Các tài khoản kết nối

Bài viết này chỉ cho bạn cách thiết lập và quản lý các kết nối với tài khoản của mình. Bạn có thể:

 • Kết nối tài khoản Outlook Web App với các tài khoản email khác      Theo dõi email từ các tài khoản khác bằng cách thiết lập một kết nối với các dịch vụ email khác. Bạn có thể kết nối tối đa với năm tài khoản khác như Outlook.com (trước đây là Hotmail), Gmail và Yahoo! . Điều này cho phép bạn gửi, nhận và đọc email toàn bộ cùng một nơi.

 • Chuyển tiếp email       Chuyển tiếp email từ tài khoản Outlook Web App của bạn đến một tài khoản khác.

 • Kết nối với các liên hệ của bạn trong các dịch vụ được hỗ trợ      Thêm người vào danh sách liên hệ bằng cách thiết lập kết nối với một dịch vụ mạng hoặc dịch vụ kết nối xã hội được hỗ trợ. LinkedIn và Facebook được hỗ trợ cho phiên bản này. Việc thêm liên hệ cho phép bạn truy nhập vào thông tin cho tất cả các liên hệ của bạn từ nhiều nguồn khác nhau.

Để bắt đầu, hãy kiểm tra các tác vụ dưới đây. Cho biết thêm chi tiết về kết nối với các tài khoản khác và chuyển tiếp email, hãy chuyển sang "Tôi cần biết thêm gì nữa?" ở cuối của bài viết này.

Ghi chú    Một số tác vụ đi kèm với các tính năng này có thể không được hỗ trợ cho tài khoản hoặc gói dịch vụ của bạn. Nếu bạn không thấy tab Tài khoản được kết nối , có nghĩa là những tính năng này không khả dụng cho tài khoản của bạn.

Trong bài viết này

Kết nối với một tài khoản email khác

Tạo kết nối đến một tài khoản khác

Ngừng kết nối đến một tài khoản khác

Cập nhật kết nối đến một tài khoản được kết nối khác

Chọn địa chỉ trả lời mặc định

Chuyển tiếp email sang một tài khoản email khác

Thiết đặt chuyển tiếp email cho tài khoản của bạn

Ngừng chuyển tiếp email

Thay đổi thiết đặt về chuyển tiếp email

Kết nối với LinkedIn

Thêm một kết nối vào LinkedIn

Ngắt kết nối với LinkedIn

Kết nối với Facebook

Thêm một kết nối với Facebook

Ngắt kết nối với Facebook

Tôi cần biết thêm gì nữa?

Kết nối với một tài khoản email khác

Tạo kết nối đến một tài khoản khác

 1. Trước khi bạn kết nối để tải thư về từ một tài khoản email khác, bạn có thể cần phải bật truy nhập POP hoặc IMAP từ tài khoản đó. Để biết thêm thông tin, hãy xem Bật truy nhập POP hoặc IMAP để kết nối với một tài khoản khác.

 2. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 3. Bấm Mới mới.

 4. Trong hộp thoại Kết nối Tài khoản Mới, hãy nhập địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản mà bạn muốn kết nối đến và sau đó bấm Tiếp.

 1. Khi bạn thấy thông báo rằng các tài khoản của bạn đã được kết nối, bấm Kết thúc. Thư gửi đến các tài khoản đã kết nối của bạn sẽ xuất hiện trong Hộp thư đến.

Ngừng kết nối đến một tài khoản khác

Bạn có thể ngừng kết nối tới một tài khoản email được kết nối trong Outlook Web App bằng cách loại bỏ kết nối đó.

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Dưới Tên Tài khoản, hãy chọn tài khoản mà bạn muốn ngừng kết nối đến.

 3. Bấm Xóa xóa bỏ để loại bỏ kết nối.

 1. Bấm Có trong hộp thoại để xác nhận bạn muốn ngừng kết nối đến tài khoản.

Cập nhật kết nối đến một tài khoản được kết nối khác

Bạn có thể sửa thiết đặt cho một tài khoản được kết nối, ví dụ, nếu bạn cần cập nhật thiết đặt cho khớp với các thay đổi đã xảy ra với tài khoản được kết nối của bạn.

