Các tài khoản kết nối

Nếu bạn đang dùng Office 365 hoặc email khác trên nền tảng Microsoft Exchange, bạn có thể thiết lập và quản lý các kết nối với tài khoản của bạn. Bạn có thể:

  • Kết nối tài khoản Outlook Web App với các tài khoản email khác   Theo dõi email từ các tài khoản khác bằng cách thiết lập một kết nối với các dịch vụ email khác. Bạn có thể kết nối tối đa với năm tài khoản khác như tài khoản Outlook.com (trước đây là Hotmail), Gmail và Yahoo! Mail. Điều này cho phép bạn gửi, nhận và đọc email toàn bộ cùng một nơi. Để biết chi tiết, hãy xem Kết nối với một tài khoản email khác

  • Chuyển tiếp email    Chuyển tiếp email từ tài khoản Outlook Web App của bạn đến một tài khoản khác. Để biết chi tiết, hãy xem Chuyển tiếp email sang một tài khoản email khác.

  • Kết nối với các liên hệ của bạn trong các dịch vụ được hỗ trợ   Thêm người vào danh sách liên hệ bằng cách thiết lập kết nối với một dịch vụ mạng hoặc dịch vụ kết nối xã hội được hỗ trợ. LinkedIn và Facebook được hỗ trợ cho phiên bản này. Việc thêm liên hệ cho phép bạn truy nhập vào thông tin cho tất cả các liên hệ của bạn từ nhiều nguồn khác nhau. Để biết chi tiết, hãy xem Thêm kết nối LinkedIn thành các liên hệ hoặc Thêm bạn bè trên Facebook thành các liên hệ.

Để biết thêm thông tin về kết nối với các tài khoản email khác, thiết lập chuyển tiếp thư và kết nối với LinkedIn và Facebook, hãy xem Tìm hiểu về kết nối với các tài khoản khác.

Ghi chú    Một số trong các tính năng này có thể không được hỗ trợ cho tài khoản hoặc gói dịch vụ của bạn.

Áp dụng Cho: Outlook Web App for Office 365, Office 365 End User, Outlook Web AppThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