín dụng của mình. Sửa thông tin thẻ trong Office 365 nếu cần thiết. Nếu bạn tiếp tục thấy thông báo từ chối, hãy liên hệ với ngân hàng của bạn.

Bạn cần thay đổi từ thanh toán bằng thẻ tín dụng sang thanh toán bằng hóa đơn?

Nếu bạn điều chỉnh thuê bao của bạn để số tiền thanh toán được cao hơn hoặc nếu các lý do ban đầu khi chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng hơn là dùng hóa đơn không còn tác dụng nữa, bạn có thể thay đổi phương thức thanh toán từ thẻ tín dụng sang hóa đơn. Thay đổi các tùy chọn thanh toán của bạn liên quangọi hỗ trợ thanh toán. Để biết thêm thông tin, hãy xem Thay đổi phương thức thanh toán của bạn cho Office 365.

Xem Thêm

Thanh toán trong Office 365 dành cho doanh nghiệp – Trợ giúp Quản trị

Hủy thuê bao office 365 của tôi

Áp dụng Cho: Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