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Chọn tài khoản mà bạn muốn sửa.

 3. Bấm Sửa sửa.

 4. Cập nhật địa chỉ email hoặc mật khẩu của tài khoản và bấm tiếp.

 5. Khi bạn thấy thông báo rằng các tài khoản của bạn đã được kết nối, bấm Kết thúc.

Đầu Trang

Chọn địa chỉ trả lời mặc định

Bạn có thể chỉ định địa chỉ email hiển thị trong trường Từ khi bạn trả lời thư được gửi đến một trong số tài khoản được kết nối của bạn.

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần Địa chỉ trả lời mặc định, hãy dùng menu thả xuống để chọn tài khoản bạn muốn người dùng nhìn thấy trong trường Từ của các thư bạn gửi.

 3. Chọn Tự động nếu bạn muốn trường Từ của các thư bạn trả lời từ Outlook Web App khớp với địa chỉ email mà thư ban đầu đã được gửi đến.

 4. Chọn địa chỉ email Outlook Web App nếu bạn muốn địa chỉ email Outlook Web App xuất hiện trong trường Từ của các thư bạn trả lời từ Outlook Web App.

 5. Chọn một trong các địa chỉ email tài khoản đã kết nối của bạn nếu bạn muốn trường Từ của tất cả thư bạn trả lời từ Outlook Web App khớp với địa chỉ email của một trong các tài khoản đã kết nối của bạn.

 6. Bấm Lưu.

  Để có thêm thông tin về cách chọn địa chỉ email bạn gửi từ đó cho một thư cụ thể, hãy xem Gửi email dùng địa chỉ của tài khoản được kết nối .

Chuyển tiếp email sang một tài khoản email khác

Thiết đặt chuyển tiếp email cho tài khoản của bạn

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần Chuyển tiếp, trong Chuyển tiếp email của tôi đến, hãy nhập địa chỉ email bạn muốn chuyển tiếp email Outlook Web App của bạn đến đó.

  Ghi chú    Theo mặc định, Outlook Web App giữ một bản sao của những thư được chuyển tiếp trong hộp thư Outlook Web App của bạn sau khi bạn thiết lập chuyển tiếp. Nếu bạn không muốn giữ một bản sao thư trong hộp thư Outlook Web App của mình,hãy bỏ chọn hộp kiểm Giữ một bản sao của những thư được chuyển tiếp trong Outlook Web App.

 1. Bấm Bắt đầu Chuyển tiếp.

Ngừng chuyển tiếp email

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần Chuyển tiếp, hãy bấm Ngừng Chuyển tiếp xóa bỏ.

Thay đổi thiết đặt về chuyển tiếp email

Sau khi đã thiết lập chuyển tiếp email, bạn có thể muốn sửa địa chỉ email đích cho thư của mình. Bạn cũng có thể muốn thay đổi thiết đặt để giữ một bản sao của email của bạn ở trong hộp thư Outlook Web App.

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần Chuyển tiếp, hãy thực hiện một trong những bước sau đây:

 3. Để thay đổi địa chỉ email đến, trong Chuyển tiếp email của tôi đến, hãy sửa địa chỉ email.

 4. Để thay đổi việc bạn có muốn giữ một bản sao của thư trong hộp thư Outlook Web App của mình hay không, chọn hoặc bỏ chọn hộp kiểm Giữ một bản sao của những thư được chuyển tiếp trong Outlook Web App.

 5. Bấm Lưu.

Đầu Trang

Kết nối với LinkedIn

Thêm một kết nối vào LinkedIn

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần Kết nối Office 365 với mạng của bạn, kế bên LinkedIn, hãy bấm Kết nối.

 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu liên kết với tài khoản LinkedIn mà bạn muốn kết nối đến, sau đó làm theo lời nhắc để thiết lập tài khoản của bạn.

Sau khi bạn thực hiện theo các bước này, các liên hệ từ LinkedIn sẽ xuất hiện trong mục Mọi người trong Outlook Web App.

