Cài đặt bản Cập Nhật Office

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Giữ Cập Nhật Office đảm bảo rằng bạn có bản Cập Nhật bảo mật mới nhất và sửa chữa. Nếu bạn là một thuê bao Office 365, bạn cũng sẽ nhận được các tính năng mới và cải tiến. Để biết thông tin về Office cho Mac Cập Nhật, hãy kiểm tra Office cho Mac Cập nhật tự động.

Để bật tự động Cập Nhật hoặc để được Cập Nhật theo cách thủ công trên PC chạy Windows, hãy chọn phiên bản Office của bạn dưới đây:

Office 2016 dành cho nhà sản phẩm được duy trì cập nhật tự động, nhưng nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn có bản cập nhật mới nhất, hãy làm theo các bước Hiển thị trong video này và trong quy trình bên dưới nó.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.


 1. Mở bất kỳ ứng dụng Office 2016, chẳng hạn như Word 2016 hoặc Excel 2016, và tạo tài liệu mới.

 2. Chọn tệp ở góc trên bên trái, sau đó chọn tài khoản từ danh sách bên trái (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đã mở Outlook 2016).

 3. Dưới Thông tin sản phẩm, hãy chọn Tùy chọn Cập Nhật.

 4. Chọn Bật Cập Nhật Nếu tùy chọn sẵn dùng, sau đó chọn Tùy chọn Cập Nhật lần nữa. Nếu bạn Bật Cập Nhật không sẵn dùng, Cập nhật tự động được kích hoạt và bạn có thể đi đến bước tiếp theo.

  Bấm bật Cập Nhật
 5. Chọn Cập Nhật ngay theo cách thủ công kiểm tra và cài đặt bản Cập Nhật Office.

  Kiểm tra cập nhật Office trong Word 2016 theo cách thủ công
 6. Đóng trình "bạn đang Cập Nhật!" sổ sau khi Office được thực hiện kiểm tra và cài đặt bản Cập Nhật.

Quan trọng: Nếu Tùy chọn Cập Nhật bị thiếu bên dưới Thông tin sản phẩm, và về nút là tùy chọn chỉ sẵn dùng, bạn có một giấy phép số lớn cài đặt Office 2016, hoặc công ty của bạn đang sử dụng chính sách Nhóm quản lý các bản Cập Nhật Office. Hãy thử Microsoft Update để nhận được các bản cập nhật mới nhất của Office 2016 hoặc liên hệ với bộ phận trợ giúp công ty của bạn.

Office 2013 dành cho nhà sản phẩm được duy trì cập nhật tự động, nhưng nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn có bản cập nhật mới nhất, hãy làm theo các bước Hiển thị trong video này và trong quy trình bên dưới nó.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.


 1. Mở bất kỳ ứng dụng Office 2013, chẳng hạn như Word 2013 hoặc Excel 2013, và tạo tài liệu mới.

 2. Chọn tệp ở góc trên bên trái, sau đó chọn tài khoản từ danh sách bên trái (hoặc Tài khoản Office nếu bạn đã mở Outlook 2013).

 3. Dưới Thông tin sản phẩm, hãy chọn Tùy chọn Cập Nhật.

 4. Chọn Bật Cập Nhật Nếu tùy chọn sẵn dùng và sau đó chọn Tùy chọn Cập Nhật lần nữa. Nếu bạn Bật Cập Nhật không sẵn dùng, Cập nhật tự động được kích hoạt và bạn có thể đi đến bước tiếp theo.

  Bấm bật Cập Nhật
 5. Chọn Cập Nhật ngay theo cách thủ công kiểm tra và cài đặt bản Cập Nhật Office.

  Kiểm tra cập nhật Office trong Word 2016 theo cách thủ công
 6. Đóng trình "bạn đang Cập Nhật!" sổ sau khi Office được thực hiện kiểm tra và cài đặt bản Cập Nhật.

Quan trọng: Nếu Tùy chọn Cập Nhật bị thiếu bên dưới Thông tin sản phẩm, và về nút là tùy chọn chỉ sẵn dùng, bạn có một giấy phép số lớn cài đặt Office 2013, hoặc công ty của bạn đang sử dụng chính sách Nhóm quản lý các bản Cập Nhật Office. Hãy thử Microsoft Update để nhận được các bản cập nhật mới nhất của Office 2013 hoặc liên hệ với bộ phận trợ giúp công ty của bạn.

