Cử chỉ cảm ứng trong OneNote cho Windows 10

Cử chỉ cảm ứng trong OneNote cho Windows 10

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

OneNote cho Windows 10 hoạt động tuyệt vời với màn hình cảm ứng. Đây là các động tác cảm ứng phổ biến để giúp bạn dẫn hướng.

Chọn văn bản bằng cảm ứng

  1. Gõ đúp vào văn bản bạn muốn chọn.

  2. Điều chỉnh vùng chọn bằng cách kéo vòng tròn ở phần đầu và phần cuối của vùng chọn văn bản.

Di chuyển trang và phần

  • Nhấn và giữ trang hoặc phần bạn muốn di chuyển, rồi kéo đến vị trí mong muốn.

Cuộn, lướt và thu phóng

  1. Thu phóng bằng cách chụm hai ngón tay vào và kéo ra trên màn hình.

  2. Cuộn và lướt bằng cách vuốt lên xuống hoặc sang trái phải bằng một ngón tay.

Ghi chú: Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm Dịch Máy: Bài viết này do một hệ thống máy tính dịch mà không có sự can thiệp của con người. Microsoft cung cấp những bản dịch máy này để giúp người dùng không nói tiếng Anh hiểu nội dung về các sản phẩm, dịch vụ và công nghệ của Microsoft. Do bài viết này được dịch máy nên có thể có các lỗi về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp.

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×