Ngắt kết nối với LinkedIn

Bạn có thể loại bỏ một kết nối với LinkedIn nếu bạn đổi mật khẩu tài khoản cho dịch vụ đó, hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần kết nối Office 365 với các mạng của bạn, kế bên LinkedIn, hãy bấm Loại bỏ.

 3. Bấm Có trong hộp thoại để xác nhận bạn muốn loại bỏ kết nối.

Sau khi loại bỏ một kết nối, bạn sẽ không thể xem và truy nhập vào các liên hệ của bạn từ LinkedIn trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Kết nối với Facebook

Quan trọng    Nếu bạn không nhìn thấy Facebook được liệt kê dưới mục kết nối Office 365 vào mạng của bạn , nghĩa là Facebook hiện không được hỗ trợ cho tổ chức của bạn.

Thêm một kết nối với Facebook

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần Kết nối Office 365 với mạng của bạn, kế bên Facebook, hãy bấm Kết nối.

 3. Nhập địa chỉ email và mật khẩu liên kết với tài khoản Facebook mà bạn muốn kết nối đến, sau đó làm theo lời nhắc để thiết lập tài khoản của bạn.

Sau khi bạn thực hiện theo các bước này, các liên hệ từ Facebook sẽ xuất hiện trong mục Mọi người trong Outlook Web App.

Ngắt kết nối với Facebook

Bạn có thể loại bỏ một kết nối với Facebook nếu bạn đổi mật khẩu tài khoản cho dịch vụ đó hoặc vì bất kỳ lý do nào khác.

 1. Trong Outlook Web App, hãy bấm Thiết đặt Biểu tượng Thiết đặt > Tùy chọn > Tài khoản > Tài khoản đã kết nối.

 2. Trong phần kết nối Office 365 với các mạng của bạn, kế bên Facebook, hãy bấm Loại bỏ.

 3. Bấm Có trong hộp thoại để xác nhận bạn muốn loại bỏ kết nối.

Sau khi loại bỏ một kết nối, bạn sẽ không thể xem và truy nhập vào các liên hệ của bạn từ Facebook trong Outlook Web App.

Đầu Trang

Tôi cần biết thêm gì nữa?

 • Để biết thêm thông tin về kết nối với các tài khoản email khác, thiết lập chuyển tiếp thư và kết nối với LinkedIn và Facebook, hãy xem qua Tìm hiểu về kết nối với các tài khoản khác.

 • Theo mặc định, các thư gửi tới tài khoản được kết nối của bạn sẽ hiển thị trong thư mục Hộp thư đến của bạn. Bạn có thể dùng quy tắc Hộp thư đến Thư đã được gửi từ hoặc Thư đã được gửi đến và chọn địa chỉ email của tài khoản được kết nối của bạn để chuyển thư từ tài khoản đó sang một thư mục trong hộp thư của bạn. Để biết thêm thông tin, hãy kiểm tra Quy tắc hộp thư đến.

 • Trong hầu hết các trường hợp, bạn phải đăng nhập vào dịch vụ Yahoo! Mail Plus để tải xuống email từ một tài khoản Yahoo! .

 • Bạn chỉ có thể thêm một tài khoản Outlook.com, một tài khoản email kích hoạt IMAP, hoặc một tài khoản email kích hoạt POP. Để nhận thư từ một tài khoản ngoài những loại tài khoản này, hãy thiết lập chuyển tiếp email từ tài khoản đó.

 • Không phải toàn bộ các tính năng đều khả dụng với tất cả hộp thư. Những tính năng khả dụng với bạn được xác định bởi hợp đồng dịch vụ cho tài khoản của bạn hoặc các thiết đặt của người quản trị của bạn.

Đầu Trang

Áp dụng Cho: Outlook Web App for Office 365 Small Business, Outlook Web App, Outlook Web App for Office 365, Office 365 End User, Office 365 Admin, Office 365 Small Business AdminThông tin này có hữu ích không?

Không

Chúng tôi có thể cải thiện như thế nào?

255 ký tự còn lại

Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, vui lòng không đưa thông tin liên hệ trong phản hồi của bạn. Xem xét chính sách về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Tài nguyên hỗ trợ

Thay đổi ngôn ngữ