Để có được cập nhật mới nhất sẵn có cho Microsoft Office 2010, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Mở bất kỳ ứng dụng Office 2010, chẳng hạn như Word 2010 hoặc Excel 2010, và tạo tài liệu.

 2. Chọn tệp ở góc trên bên trái, chọn Trợ giúp từ danh sách bên trái, sau đó chọn kiểm tra Cập Nhật.

  Kiểm tra cập nhật Office trong Word 2010 theo cách thủ công
 3. Chọn cài đặt Cập Nhật hoặc kiểm tra Cập Nhật. Nếu tùy chọn không sẵn dùng, hãy làm theo các bước bổ sung trong cửa sổ bật lên xuất hiện sau khi bạn đã chọn kiểm tra Cập Nhật.

Ghi chú: Nếu các bước sau đây sẽ không hoạt động, hoặc nếu bạn muốn kích hoạt tự động Cập Nhật, bật Microsoft Update để cài đặt Cập Nhật Office của bạn thông qua Windows.

Để có được cập nhật mới nhất sẵn có cho Microsoft Office 2007, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Mở bất kỳ ứng dụng Office 2007, chẳng hạn như Word 2007 hoặc Excel 2007, và tạo tài liệu.

 2. Chọn Nút Microsoft Office Ảnh nút , sau đó chọn tùy chọn (trong Word, ví dụ, nó có tên là Tùy chọn Word).

 3. Chọn tài nguyên từ danh sách bên trái, sau đó chọn kiểm tra Cập Nhật.

  Kiểm tra cập nhật Office trong Word 2007

  Ghi chú: Bạn có thể được yêu cầu Cập Nhật trình duyệt của bạn, nhưng cũng phải có một tab có tiêu đề Microsoft Update mà bạn có thể đi đến và chọn cài đặt để bạn có thể kiểm tra Cập Nhật. Nếu các bước sau đây sẽ không hoạt động, hoặc nếu bạn muốn kích hoạt tự động Cập Nhật, bật Microsoft Update để cài đặt Cập Nhật Office của bạn thông qua Windows.

Mẹo khắc phục sự cố

 • Không thể Cập Nhật? Hãy thử Microsoft Update để cài đặt Cập Nhật Office của bạn thông qua Windows.

 • Nếu bạn không thể Cập Nhật 2016 hoặc 2013 Phiên bản của Office vì công ty của bạn đang sử dụng chính sách nhóm, bạn có thể cần liên hệ với bộ phận trợ giúp của công ty của bạn.

 • Nếu bạn muốn Cập Nhật Office nhưng không thể mở bất kỳ ứng dụng Office của bạn, hãy thử sửa chữa bộ sản phẩm Office của bạn. Đi tới Panel điều khiển > chương trình > dỡ cài đặt chương trình. Tìm và chọn phiên bản của Microsoft Office trên máy tính của bạn. Trong thanh ở trên, hãy bấm thay đổi. Chọn Sửa chữa nhanh và sau đó bấm sửa chữa. Nếu đây không hoạt động, thử lại các bước, nhưng thay vào đó hãy chọn Sửa chữa trực tuyến . Nếu bạn vẫn không thể mở bất kỳ ứng dụng, dỡ cài đặt và cài đặt lại Office.

 • Nếu bạn đang tìm kiếm các bản Cập Nhật cho Office 2003, bộ phận hỗ trợ đã kết thúc. Hãy xem hỗ trợ đã kết thúc đối với Office 2003.

Bài viết này đã là Cập Nhật lần cuối trên tháng 6, 2016 vì phản hồi của bạn. Nếu bạn vẫn cần trợ giúp thiết lập cài đặt bản Cập Nhật Office, thông báo cho chúng tôi về câu hỏi của bạn chi tiết về cách dùng hộp chú thích dưới đây để chúng tôi có thể địa chỉ trong tương lai.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Xem Thêm

Làm thế nào để tôi tải các tính năng mới nhất trong Office 2016 cho Office 365?

Có gì mới và cải tiến trong Office 2016 cho Office 365

Thông tin này có hữu ích không?

Thật tuyệt! Bạn có còn phản hồi nào khác không?

Chúng tôi có thể cải thiện bằng cách nào?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×