Giới thiệu về OneDrive (cơ quan hoặc trường học)

Cộng tác

Cộng tác trong OneDrive for Business

Chia sẻ tệp OneDrive từ các ứng dụng Office của bạn

Để chia sẻ tệp từ trong Word, Excel, PowerPoint hoặc một ứng dụng Office khác:

 1. Chọn Chia sẻ Chia sẻ trên dải băng.

  Hoặc chọn Tệp > Chia sẻ.

  Lưu ý: Nếu tệp của bạn chưa được lưu vào OneDrive, bạn sẽ được nhắc tải tệp lên OneDrive để chia sẻ.

 2. Chọn người bạn muốn chia sẻ từ menu thả xuống hoặc nhập tên hay địa chỉ email.

 3. Thêm thông điệp (tùy chọn), rồi chọn Gửi.

Biểu tượng và hộp thoại Chia sẻ

Chia sẻ tệp từ OneDrive

 1. Bấm chuột phải vào tệp, rồi chọn Chia sẻ.

  Hoặc chọn tệp và chọn Chia sẻ Chia sẻ trên thanh công cụ.

 2. Chọn người bạn muốn chia sẻ từ menu thả xuống hoặc nhập tên hay địa chỉ email.

 3. Thêm thông điệp (tùy chọn), rồi chọn Gửi.

Chia sẻ

Dừng hoặc thay đổi việc chia sẻ

Nếu bạn là chủ sở hữu tệp hoặc có quyền chỉnh sửa, bạn có thể dừng hoặc thay đổi các quyền chia sẻ.

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn dừng chia sẻ.

 2. Chọn Thông tin Thông tin ở góc trên bên phải để mở ngăn Chi tiết.

 3. Chọn Quản lý truy nhập và:

  • Chọn X bên cạnh liên kết để vô hiệu hóa liên kết.

  • Chọn Có thể Chỉnh sửa hoặc Có thể Xem, rồi chọn Dừng Chia sẻ.

  • Chọn Có thể Chỉnh sửa hoặc Có thể Xem, rồi chọn Thay đổi sang….

Thay đổi hoặc ngừng chia sẻ trong OneDrive

Sao chép liên kết

 • Chọn tệp, rồi chọn Sao chép liên kết Sao chép liên kết.

 • Hoặc bấm chuột phải vào tệp, rồi chọn Sao chép liên kết.

Sao chép liên kết

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×